Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maaseutu » Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd dras in

Maa- ja metsätalousministeriö

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd dras in

Pressmeddelande.
Publicerad: 16.09.2013 kl. 13:10
Utgivare: Maa- ja metsätalousministeriö

Regeringen föreslår för riksdagen att landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd dras in och att ändring i beslut som hör till nämndens behörighet i fortsättningen ska sökas hos förvaltningsdomstolarna.  

De frågor som gäller sökande av ändring i egentliga stöd för bedrivande av jordbruk, stöd för utveckling av landsbygden och strukturstöd för jordbruket och som kräver särskild sakkunskap i jordbruksfrågor koncentreras till Tavastehus förvaltningsdomstol.

Norra Finlands förvaltningsdomstol ska behandla sökande av ändring i stödfrågor som rör renskötsel och naturnäringar samt i vissa frågor som avgörs med stöd av skoltlagen. Alla andra förvaltningsdomstolar ska i fortsättningen behandla sökande av ändring i frågor som gäller jakt, fiske, växtskydd och i myndighetsfrågor som hör till Forststyrelsens beslutanderätt samt i frågor enligt lagen om samfällda områden.

Regeringspropositionen bygger på förslag av jord- och skogsbruksministeriets och justitieministeriets gemensamma arbetsgrupp.

Regeringen beslutade också föreslå att de uppgifter som hör till veterinärmedicinska skadenämnden ska övergå till Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Skadenämnden fungerar nu i samband med besvärsnämnden. De föreslagna lagarna föreslås träda i kraft 1.9.2014.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
regeringssekreterare Jarno Virta, tfn 0295 16 2105 (landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd)
lagstiftningsrådet Erkki Arnkil, tfn 0295 16 2127 (veterinärmedicinska skadenämnden)


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs