Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maaseutu » För lokalutveckling 300 miljoner euro via Leadergrupperna

Maa- ja metsätalousministeriö

För lokalutveckling 300 miljoner euro via Leadergrupperna

Pressmeddelande.
Publicerad: 07.04.2015 kl. 15:40
Utgivare: Maa- ja metsätalousministeriö

Finlands 54 Leadergrupper, jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket har ingått ett avtal om lokala utvecklingsstrategier. Avtalet undertecknades den 7 april i Ständerhuset av Leadergruppernas ordförande och verksamhetsledare samt jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo och Landsbygdsverkets överdirektör Leena Tenhola.  

Leadergrupperna är utvecklingsorganisationer som beviljar finansiering för landsbygdens utvecklingsprojekt och företagsstöd enligt målen i landsbygdens lokala utvecklingsstrategier. Leaderarbetet får finansiering från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Via grupperna kanaliseras under programperioden 2014 – 2020 sammanlagt 300 miljoner euro till mikro- och småföretag samt sammanslutningar.  Finansieringen består av EU:s, statens och kommunernas medel.

- Det lokala utvecklingsarbetet är mycket innovativt och smidigt. I detta svåra ekonomiska läge är det viktigt att utvecklingsarbetet leder till tillväxt. Leadergruppernas roll som drivfjäder bakom den lokala verksamheten och utvecklingen betonas ytterligare, konstarerar jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo.

Arbetets resultat är konkreta. Under åren 2007 – 2013 bidrog Leaderfinansieringen till uppkomst av 2 000 nya arbetstillfällen och över 800 nya företag fick startstöd. Antalet genomförda projekt var över 8 000. Med Leadergruppernas hjälp har man bl.a. förbättrat miljön och tjänsterna, intensifierat det internationella samarbetet och uppmuntrat unga att delta i verksamheten.

- Jag är särskild glad över att ungdomar är en viktig prioritering inom Leaderarbetet, säger minister Orpo. Utvecklingsstöden kan sökas våren 2015. De lokala Leadergrupperna samt närings-, trafik- och miljöcentralerna ger ytterligare information.

Ytterligare upplysningar:

konsultativa tjänstemannen Sanna Sihvola, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162264, förnamn.efternamn@mmm.fi

överinspektör Johanna Rannanjärvi, Landsbygdsverket, tfn 0295 31 2396, förnamn.efternamn@mavi.fi

 

Vad är Leader?

- Termen Leader är en förkortning av franskans "Liason Entre Actions de Developpement l'Economie Rurale". På svenska heter det "sambanden mellan åtgärderna som siktar till utveckling av landsbygdsekonomin".

- Vem som helst som bor i området kan bli medlem i en Leadergrupp.

- Leadergruppernas styrelser har en trepartssammansättning: en tredje del är landsbygdsinvånare, en tredje del föreningar och en tredje del företrädare för den lokala offentliga instansen

- Leaderarbetssättet har visat sig fungera eftersom det uppmuntrar nya aktörer till aktiva tag och engagemang samt representanter för olika aktörer till samarbete.

- Leadergrupperna har egna strategier som de genomför i form av olika projekt och företagsstöd.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs