Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maanpuolustus » Suomalaiselle yhteiskonsortiolle puitesopimus Euroopan komission CBRN-projekteista

Miktech Oy

Suomalaiselle yhteiskonsortiolle puitesopimus Euroopan komission CBRN-projekteista

Tiedote.
Julkaistu: 27.05.2014 klo 13:17
Julkaisija: Miktech Oy

Euroopan komissio on valinnut suomalaisen CBRN Quick Response Team -yhteiskonsortion toimittajakseen projekteissa, jotka tähtäävät kemiallisten ja biologisten sekä säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvien riskien vähentämiseen EU:n ulkoisen avun kohdevaltioissa. Sopimus avaa mahdollisuuksia myös suomalaisen CBRN-osaamiseen vientiin.

Konsortion muodostavat innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy, Helsingin yliopiston kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti VERIFIN ja Säteilyturvakeskus STUK. Miktech vastaa konsortiossa projektien hallinnoimisesta, VERIFIN keskittyy kemiallisiin riskeihin ja STUK säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyviin uhkiin. Lisäksi konsortio hyödyntää projekteissa kattavasti verkostonsa asiantuntijoita, ja myös laajentaa verkostoaan varmistaakseen tarvittavan asiantuntemuksen saatavuuden kussakin projektissa. Kolmivuotisen sopimuksen puitteissa toteutetaan Euroopan komission arvion mukaan vuosittain 10–15 projektia, joiden arvo on yhteensä n. 3–5 M€. Kenttätyötä tehtäneen sopimuskaudella noin 40–50 valtiossa. CBRN-riskien vähentämiseen tähtääviin projekteihin valittiin kaikkiaan kaksi toimittajaa, joiden kesken projektit jakautuvat. Suomalaisen konsortion tavoitteena on saavuttaa toimeksiannoista noin puolet.

Konsortion valtteja tarjouskilpailussa olivat mm. vakuuttavat kansainväliset referenssit. – Suomi on kehittänyt eturintamassa esimerkiksi CBRN-uhkien havaitsemisarkkitehtuuriin perustuvia toimintamalleja. Myös informaatio- ja kommunikaatioteknologia sekä kenttätyön etäohjaus ovat meillä huipputasoa. Ukrainassa on sovellettu toimintamallejamme ja teknologiaamme mm. jalkapallon EM-kisoissa, kertoo projektipäällikkö Juha Rautjärvi STUKista. VERIFINillä on puolestaan laaja kokemus kansainvälisistä koulutuksista. – Olemme toteuttaneet verifikaatioanalytiikan koulutusta jo yli 1000 kemistille 133 maasta, kertoo VERIFINin johtaja, professori Paula Vanninen.

Konsortion vahvuuksiin kuuluu myös kokemus kustannustehokkaasta moniviranomaisyhteistyöstä sekä joustava toimintamalli, joka mahdollistaa nopean reagoinnin. CBRN-alan osaamista tukee Miktechin vahva kokemus hanketoiminnasta. – Suomessa tarvitaan tehokkaita palveluntuottajia, jotka hallitsevat hankkeiden hallinnoinnin. Miktech on yksi tällainen toimija CBRN-alan hankkeissa, toteaa Rautjärvi. – Miktechillä on myös hyvät verkostot ja ratkaisut siihen, kuinka projektikohtaisesti tarvittavat resurssit kootaan tehokkaasti, Vanninen lisää.

Hanke- ja tarjousvalmistelussa konsortion perustamista rahoitti Etelä-Savon maakuntaliitto myöntämällä valmisteluun EU:n EAKR -hankerahoitusta. Miktechille sopimus merkitsee tunnustusta yhtiön pitkäjänteiselle työlle ympäristöturvallisuuden saralla.  – Teeman kehittäminen käynnistyi vuonna 2009, kun toteutimme myös EU-rahoitteisen suppean esiselvityshankkeen. Tämän jälkeen on perustettu erillinen CBRN Finland -yritysryhmä, ja sen puitteissa on rakennettu yhteistyötä viranomaisten ja CBRN-yritysten välille. Uusi sopimus avaa nyt mahdollisuuden osallistua alan EU-projekteihin ja edistää samalla CBRN-yritysten ja -teollisuuden kansainvälistymistä ja kasvua. Kokemus EU-projekteista lisää myös mahdollisuuksia saada uusia suoria EU-hankkeita Mikkelin seudulle ja siten mahdollistaa paremman aluevaikuttavuuden, kiteyttää toimitusjohtaja Vesa Sorasahi Miktech Oy:stä.

Lisätiedot:

Toni Leikas, ohjelmajohtaja, Miktech Oy, 0440 361 628, toni.leikas@miktech.fi

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi

Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Säteilyturvakeskus STUK kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan ja sen palveluksessa työskentelee noin 360 eri alojen asiantuntijaa. STUKin asiantuntemusta hyödynnetään useissa kansainvälisissä hankkeissa, joiden tavoitteena on ydin- ja säteilyturvallisuuden parantaminen.

VERIFIN on Helsingin yliopiston Matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan kuuluvan Kemian laitoksen yksikkö, joka perustettiin vuonna 1994 jatkamaan vuonna 1973 aloitettua Kemiallisen aseen tutkimusprojektia (CW-projekti). VERIFIN tukee kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontaa kehittämällä tutkimusmenetelmiä kemiallisille taisteluaineille ja antamalla alaan liittyvää koulutusta. VERIFINin toiminnan pääasiallinen rahoittaja on Suomen ulkoasiainministeriö.

CBRN-Finland -hanke on CBRN-alan yritysten yhteistyöhanke, jota koordinoi innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy. Lyhenne CBRN tulee sanoista Chemical (kemiallinen), Biological (biologinen), Radiological (radioaktiivinen) ja Nuclear (ydinaktiivinen). CBRN Finlandiin kuuluvat Environics Oy, Mirion Technologies (RADOS) oy, Suomen terästekniikka (Mavatech) Oy, TEMET Oy ja Miktech Oy. Hankkeen yritykset pyrkivät tuotteillaan ja palveluillaan parantamaan CBRN-alaan liittyvää turvallisuutta yhteiskunnassa. Hankkeen tavoitteena on kehittää mukana olevien yritysten yhteistoimintaa, yhteiskonsepteja ja -tuotteita sekä tiivistää kansallista ja kansainvälistä viranomaisyhteistyötä.

Yhteiskonsortiohankkeen valmistelu toteutettiin EAKR-rahoitteisessa CBRN-Specialist Service Consortium – Asiantuntijapalveluiden tarjoaminen Euroopan Komission Europe Aid ohjelmaan -projektissa. Hanketta rahoitti Euroopan Unionin Aluekehitysrahasto ja kunta. Rahoituksen myöntävä viranomainen oli Etelä-Savon maakuntaliitto.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs