Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Vuodenvaihteen muutoksia

Trafi

Vuodenvaihteen muutoksia

Tiedote.
Julkaistu: 22.12.2015 klo 12:00
Julkaisija: Trafi

Tieliikenteen henkilöluvat Trafille

Trafi vastaa 1.1.2016 alkaen tieliikenteen henkilöluvista. Asiontipaikkoina toimivat Ajovarma Oy:n palvelupisteet. Ajovarma ottaa vastaan ajokortti- ja muut hakemukset, luovuttaa tarvittavat luvat ja neuvoo ajokorttiasioihin liittyvissä kysymyksissä.

 • Ajokortin hankkiminen
 • Ajokortin kaksoiskappaleen tilaaminen
 • Opetusluvan hakeminen
 • Moottoripyörän harjoitusluvan hakeminen
 • Taksinkuljettajan ajoluvan hakeminen ja kaksoiskappale
 • Vammaisen pysäköintiluvan hakeminen
 • Liikenneopettajaluvan hakeminen

Lisää aiheesta www.trafi.fi/poliisiltameille

Lisätietoja: Kimmo Pylväs, kimmo.pylväs@trafi.fi, p. 029 5345 798

Kaikki ajokortit myönnetään pitkäaikaisina 1.1.2016 lähtien – harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe säilyvät edelleen pakollisina

Vuoden 2016 alusta alkaen luovutaan kokonaan lyhytaikaisesta ajokortista, jolla tarkoitetaan hyväksytyn tutkintosuorituksen jälkeen saatua, 2 vuotta voimassa olevaa ensimmäistä auton ajokorttia. Ajokortin saa siis jatkossa suoraan 15 vuodeksi ja kuorma- ja linja-autokortit 5 vuodeksi. Kuljettajaopetuksen harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe säilyvät edelleen pakollisina.

Ajokortin suorittajalla säilyy velvollisuus osallistua harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetukseen, vaikka hän saakin suoraan pitkäaikaisen ajokortin. Jos kuljettaja ei toimita harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen todistusta kahden vuoden kuluessa ajokortin saamisesta Ajovarman palvelupisteeseen ja jatkaa autolla ajamista, poliisi määrää kuljettajan ajokieltoon toistaiseksi.

Lisätietoja: Simo Karppinen, simo.karppinen@trafi.fi, p. 029 5345 343

Ajoterveyteen liittyvien lääkärinlausuntojen toimittamismenettely muuttuu

Tammikuun alusta alkaen lääkäri antaa asiakkaalle asiakkaan oman kappaleen lisäksi viranomaiskappaleen ajoterveyteen liittyvästä lääkärinlausunnosta silloin, kun asia liittyy hakemukseen:

 • ajokorttilupahakemus
 • ajokortin uudistaminen voimassaoloajan päättyessä
 • taksinkuljettajan ajolupa
 • liikenneopettajalupa ja vammaisen pysäköintilupa

Hakemusasioissa asiakas toimittaa lausunnon itse Ajovarman palvelupisteeseen.  Viranomaiselle tarkoitetussa lääkärinlausunnosta käyvät ilmi ainoastaan lääkärin ajoterveyteen liittyvät johtopäätöstiedot siitä täyttääkö hakija ajokorttiluokan terveysvaatimukset ja mahdolliset lisävaatimukset esim. silmälasien käytöstä. Asiakas voi itse valita missä Ajovarman palvelupisteessä asioi.

Lääkäri toimittaa vanhaan tapaan lausunnot poliisille muissa terveydentilan valvontaan liittyvissä asioissa:

 • määrätty ikä
 • aikaistettu ajoterveystarkastus
 • poliisin määräys

Lisätietoja: Simo Karppinen, simo.karppinen@trafi.fi, p. 029 5345 343

Kuljettajatutkinnon teoriakoe uudistuu

Teoriakoe uudistuu. Teoriakokeen koekysymykset ovat tähän asti perustuneet valokuviin ja vastausaika on ollut kysymyskohtaisesti rajoitettu.  Uudessa järjestelmässä kuvat luodaan animaatiotekniikalla ja kysymyskohtaisista aikarajoituksista luovutaan. Koe tullaan tekemään vuoden alusta lähtien kosketusnäytöllä, jolloin kokeeseen vastaaminen on saatu yksinkertaiseksi. Kokeen kokonaisaika rajoitetaan puoleen tuntiin suoritettavaa luokka kohden. Henkilöautoluokassa koe sisältää 50 kuvakysymystä ja 10 kirjallista kysymystä.

Lisätietoja: Veijo Tuononen, veijo.tuononen@trafi.fi, p. 029 5345 556       

Uusi huvivenelaki tuo selkeyttä venealalle

Huviveneiden teknisen turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden taustalla oleva eurooppalainen lainsäädäntö tulee voimaan 18.1.2016. Laki ei vaikuta jo käytössä oleviin veneisiin vaan niihin, jotka saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa. Vanhan EU-direktiivin mukaisia tuotteita saa saattaa EU:ssa markkinoille 18.1.2017 asti.

Uusien veneiden tekniset vaatimukset pysyvät pääasiassa ennallaan, mutta tiettyjä turvallisuus- ja ympäristöasioita on tarkennettu. Esimerkiksi veneeseen uudelleen nousun on oltava uuden sääntelyn mukaan mahdollista veteen joutuneelle ilman ulkopuolista apua. Lisäksi muun muassa veneiden suunnitteluluokkien kuvailuissa on luovuttu sanallisista maantieteellisistä kuvauksista (valtameri, avomeri, rannikko, suojaiset vedet) ja keskitytty vain vallitsevien olosuhteiden kuvauksiin.

Myös yksityishenkilöiden harjoittaman maahantuonnin toimintatapoihin on luvassa selkeämmät toimintatavat. Uusi direktiivi tulee mahdollistamaan virallisesti myös CE-merkitsemättömien vesiskoottereiden maahantuonnin EU:n ulkopuolelta hyödyntäen ns. rakentamisen jälkeistä arviointia, jolla tuotteen EU-vaatimustenmukaisuus arvioidaan ja se CE-merkitään.

Veneilykauden 2016 alkaessa kaikki veneisiin liittyvät rekisteröinti-ilmoitukset voi tehdä sähköisesti Trafin oma asiointi – palvelussa osoitteessa https://asiointi.trafi.fi/. Osa ilmoituksista on kokonaan itsepalvelua ja rekisteritieto muuttuu välittömästi. Osa taas vaatii liitteitä, jotka tarkistetaan Trafissa ennen tietojen päivittämistä.

Lisätietoja Ville Räisänen, ville.raisanen@trafi.fi, p. 029 5346 457

Ajoneuvon perusvero nousee 1.1.2016

Muutos koskee kaikkia perusveron alaisia autoja. Jos autolla ei ole ajoneuvoliikennerekisterissä auton valmistajan ilmoittamaa CO2-päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.
Autojen, joiden ainoa käyttövoima on sähkö, perusvero määräytyy päästötiedon 0 g/km mukaan.

Ajoneuvoveron perusvero 1.1.2016 -
  
- Kokonaismassan mukaan
   - Hiilidioksidipäästötiedon mukaan

Lisätietoja: Tuovi Tervasmäki, tuovi.tervasmaki@trafi.fi, p. 029 5347 216

Ammattipätevyyskokeen suoritustapaa laajennetaan

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien kirjallisen ammattipätevyyskokeen voi ensi vuoden alusta lähtien suorittaa myös suullisesti.

Mahdollisuus suullisen kokeen järjestämiseen helpottaa kokeen suorittamista silloin, kun opiskelijan kielitaito on puutteellinen, mutta myös sellaisissa tapauksissa, joissa suomen- tai ruotsinkielisellä opiskelijalla on ongelmia luetun ymmärtämisessä.

Suullisessa kokeessa oppilas voisi käyttää apuna tulkkia, jolle asetetaan laatuvaatimukset luotettavuuden takaamiseksi. Laatuvaatimuksen täyttää esimerkiksi tuomioistuintulkin pätevyyden hankkinut tulkki. Opiskelija vastaa itse kustannuksista, jotka tulkin käyttö kokeessa aiheuttaa.

Lisätietoja: Pekka Rahkola, pekka.rahkola@trafi.fi, p. 029 5347 127   

Ratarekisteri käyttöön Suomessa

Ratarekisteri (RINF) otettiin käyttöön loppuvuodesta 2015 Euroopan rautatieviraston ERAn  ylläpitämässä järjestelmässä. Trafi  vastaa Suomen ratarekisteristä, käyttäen ERAn järjestelmää. Ensimmäisessä vaiheessa Liikennevirasto lähetti ratarekisteriin omien ratojensa tiedot. Vuoden 2016 alkaessa Trafi aloittaa projektin TEN-verkkoihin liittyvien yksityisten rataverkonhaltijoiden ratojen tietojen saamiseksi ratarekisteriin 16.3.2017 mennessä.

Lisätietoja: Tomi Anttila, tomi.anttila@trafi.fi, p. 029 5346 814

Nämä kaikki voit tehdä sähköisesti Trafin nettisivuilla 1.1.2016

 • Tarkistaa oman ajoneuvosi ja vesikulkuneuvosi rekisterissä olevat tiedot
 • Ajoneuvon liikennekäyttöönotto - käytä palvelua, kun haluat ilmoittaa ajoneuvosi liikennekäyttöön.
 • Ajoneuvon liikennekäytöstäpoisto - käytä palvelua, kun haluat ilmoittaa ajoneuvosi tilapäisesti pois liikennekäytöstä.
 • Ajoneuvon  ja vesikulkuneuvon ensirekisteröinti - tee ensirekisteröinti ennen kulkuneuvon käyttöönottoa liikenteeseen.
 • Ajoneuvon  ja vesikulkuneuvon omistajan tai haltijan muutos ja varmenne. Myyjänä voit hankkia palvelusta varmenteen kulkuneuvosi  kauppaa varten.   Ostajana tarkistat varmenteen ja ilmoitat omistajanvaihdoksen rekisteriin. Ajoneuvon  myyjänä ilmoitat kaupan jälkeen ajoneuvosi luovutuksesta.
 • Rekisteritunnuksella voit tarkistaa auton erääntyneet ja erääntyvät ajoneuvoverot sekä ajoneuvon rekisteriin merkityt tiedot. Kirjautuneena käyttäjänä Oma asiointi -palvelusta saat vastaavat tiedot ajoneuvostasi veloituksetta.
 • Vesikulkuneuvojen teknisten tietojen muutos – voit ilmoittaa vesikulkuneuvon tai sen moottorin teknisten tietojen muutoksista sekä lisätä tai poistaa moottoreita.
 • Ajoneuvon ja vesikulkuneuvon rekisteröintitodistuksen tilaus. Ajoneuvon rekisteröintitodistuksen tarvitset, jos matkustat ulkomaille. Vesikulkuneuvojen rekisteröintitodistus tulee olla aina vesillä liikkuessa mukana.
 • Ajoneuvoveron eräisyyden muutos ja tilinumeron ilmoitus palautusta varten – kun haluat maksaa ajoneuvoverosi  yhden erän sijaan kahdessa tai neljässä erässä tai ilmoittaa tilinumerosi maksun palautusta varten
 • Ajoneuvoveron verovelkatodistuksen tulostus jos makujasi on kertynyt rästiin ja tarvitset tietoja asioidesi hoitoa varten

Kaikki palvelut löydät https://asiointi.trafi.fi/fi

Lisätietoja Maaria Toikka, maaria.toikka@trafi.fi, p. 029 5345 339

 

Trafi on liikenteen viranomainen ja liikennealan vahva asiantuntija, joka toimii rohkeasti vastuullisen liikenteen puolesta. www.trafi.fi, twitter.com/Trafi_Finlandfacebook.com/Trafi.Finland, instagram.com/trafi_finland/

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs