Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maaseutu » Gråsälsbyte blev 195 stycken

Finlands viltcentral

Gråsälsbyte blev 195 stycken

Pressmeddelande.
Publicerad: 04.08.2016 kl. 13:24
Utgivare: Finlands viltcentral

Under jaktperioden som upphörde sista juli 2016 fick jägarna totalt 195 gråsälar som byte i de olika stamskötselområdena. Den totala kvoten för jaktåret 2015–2016 var 1050 stycken. Gråsälens jakttid är 16.4–31.12 på det finska fastlandet.

Jakten på gråsäl lyckades väldigt bra i Finska vikens stamskötselområde, där blev alla gråsälar fällda av den fastställda kvoten om 94 stycken. I Syd Västra Finlands stamskötselområde fälldes 52 gråsälar av en kvot om 273 stycken och i Bottenviken-Kvarkens stamskötselsområde fälldes 49 gråsälar av en kvot om 683 stycken.

Jaktåret 2014–2015 fick jägarna 180 gråsälar som byte.

Gråsäl får i Finland jagas med stöd av en regional kvot som årligen fastställs av jord- och skogsbruksministeriet. Den totala kvoten för fjolårets jaktår (1.8.2015–31.7.2016) uppgick till 1050 stycken.

Uppföljning av sälstammar är Naturresursinstitutets uppgift. Naturresursinstitutet gav en ny uppskattning av gråsälstammen på sommaren 2016. Jord- och skogsbruksministeriet föreslog att det för jaktåret 2016–2017 i Bottenviken-Kvarkens stamskötselområde beviljas en jaktkvot om högst 633 gråsälar, Sydvästra Finlands stamskötselområde högst 273 gråsälar och i Finska vikens stamskötselområde ska det få fällas högst 144 gråsälar. Den totala kvoten ska som tidigare år uppgå till 1050 gråsälar enligt förslaget från Jord-och skogsbruksministeriet. Antalet skiljer sig från föregående år, så att det från Bottenviken-Kvarkens stamskötselområdes kvot flyttades 50 stycken till Finska vikens stamskötselområde.

Stamskötselområdena i Finland har fastställts år 2007 i den av jord och skogsbruksministeriets uppgjorda förvaltningsplanen för Östersjöns sälstammar. Gråsälarnas antal uppfyller kriterierna för en gynnsam skyddsnivå då den totala stammen i Östersjön uppgår till mellan 40 000–50 000 gråsälar.

Tilläggsuppgifter

Keijo Kapiainen, jaktchef, Finlands viltcentral
029 431 2261, keijo.kapiainen@riista.fi

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som främjar en hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet, ser till att viltpolitiken verkställs och svarar för de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivs.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs