Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Yksityisraiteiden haltijoiden haettava turvallisuuslupa

Trafi

Yksityisraiteiden haltijoiden haettava turvallisuuslupa

Tiedote.
Julkaistu: 06.05.2011 klo 11:44
Julkaisija: Trafi

Monien satamien, kaupunkien, kuntien ja teollisuuslaitosten on huhtikuussa voimaan tulleen rautatielain mukaan hankittava yksityisraiteilleen turvallisuuslupa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta.

Uuden rautatielain piiriin kuuluvat nykyään valtion rataverkon lisäksi sellaiset yksityisraiteet, joilta on toiminnallinen yhteys toiselle yksityisraiteelle tai valtion rataverkolle.

Kaikkiaan uusia turvallisuusluvan hakijoita on todennäköisesti noin 200. Trafi lähettää kaikille tiedossaan oleville yksityisraiteiden haltijoille oppaan turvallisuusluvan hakemisesta. Opas löytyy myös Trafin nettisivuilta osoitteesta http://www.trafi.fi/rautatiet/luvat/turvallisuustodistus_ja_-lupa

Turvallisuusluvan hakemisessa siirtymäaika

TEN-verkkoon kuuluvien satamien alueella olevien yksityisraiteen haltijoiden pitää hakea turvallisuuslupaa aikaisintaan 1.8.2011 ja viimeistään 1.6.2012. Muiden lain soveltamisalaan kuuluvien yksityisraiteen haltijoiden on haettava turvallisuuslupaa Trafilta aikaisintaan 1.1.2012 ja viimeistään 1.8.2013.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä turvallisuusluvan edellytyksenä

Turvallisuusluvan saamisen edellytyksenä on vaatimukset täyttävä turvallisuusjohtamisjärjestelmä, jolla varmistetaan organisaation toiminnan turvallisuus ja riskien hallinta. Trafi ottaa aina turvallisuusjohtamisjärjestelmää hyväksyessään huomioon harjoitettavan toiminnan luonteen ja laajuuden. Yksityisraiteen haltijan turvallisuusjohtamisjärjestelmältä ei edellytetä vastaavaa yksityiskohtaisuutta kuin valtion rataverkon haltijana toimivan Liikenneviraston vastaavalta järjestelmältä.

Lisäksi edellytetään, että hakija osoittaa turvallisuusjohtamisjärjestelmällään ja muilla menettelyillään voivansa varmistaa rataverkon turvallisen suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja hallinnan.

Rataverkolla harjoitettavaa liikennöintiä varten tarvitaan aina Trafin myöntämä turvallisuustodistus.

Rautatielain soveltamisalan mukaisella rataverkolla liikennöivät kalustoyksiköt kuuluvat lain sääntelyn piiriin

Rautatielain piiriin kuuluvalla rataverkolla käytettävät kalustoyksiköt kuuluvat rautatielain soveltamisalaan, jos niillä liikennöidään yksityisraiteen haltijan hallinnoiman verkon ulkopuolelle. Kalustoyksiköllä tarkoitetaan rautatiejärjestelmässä käytettävää liikkuvan kaluston yksikköä, joka liikkuu raiteilla omilla pyörillään esim. veturit ja vaunut.

Kalustoyksiköiden käyttöönottoluvat jaetaan kahteen käyttöönottoluvan ”tyyppiin: ensimmäisiin ja täydentäviin käyttöönottolupiin. Tarkemmin käyttöönottoluvissa erotellaan vielä yhteentoimivuuden teknisten eritelmien mukaiset kalustoyksiköt ja muiden kuin teknisten eritelmien mukaiset kalustoyksiköt. Käyttöönottoon kohdistuu kaikissa tapauksissa oma menettelynsä. Uutuutena rautatielakiin on otettu myös kalustoyksikkötyyppien hyväksyntää koskevat säännökset, jolla helpotetaan kalustoyksiköiden käyttöönottoa ja vähennetään hallinnollista taakkaa.

Laki tuli voimaan huhtikuussa

Uusi rautatielaki (304/2011) tuli voimaan 15.4.2011. Sillä pannaan kansallisesti täytäntöön rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/57/EY sekä yhteisön rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/110/EY.

Lisätietoja

lakimies Mervi Kaikkonen, puh. 020 618 6817, mervi.kaikkonen(at)trafi.fi

turvallisuusluvat yksikönpäällikkö Heidi Niemimuukko, puh. 020 618 6828, heidi.niemimuukko(at)trafi.fi

http://www.trafi.fi/rautatiet/luvat/turvallisuustodistus_ja_-lupa

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta, vastaa sen sääntely- ja valvontatehtävistä sekä edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä. www.trafi.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs