Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maanpuolustus » Naisten arjen turvallisuustaidot kohenevat Santis 2015 -harjoituksessa

Naisten Valmiusliitto ry

Naisten arjen turvallisuustaidot kohenevat Santis 2015 -harjoituksessa

Tiedote.
Julkaistu: 27.03.2015 klo 12:16
Julkaisija: Naisten Valmiusliitto ry

Naisten Valmiusliitto ry järjestää valtakunnallisen naisten valmiusharjoituksen Helsingissä 24.–26. huhtikuuta 2015. Santis 2015 -harjoituksessa naisia koulutetaan toimimaan arjen kriisitilanteissa. Varuskuntaolosuhteissa Santahaminassa Kaartin jääkärirykmentissä pidettävään loppuunmyytyyn harjoitukseen odotetaan osallistuvan reilu 400 naista.

– On ilo saada Santahaminaan näin upea määrä aktiivisia naisia. Joukko on hyvin heterogeeninen, taustat ja osallistumismotivaatiot vaihtelevat suuresti. Toiselle viikonlopun päämääränä on oman ammattitaidon vahvistaminen, toiselle taas hengähdystauko arjesta. Yhteistä kaikille osallistujille on kuitenkin aito halu oppia uutta ja toimia yhdessä, sanoo harjoituksen johtaja Anne Seppänen.

Varautuminen arjen kriisitilanteisiin kiinnostaa ennätysmäärää naisia

Santis 2015 -harjoitus koostuu naisten turvallisuus- ja varautumistaitoja vahvistavista koulutusaiheista. Monipuolinen, ajankohtainen ja korkeatasoinen koulutustarjonta sekä pääkaupunki tapahtumapaikkana ovat taanneet harjoitukselle ennätyssuosion ilmoittautujamäärän kohottua yli 650.

Santis 2015 -harjoituksessa osallistuja valitsee yhden kymmenestä kurssista. Kunkin kurssin aihetta käsitellään sekä teorian että käytännön harjoittein.

Kurssit ovat:

  1. Johtamistaidot – päämääränä johtamisvalmiuksien parantaminen.

  2. Jokanaisen selviytymispakki – päämääränä kehittää osallistujan valmiutta selviytyä tulipalo-, väkivalta- ja erilaisista onnettomuustilanteista, sähkökatkosta ja elämän kriiseistä.

  3. Kanttiinitoiminta maastossa – päämääränä kehittää kanttiinitoimintaan liittyviä taitoja ja osaamista erityisesti tilapäisolosuhteissa ja suurille joukoille.

  4. Kyberturvallisuus – päämääränä kehittää tietoisuutta kyberturvallisuudesta.

  5. Maastotaidot  – päämääränä kehittää valmiutta liikkua maastossa ja selviytyä luonnon olosuhteissa.

  6. Meriturvallisuus  – päämääränä on kehittää osallistujan omaa valmiutta liikkua turvallisesti vesillä ja tutustuttaa osallistuja yleiseen meriturvallisuuteen.

  7. Suomen nainen maanpuolustajana  – Päämääränä tutustua sotiemme ajan naisten kriisinkestokykyyn vaikuttaneisiin tekijöihin ja siirtää heidän henkistä perintöään nuoremmille sukupolville.

  8. Turvallisesti seniori-iässä  – Päämääränä on lisätä perusturvallisuutta sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja kotitapaturmia huomioiden erityisesti seniori-ikäisten erityistarpeet. 

  9. Öljyntorjunta  – Päämääränä on kehittää osallistujan tietoisuutta öljyvahinkojen syistä ja seurauksista sekä perehtyä öljyntorjunnan perusteisiin.

  10. Kouluttajavalmennus – Päämääränä kouluttaa kouluttajia ensisijaisesti NASTA-harjoituksiin.

Harjoitus on avoin kaikille suomalaisille naisille. Harjoituksen ikähaarukka on laaja, 15-vuotiaista yli 80-vuotiaisiin. Santis 2015 suunnitellaan ja läpiviedään vapaaehtoisten naisten toimesta. Valmiusharjoitus toteutetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseina.

Maastopuvut ja saumaton yhteishenki ovat vuodesta 1998 järjestettyjen NASTA-harjoitusten tavaramerkkejä. Maastopukuihin pukeutuminen on monelle naiselle elämän ensimmäinen kerta ja sitä odotetaan innolla. Asu toimii suojavarusteena. Harjoitusten toiminta ei ole sotilaallista. Santis 2015 on järjestyksessään 35. NASTA-harjoitus.

Mediavierailut Santahaminan varuskunta-alueella harjoituksen aikana

Median edustajilla on mahdollisuus tutustua Santis 2015 -harjoitukseen paikan päällä joko perjantaina tai lauantaina. Harjoitus käynnistyy perjantaina klo 10 jälkeen, jolloin alkaa ilmoittautuminen ja varusteiden jako. Varsinaisia avajaisia vietetään klo 14.15. Lauantaina vierailuaika on klo 12–15 välisenä aikana, jolloin järjestetään kutsuvierastilaisuus. Tilaisuudessa tutustutaan jokaisen kurssin koulutukseen.

Vierailusta pyydetään sopimaan etukäteen torstaihin 23.4. klo 16 mennessä viestintäsihteerin kanssa mm. kulkulupien saamiseksi varuskunta-alueelle. 

 

Lisätietoja:

Naisten Valmiusliiton viestintäsihteeri Sanna Mertsalmi, p 040 519 4565, sanna.mertsalmi@naistenvalmiusliitto.fi

Santis 2015 -harjoituksen www-sivu: http://www.naistenvalmiusliitto.fi/index.php?sub=santis/santis

Santis 2015 -harjoituksen esite: http://www.naistenvalmiusliitto.fi/santis/Santis_2015_kutsu.pdf

 

Liitetiedostot

Naisten Valmiusliitto ry on valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, joka on perustettu vuonna 1997. Liitto yhdistää 10 naisten vapaaehtoista maanpuolustus- ja turvallisuustyötä tekevää jäsenjärjestöä, joissa toimii noin 144 000 naista. Liiton tarkoituksena on kehittää naisten turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä valmiuksia koulutuksen kautta sekä lisätä naisten mahdollisuuksia toimia poikkeusoloissa yhteiskunnan hyväksi. Naisten Valmiusliiton päätapahtuma ovat NASTA-harjoitukset, joita järjestetään kahdesti vuodessa.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs