Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maaseutu » Maaseutuverkostoyksikkö siirtyi ministeriöstä Maviin

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuverkostoyksikkö siirtyi ministeriöstä Maviin

Tiedote.
Julkaistu: 13.01.2014 klo 09:29
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuverkostoyksikkö on siirtynyt vuoden 2014 alusta maa- ja metsätalousministeriöstä Maaseutuviraston maaseutuelinkeino-osaston yksiköksi. Nykyinen yksikkö jatkaa EU-ohjelmakausien välisen sillan rakentamista vielä vuoden verran. Uuden ohjelmakauden maaseutuverkostoyksikkö aloittaa Maaseutuvirastossa vuoden 2015 alussa.

Maaseutuverkostoyksikkö perustettiin maa- ja metsätalousministeriön maatalousosaston yksiköksi Seinäjoelle vuonna 2007. Kuluneiden kuuden toimintavuotensa aikana Suomen maaseutuverkostoyksikkö on tehnyt tiivistä yhteistyötä suomalaisten maaseudun kehittäjien lisäksi sisaryksikköjensä kanssa eri puolilla Eurooppaa.

– Maaseutuverkostoyksikön siirtyminen osaksi Mavia antaa hyvä edellytykset valmistautua uuteen ohjelmakauteen. Hyvää yhteistyötä jatkaen voimme tehokkaasti hyödyntää nykyisen ohjelman käytettävissä olevia mahdollisuuksia, Maaseutuviraston ylijohtaja Leena Tenhola sanoo.

Edessä aktiivisen toiminnan vuosi

Maaseutuverkostoyksikön johtaja Päivi Kujala kertoo, että tämän vuoden toimintasuunnitelma näyttää jo varsin täydeltä.

– Kuluvana vuonna Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman teemana on Yhteistyöllä menestystä. Teeman puitteissa valmistellaan toimijoita uuteen, entistä sujuvampaan ohjelmakauteen, jaetaan hyviä käytäntöjä ja opitaan tähän mennessä tehdystä. Uuden maaseutuohjelman hyväksymisen jälkeen alkaa ohjelman mahdollisuuksista tiedottaminen.

Suomen maaseutuverkoston ajankohtaisiin asioihin, mm. koulutustarjontaan, pääsee tutustumaan maaseutu.fi-sivuston kautta. Sivustolla esittäytyy ohjelman ja suomalaisen maaseudun kehittämistyön koko kirjo.

Maaseutuohjelman toteutuksen tukena

Jokaiseen jäsenmaahan perustettiin EU-komission asetuksen mukaisesti maaseutuverkosto ja maaseutuverkostoyksikkö koordinoimaan, tukemaan ja tehostamaan kansallisten maaseutuohjelmien toteutusta. Suomessa maaseutuverkostotoiminnan lähtökohtia ovat Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmat. Niiden avulla pyritään säilyttämään elinvoimainen maaseutu, parantamaan ympäristön tilaa ja varmistamaan uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö.

Maaseutuverkostoyksikkö koordinoi maaseutuverkoston toimintaa ja kokoaa maaseudun kehittämisen erilaiset toimijat, muun muassa järjestöt ja viranomaiset yhteen. Maaseutuverkostoyksikön tehtäviä ovat tiedottaminen, kouluttaminen, hyvien käytäntöjen kerääminen ja kansainvälisyyden edistäminen. Yksikössä työskentelee seitsemän henkilöä.

Tämänhetkisen maaseutuverkostoyksikön työ päättyy vuoden 2014 lopussa. Maaseutuvirasto aloittaa uuden ohjelmakauden maaseutuverkostoyksikön valmistelun kuluvan kevään aikana yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa.


Lisätietoja:
Maaseutuverkostoyksikön johtaja Päivi Kujala, 040 548 9227, paivi.kujala@mavi.fi

 

Landsbygdsnätverksenheten överfördes från ministeriet till Mavi


Landsbygdsnätverksenheten övergick den 1 januari 2014 från jord- och skogsbruksministeriet till Landsbygdsverket, där den utgör en av enheterna inom avdelningen för landsbygdsnäringar. Den nuvarande enheten fortsätter att överbrygga EU:s programperioder i ett år. När den nya programperioden börjar vid ingången av 2015 inleder landsbygdsnätverksenheten i omstöpt form sin verksamhet vid Landsbygdsverket.

Landsbygdsnätverksenheten inrättades 2007 som en enhet inom jord- och skogsbruksministeriets jordbruksavdelning. Den har alltid varit placerad i Seinäjoki. Under sina sex verksamhetsår har landsbygdsnätverksenheten i Finland samarbetat intensivt inte bara med finländska landsbygdsutvecklare utan också med motsvarande enheter runtom i Europa.

– Att Landsbygdsnätverksenheten nu blivit en del av Landsbygdsverket ger goda förutsättningar när det gäller förberedelserna för den nya programperioden. Fortsatt gott samarbete gör att vi kan dra effektiv nytta av möjligheterna i det nuvarande programmet, säger Landsbygdsverkets överdirektör Leena Tenhola.

Ett aktivt år i sikte

Landsbygdsnätverksenhetens direktör Päivi Kujala berättar att verksamhetsplanen för i år ser rätt fullspäckad ut.

– Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland har i år temat Framgång genom samarbete. Inom ramen för temat förbereds aktörerna för den nya programperioden så att den kan löpa ännu smidigare än hittills. Information om bästa praxis sprids, och lärorika slutsatser dras utifrån vad som har gjorts tidigare. När det nya landsbygdsprogrammet har godkänts blir det dags att sprida information om de möjligheter som programmet ger.

De aktuella frågorna inom landsbygdsnätverket i Finland, bl.a. utbildningsutbudet, finns samlade på webbplatsen landsbygd.fi. Webbplatsen presenterar programmet och det allsidiga arbetet för att utveckla landsbygden i Finland. 

Stöder landsbygdsprogrammets genomförande

I enlighet med en förordning av EU-kommissionen inrättades i varje medlemsland ett landsbygdsnätverk och en landsbygdsnätverksenhet som fick i uppdrag att samordna, stödja och effektivisera genomförandet av de nationella landsbygdsprogrammen. I Finland grundar sig landsbygdsnätverkets verksamhet på landsbygdsprogrammen för Fastlandsfinland och Åland. Med hjälp av dem vill man bevara en livskraftig landsbygd, förbättra miljön och säkerställa ett hållbart nyttjande av förnybara naturtillgångar.

Landsbygdsnätverksenheten samordnar landsbygdsnätverkets verksamhet och sammanför olika landsbygdsutvecklare, bl.a. organisationer och myndigheter. Enheten ska informera, utbilda, samla in bästa praxis och främja internationalisering. Den har sju anställda.

Landsbygdsnätverksenheten i sin nuvarande form upphör med sin verksamhet vid utgången av 2014. I vår kommer Landsbygdsverket tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet att börja dra upp riktlinjer för den landsbygdsnätverksenhet som ska arbeta under den nya programperioden.


Mer information:
Landsbygdsnätverksenhetens direktör Päivi Kujala, 040 548 9227, paivi.kujala@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs