Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maanpuolustus » Opinnäytetyö: Puolustusvoimien tietotekniikkahankkeet ja elinjaksomalli

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Opinnäytetyö: Puolustusvoimien tietotekniikkahankkeet ja elinjaksomalli

Tiedote.
Julkaistu: 10.10.2012 klo 08:00
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Puolustusvoimien suorituskyvyn elinjaksomalli on tehty asejärjestelmille, joiden elinjakso on pitkä. Tietotekniikkahankkeet ovat tyypillisesti nopeatempoisia, joten suorituskyvyn elinjaksomalli ei sellaisenaan sovellu niihin hyvin. Mallista pitäisi siis olla olemassa karsittu versio nopeisiin hankkeisiin. Puolustusvoimissa pitää olla myös ymmärrystä ja tietämystä yritysten halusta muuttua tuotteiden tarjoajista palveluiden tuottajiksi. Näin todetaan Hämeen ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijan Juha Peltosen tekemässä opinnäytetyössä, jossa tutkittiin puolustusvoimien elinjaksomallin soveltuvuutta tietotekniikkahankkeisiin.

Puolustusvoimissa on ollut käytössä nykyinen elinjaksomalli vuodesta 2007. Mallia käytetään kaikkeen puolustusvoimille hankittavaan suorituskykyyn. Peltosen tutkimuksessa käytiin läpi elinjaksomallin vaiheet ja peilattiin mallin soveltuvuutta nopeisiin tietotekniikkahankkeisiin tapaustutkimuksen ja asiantuntijoiden syvähaastattelujen avulla. Haastatellut asiantuntijat olivat yhtä mieltä siitä, että elinjaksomalli on liian raskas tietotekniikkahankkeille. Varsinkin vaiheiden välissä olevat auditoinnit hidastavat työtä merkittävästi. Asiantuntijat kaipasivat myös koulutusta sekä elinjaksomallista että palveluliiketoiminnasta.

Karsittu versio elinjaksomallista

Peltonen laati yhdestä elinjakson vaiheesta karsitun mallin. Tätä mallia voidaan käyttää mallina laadittaessa elinjaksomallia nopeisiin hankkeisiin. Myös eri vaiheiden välillä olevia auditointeja on syytä keventää läpimenoajan nopeuttamiseksi.

Puolustusvoimat ovat isojen muutosten kohteena. Meneillään on uudistus, jossa organisaatiota kevennetään merkittävästi ja muun muassa hanketoiminta keskitetään yhteen perustettavaan laitokseen. Muualla valtionhallinnossa mietitään valtion yhteisiä toimintoja yhdistettäväksi ainakin hallinnollisella puolella. Myös elinjaksomallia ollaan päivittämässä. Tähän yhteyteen olisi hyvä tehdä yksinkertaistettu malli nopeita hankkeita varten.

Lisätietoja:
tutkijayliopettaja Vesa Salminen, p. 040 544 1577, sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi
opinnäytetyön tekijä Juha Peltonen, p. 0400 499 597, sp. etunimi.sukunimi@mil.fi  

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi


Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs