Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maaseutu » Ändringar i jakten på ejderhanar

Finlands viltcentral

Ändringar i jakten på ejderhanar

Pressmeddelande.
Publicerad: 20.05.2016 kl. 12:45
Utgivare: Finlands viltcentral

I år får man jaga ejderhanar 1.6.–15.6. samt både hanar och honor från och med 20.8. kl. 12 fram till slutet av året.

Jord- och skogsbruksministeriet gav med anledning av kommissionens övervakningsförfarande förra sommaren en förordning om begränsning av jakt på ejderhane (1077/2015) för åren 2015-2018. Med förordningen begränsades jakten på ejderhane till två veckor 1.6.–15.6. och jaktområdena för ejderhanar särskiljs från ejdrarnas häckningsområden. Genom att förkorta jakttiden tryggas ejderhanarnas ruggning i yttre havsbandets ruggningsområden. Juni månads jakt inriktas på ejderhanarna, som inte då längre är delaktiga i häckningen eller skötseln av ungarna.


Sommarjaktens tillåtna jaktområden är belägna i ytterskärgården på trädlösa skär och kobbar. Området har begränsats i enlighet med de namngivna yttre kobbarna. En karta över området och en förteckning över de i begränsningen använda kobbarnas namn har presenterats i jord- och skogsbruksministeriets förordning. Gränskobbarna ingår i det tillåtna jaktområdet. Jakten är dock förbjuden på alla skär och kobbar där det påträffas ejderhonor med ungar eller där det finns samhällen av sillgrisslor, tobisgrisslor eller tordmular därtill är det förbjudet att störa häckande fåglar.


Finlands viltcental och Jord- och skogsbruksministeriet önskar att ejderbytena också den här sommaren antecknas i Oma riista -tjänsten.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av jakt på ejderhane

Förordningens promemoria

Förordningens kartbilaga 

Karttaikkuna

Tilläggsuppgifter:

Visa Eronen, jaktchef, Finlands viltcentral
029 431 2331, visa.eronen@riista.fi

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som främjar en hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet, ser till att viltpolitiken verkställs och svarar för de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivs.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs