Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maaseutu » Entistä suurempi määrä kasvinsuojeluaineista varastoitava jatkossa lukitussa tilassa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Entistä suurempi määrä kasvinsuojeluaineista varastoitava jatkossa lukitussa tilassa

Tiedote.
Julkaistu: 24.06.2015 klo 13:50
Julkaisija: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Entistä suurempi määrä kasvinsuojeluaineista pitää varastoida lukitussa tilassa EU:n uuden CLP-asetuksen myötä. Pakkausten luokituksessa, merkinnöissä ja pakkaamisessa on menossa muutaman vuoden siirtymäaika, jonka aikana valmisteen pakkausmerkinnät saavat olla joko väistyvän lainsäädännön tai CLP-asetuksen mukaisia. Siirtymäaikana kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattajien ja käyttäjien tulee noudattaa varastoinnissa pakkauksessa olevia merkintöjä. 

Tunnista lukitussa tilassa säilytettävä kasvinsuojeluaine

Kasvinsuojeluaineiden varastointiohjeet löytyvät valmisteen etiketistä. Lukitussa tilassa varastoitavien valmisteiden etiketissä lukee "Varastoi lukitussa tilassa" turvalausekkeen P405 mukaisesti.  Kyseinen turvalauseke annetaan vakavaa terveysvaaraa aiheuttaville valmisteille, kuten esimerkiksi syöpää aiheuttaville, lisääntymiselle vaarallisille ja hengitysteitä ärsyttäville valmisteille.

Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä (https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi) voi hakea listan lukitussa tilassa varastoitavista kasvinsuojeluaineista laittamalla hakusanakenttään sanan "P405". Listassa ovat lukitussa tilassa varastoitavat kasvinsuojeluaineet, joiden pakkauksissa on CLP-asetuksen mukainen varastointiohje. Kesäkuun alussa kasvinsuojeluainerekisterissä oli tällaisia valmisteita yli yhdeksänkymmentä.

Turvalausekkeen vaatimus ei koske vähittäismyymälöissä myymälän puolella säilytettäviä valmisteita.

Varastoi kasvinsuojeluaineet pakkauksen etiketin mukaisesti

Sekä kasvinsuojeluainelain mukaisessa että täydentävien ehtojen kasvinsuojeluainevalvonnassa tarkastetaan kasvinsuojeluaineiden varastointi. Lukitussa tilassa varastoitavien valmisteiden säilytystä valvotaan, jotta niiden varastoinnista ei aiheutuisi vakavaa terveysvaaraa.

Kasvinsuojeluaineet pitää varastoida pakkauksessa olevan etiketin mukaisesti. Jos varastossa olevassa pakkauksessa on uusi etiketti, mutta pakkaus on varastoitu vanhan etiketin mukaisesti, valvonnassa reagoidaan asiaan. Lukitussa tilassa varastoitavien kasvinsuojeluaineiden vaatimus täyttyy varmasti, jos varastoi kaikki valmisteet lukitussa tilassa.

Lukitussa tilassa varastoitavat kasvinsuojeluaineet on varastoitu oikein, kun asiattomat eivät pääse niihin käsiksi. Lukittu tila voi olla esimerkiksi lukittu varasto tai lukittu kaappi varastossa.  Lukituksi tilaksi katsotaan esimerkiksi lukollinen käytöstä poistettu pakastin tai lukittava konehalli, jos asiattomien pääsy sinne on estetty.

Markkinoilla kahdenlaisia pakkausmerkintöjä 1.6.2017 asti

Kemikaalit luokitellaan niiden vaaraominaisuuksien mukaan. Luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista on aiemmin säädelty kemikaalilain mukaan. Nyt ollaan siirtymässä EU:n uuden CLP-asetuksen (1272/2008/EY) mukaiseen luokitukseen, ja markkinoille 1.6.2015 jälkeen saatettavat seokset tulee luokitella, merkitä ja pakata kyseisen asetuksen mukaisesti.

Väistyvän lainsäädännön mukaiset etiketin tunnistaa oranssimustista varoitusmerkeistä, kun taas CLP-asetuksen mukaisessa etiketissä varoitusmerkit ovat mustapunavalkoiset. Markkinoilla saa olla vanhoilla, oranssimustilla varoitusmerkeillä merkittyjä pakkauksia 1.6.2017 asti, jos ne on saatettu markkinoille ennen 1.6.2015. Samalla valmisteella voi siis tähän päivämäärään asti olla kaksi eri etikettiä ja siten myös kaksi erilaista varastointivaatimusta. Oranssimustilla varoitusmerkeillä merkittyjä pakkauksia saa kuitenkin käyttää 1.6.2017 jälkeen, kunhan valmiste löytyy Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä.

Lisätietoa kasvinsuojeluaineiden valvonnasta ja varastoinnista:

Lotta Kaila, ylitarkastaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, lotta.kaila@tukes.fi tai kemikaalivalvonta@tukes.fi, p. 029 5052 084

Lisätietoa täydentävien ehtojen kasvinsuojeluaineiden käytön valvonnasta: Katja Korkalainen, ylitarkastaja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, katja.korkalainen@evira.fi

 

 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ja edistää teknistä  turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta Suomessa. Tavoitteenamme on turvallinen, luotettava ja ekologisesti kestävä yhteiskunta.

Valvomme toimialojemme tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanemme niihin liittyvää lainsäädäntöä.  Toimintamme tarkoituksena on suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä.

Seuraa Tukesia somessa:

Twitter: @tukesinfo

Facebook: turvallisuusjakemikaalivirasto

LinkedIn: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Instragram: @tukesinfo

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs