Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maanpuolustus » CBRN-toimijat kohtasivat Mikkelissä – tavoitteena kehittää Suomen CBRN-suorituskykyä

Miktech Oy

CBRN-toimijat kohtasivat Mikkelissä – tavoitteena kehittää Suomen CBRN-suorituskykyä

Tiedote.
Julkaistu: 19.05.2014 klo 11:30
Julkaisija: Miktech Oy

Miktech Oy:n koordinoima CBRNE-neuvottelukunta kokosi alan suomalaiset viranomaiset, tutkijat ja teolliset toimijat seminaariin Mikkeliin käsittelemään tulevaisuuden CBRN-suorituskykyä eli Suomen mahdollisuuksia vastata mahdollisiin kemiallisiin ja biologisiin sekä säteilyuhkiin.

Seminaari avasi ensimmäistä kertaa avoimen ja yhteisen vuoropuhelun Suomen puolustusvoimien hankinnoista vastaavien tahojen ja kotimaisten teollisten toimijoiden välille. Vuoropuhelun tarkoituksena on muodostaa yhteinen näkemys CBRN-alan tarpeista ja mahdollisuuksista.

CBRN-uhkatilanteet pitävät sisällään kemiallisia ja biologisia sekä radioaktiivisuuteen tai ydinsäteilyyn liittyviä riskejä. CBRN-uhat voivat aiheuttaa tulevaisuudessa rajat ylittäviä, nopeasti eteneviä ja koko yhteiskuntaan vaikuttavia kriisejä. Myös ei-valtiollisten toimijoiden vaikuttamismahdollisuudet konflikteissa kasvavat, ja olemassa olevien sopimusten ja niiden rajojen venyminen on huolestuttava trendi.

Tulevaisuuden CBRN-suorituskyky -seminaarissa käsiteltiin Puolustusvoimien CBRN-suorituskyvyn tulevia suuntalinjoja ja tavoitteita sekä yhteistyömahdollisuuksia. – Ymmärrys Suomen tulevista CBRN-tarpeista on äärimmäisen tärkeää alan tutkimukselle ja tuotekehitykselle. Puolustusvoimille on yhtä lailla hyödyllistä kuulla teollisten toimijoiden nykyisistä ratkaisuista sekä saada realistista tietoa kehitettävien ratkaisujen kustannuksista ja rajoitteista. Moniviranomaisyhteistyö ja kalustollinen yhteensopivuus nousi useasti esille päivän asiantuntijoiden esityksissä sekä työpajatyöskentelyssä, sanoo ohjelmajohtaja Toni Leikas Miktech Oy:stä.

Seminaariin osallistui edustajia mm. Suomen puolustusvoimien Pääesikunnasta, Maa- ja Merivoimien esikunnista, puolustusvoimien Materiaalilaitokselta sekä Puolustusvoimien tutkimuslaitokselta. Mukana oli myös CBRN-asiantuntijoita mm. Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoista, VTT:ltä ja STUKista sekä Pelastusopistosta ja alan kotimaisista teollisuusyrityksistä. Teemoina käsiteltiin mm. CBRN-tiedustelukyvyn kehittämistä ja konseptia, CBRN-sensorijärjestelmiä sekä taistelijan CBRN-suorituskykyä. – Vuoropuhelu alan toimijoiden välille on nyt avattu. Työtä on tarkoitus jatkaa tilaisuuksissa, joissa valittuihin teemoihin syvennytään tarkemmin, sanoo Leikas. 

Lisätiedot:

Toni Leikas, ohjelmajohtaja, Miktech Oy, 0440 361 628, toni.leikas@miktech.fi

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi

CBRN-Finland -hanke on CBRN-alan yritysten yhteistyöhanke, jota koordinoi innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy. CBRN Finlandiin kuuluvat Environics Oy, Mirion Technologies (RADOS Oy), Suomen terästekniikka (Mavatech) Oy, TEMET Oy ja Miktech Oy. Hankkeen yritykset pyrkivät tuotteillaan ja palveluillaan parantamaan CBRN-alaan liittyvää turvallisuutta yhteiskunnassa. Hankkeen tavoitteena on kehittää mukana olevien yritysten yhteistoimintaa, yhteiskonsepteja ja -tuotteita sekä tiivistää kansallista ja kansainvälistä viranomaisyhteistyötä.   

CBRNE-neuvottelukunnan tavoitteena on edistää alan viranomaisten ja yritysten luottamuksellista ja avointa vuorovaikutusta sekä luoda edellytykset yhdistää viranomaisten ja muiden asiakkaiden suorituskykyvaatimukset, tutkimus ja sen tulokset, käyttöön saatava rahoitus sekä osaava tuotekehitys kilpailukykyiseksi tuotteeksi, ratkaisuksi tai järjestelmäksi kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille. CBRNE-neuvottelukuntaan kuuluu konsortion yritysten lisäksi viranomaisia, kuten poliisi, pelastuslaitos, Sisäministeriö, Puolustusvoimat sekä CBRN-alalla toimivia tutkimuslaitoksia ja alan toimijoita.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs