Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maanpuolustus » Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) strategia 2020 korostaa kansalaisten koulutustarvetta kokonaisturvallisuuden kentässä

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) strategia 2020 korostaa kansalaisten koulutustarvetta kokonaisturvallisuuden kentässä

Tiedote.
Julkaistu: 25.05.2015 klo 13:26
Julkaisija: Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kevätkokous hyväksyi 22.5.2015 yhdistyksen uuden strategian, joka korostaa vapaaehtoisen koulutuksen määrällistä ja laadullista kehittämistä. Yhdistyksen strategia on MPK:n toimintaa ohjaavan Puolustusministeriön edellyttämä. MPK on esittänyt kasvavan koulutuskysynnän vuoksi resurssien nostamista. Vapaaehtoiselle kansalaisille suunnatun koulutuksen kysynnän on arvioitu kasvavan yli 20 % seuraavalla viisivuotiskaudella.

”Nykyresursseilla MPK pystyy säilyttämään koulutuksessa vuoden 2014 tason, jolloin koulutettiin noin 48 000 henkilöä. Resurssien nosto on perusteltua, sillä yhdistyksen tarkennetut tavoitteet vastaavat Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa nostettuihin uhkamalleihin”, selvittää MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen. 

MPK:n arvot isänmaallisuus, vapaaehtoisuus ja osaaminen korostavat toiminnan yhteiskunnallista merkitystä. Yhdistyksen koulutuksesta 2/3 on vapaaehtoista sotilaallista ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa sekä 1/3 kaikille avointa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. MPK on tunnettu, arvostettu, luotettava ja kiinnostava kokonaisturvallisuuden kouluttaja.

MPK on sotilaallisen koulutuksen osalta puolustusvoimien strateginen kumppani, joka tukee sodan ajan joukkojen normaali- ja poikkeusolojen suorituskyvyn kehittämistä. Toiminnan painopisteenä ovat paikallisjoukot ja aselajikoulutus. Sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa painotetaan sotilaan perustaitoja, johtamiskoulutusta ja fyysistä kuntoa edistävää toimintaa. Ase- ja ampumakoulutuksella pyritään ylläpitämään ampumataitoa ja innostamaan ammunnan harrastamiseen. 

Varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen (VARTU-koulutus) tavoitteet on asetettu Yhteiskunnan kokonaisturvallisuusstrategian mukaisesti. Vuoteen 2020 mennessä nuorille suunnattu koulutus, kuten lukiolaisten turvakurssit, on laajennettu valtakunnallisiksi toimintamalliksi ja vastaavaa koulutusta viedään muihinkin oppilaitoksiin. Alueellinen yhteistyö eri viranomaisten ja hallinnonalojen kanssa on tiivistä. Vuonna 2020 MPK:n poikkeusolojen organisaatio ja tehtävät on määritetty ja tarvittavat suunnitelmat laadittu.

MPK:n toiminnan keskeinen voimavara ovat vapaaehtoiset toimijat. Myös vuonna 2020 MPK:lla on riittävästi toimijoita ja kouluttajia, joista suurin osa on tehnyt sitoumuksen koulutus- ja tukiyksiköihin ympäri Suomea. Vapaaehtoisten toimijoiden tärkeyttä korostetaan tarjoamalla heille motivoivaa toimintaa hyvää johtamista ja turvallinen toimintaympäristö. 

Strategian julkistamisen lisäksi kevätkokouksessa hyväksyttiin MPK:n uudeksi jäseneksi Suomen Ampumaurheiluliitto ry (SAL). Liiton missiona on edistää ja kehittää turvallista, ampumaradoilla tapahtuvaa ohjattua ampumaurheilutoimintaa.

Lisätietoja:
Pertti Laatikainen, MPK:n toiminnanjohtaja, pertti.laatikainen@mpk.fi
, p. 050 543 6151
Miia Iivari, MPK:n viestintäpäällikkö, miia.iivari@mpk.fi, p. 050 522 0024
MPK:n Strategia 2020

Maanpuolustuskoulutusyhdistys - MPK on valtakunnallinen vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteistyöjärjestö, jonka jäseninä ovat 15 keskeistä maanpuolustusjärjestöä sekä maanpuolustustyötä lähellä olevaa järjestöä. MPK:n toiminnan tarkoituksena on maanpuolustuksen edistäminen koulutuksen, tiedotuksen ja valistuksen keinoin. MPK:n toiminnasta on säädetty laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007). Puolustusministeriö ohjaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa. MPK järjestää vuosittain noin 1 800 kurssia eri puolilla Suomea. Osallistujia on yli 48 00 henkilöä. Kurssitarjonta jakautuu sotilaalliseen koulutukseen sekä kaikille avoimeen varautumis- ja turvallisuuskoulutukseen.

Ajankohtaista tietoa MPK:n organisaatiosta ja kurssitoiminnasta löytyy verkkosivuilta www.mpk.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs