Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maaseutu » Lodjursbytet 486 individer i hela landet

Suomen riistakeskus

Lodjursbytet 486 individer i hela landet

Tiedote.
Julkaistu: 03.03.2016 klo 13:11
Julkaisija: Suomen riistakeskus

Under jaktperioden som upphörde sista februari fick man 486 lodjur som byte. Under föregående jaktperiod blev bytet 477 djur. Viltforskningens senaste stamuppskattning är 2 700–2 795 lodjur som är äldre en ett år.

Finlands viltcentral beviljade sammanlagt 508 dispenser för jakt på lodjur, varav 497 ytterom renskötselområdet. Utgående från samlade observationer om lodjur och Naturresursinstitutets kulluppskattning inriktades dispenserna till lodjursområden med tätaste förekomst och till områdena, där lodjursstammen har kraftigt ökat. Totalt 22 dispenser lämnade oanvända i hela landet.

Dispensmottagarna rekommenderades att i första hand inrikta jakten på sådan individ som regelbundet rör sig vid potentiellt skadeobjekt eller i närheten av fast bosättning eller orsakar motiverad oro bland lokalbefolkningen. Dispenserna inriktades även till skogsrensområdena i Kajanaland. Ökad fångst i Kajanaland kan minska lodjursstammen och därigenom minska antalet lodjur som vandrar till renskötselområdet, vilket i sin tur kan minska renskadorna som orsakas på renskötselområdet.  Skador orsakade av lodjur håller på att kraftigt öka på renskötselområdet norr om skogsrensområdena i Kajanaland.

Naturresursinstitutet ger en ny uppskattning av Finlands lodjursstam på våren. Stamuppskattningens grund är stora rovdjursobservationer registrerade av rovdjurskontakt-personerna i Tassu-systemet. Särskilt kullobservationerna är viktiga för uppskattningen av stammen. Man kan meddela lodjursobservationer till stora rovdjurskontaktpersonerna, vars kontaktuppgifter hittas på Finlands viltcentrals hemsidor under Sök kontaktuppgifter.

Lodjuret påträffas över hela landet och det är det talrikaste av Finlands stora rovdjur. Syftet med regleringen av lodjursstammen är att bevara stammen livskraftig, minimera olägenheter orsakade av lodjur och bibehålla lodjursstammen människoskygg.

 

Tilläggsuppgifter

Härkönen, Sauli, Chef för offentliga förvaltningsuppgifter

029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna

Liitetiedostot

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs