Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maaseutu » Matkailun luontoreitit Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla vaativuusluokitettu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Matkailun luontoreitit Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla vaativuusluokitettu

Tiedote.
Julkaistu: 08.10.2014 klo 13:00
Julkaisija: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallinnoima MaNeSäLi-hanke* on kartoittanut Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnista 13 matkailun luontoreittiä. Jokaiselta reitiltä löytyy kiinnostavaa nähtävää ja 12 reitillä on vähintään yksi taukopaikka sekä käymälä. Reitit on hyvin viitoitettu ja suurin osa reiteistä on myös selkeästi merkitty. Lähtöpisteissä tai lähtöpisteiden läheisyydessä on myös parkkipaikat.

Kaikki reitit on myös luokiteltu vaativuudeltaan helppoihin, keskivaativiin sekä vaativiin reitteihin. Tämä tarkoittaa, että kunkin reitin maksimikaltevuudet ja kokonaiskorkeuserot on mitattu ja arvioitu reitin pintaa eli kulkukelpoisuutta, viitoituksia ja reittimerkintöjä sekä etenemisnopeutta tavallisen hyväkuntoisen matkailijan näkökulmasta. Vaativuusluokitukseen sisältyy aina myös reittikuvaus, josta löytyy tiedot mm. reitin pituudesta, patikoinnin arvioidusta kokonaiskestoajasta pienine taukoineen, kenelle reitti soveltuu, miten päästään reitin alkuun, mitä kiinnostavaa ja mitä varustusta reitillä on ja mitä muuta on hyvä tietää ennen reitille lähtöä. Kustakin reitistä on myös tehty kartta. Reittikuvaukset sisältävät myös reitin  läheisyydessä sijaitsevien matkailupalveluiden sekä matkailuneuvonnan yhteystiedot.

Miksi reittejä luokitellaan? Reittien vaativuusluokitus ja ennen kaikkea luokituksen ylläpito jatkossa mahdollistaa sen, että yhä useampi uusi kulkija uskaltautuu lähtemään luontoreiteille. Kun ennakkotietoa on saatavilla kattavasti, ensikertalainenkin tietää miten reitille tulee varustautua ja mihin omat voimat ja käytettävissä oleva aika riittävät. Luokitus mahdollistaa myös reittien pääsyn valtakunnalliseen matkailumarkkinointiin. Kaikkein vetovoimaisimmiksi arvioituja matkailun luontoreittejä voidaan tiettyjen kehittämistoimenpiteiden jälkeen markkinoida myös ulkomaalaisille matkailijoille. 

 

Vaativuusluokitus on kuitenkin voimassa vain tietyn määräajan* kerrallaan. Määräajan jälkeen patikkareitti on luokiteltava uudelleen koulutetun reittiluokittelijan toimesta ja lisäksi reitille on tehtävä itsearviointi tietyin väliajoin*. (* = riippuu reitin vaativuusluokasta). Reitin hallinnointitaho vastaa siitä, että reitin luokitus pysyy voimassa ja matkailija voi sen turvallisesti kulkea. Ellei reitin hallinnoijalla tai ylläpitäjällä itsellään ole reittiluokittelijan pätevyyttä, luokitukset voi hankkia myös ostopalveluna.  

Uusia reittiluokittelijoita. Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallinnoimaMaNeSäLi-hanke järjesti Seinäjoella alkusyksystä Suomen ladun Ulkoilureittien vaativuusluokittelija-koulutuksen, joka sisälsi sekä teoriatietoa että käytännön harjoittelua maastossa. Koulutukseen osallistui Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnista yhteensä 20 henkilöä, joiden työ liittyy matkailuun, luontoon tai luontoreitteihin tai jotka kulkevat luonnossa ja reiteillä harrastusmielessä. Listaus uusista reittiluokittelijoista on MaNeSäLi-hankkeen sivulla osoitteessahttp://manesali.wordpress.com/2014/09/01/valmistuneita-reittiluokittelijoita/

Syyslomalla retkelle lähireiteille! Luokiteltujen reittien kuvauksia on saatavissa paperitulosteina Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n toimistolta Seinäjoelta 8.10. alkaen (huom! toimisto perii pienen korvauksen, jolla se kattaa tulosteista aiheutuvat kulut).  Joulukuusta alkaen reittikuvauksiin voi tutustua sähköisesti visitpohjanmaa.fi –sivuston linkeistä.  

Lisätietoja keskiviikkona 8.10. mieluiten klo 14-16:     

                           Jaana Rintala, projektikoordinaattori, hyväksytty reittiluokittelija

Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK Elintarvike ja maatalous / MaNeSäLi-hanke*

jaana.rintala@seamk.fi  puh. 040 6807301

*MaNeSäLi = Matkailun Nettimarkkinoinnin ja Sähköisen Liiketoiminnan edistäminen – Pohjanmaan kautta 2012 – 2014 -hanke

 

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkinto-ohjelmassa. Näistä kolme on englanninkielistä. Lisäksi SeAMKilla on useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia.

SeAMKissa on noin 4500 opiskelijaa ja vuosittain lähes 500 ulkomaista opiskelijaa. Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä. 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs