Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » VR siktar mot en ökning av antalet tågresor

VR Group

VR siktar mot en ökning av antalet tågresor

Tiedote.
Julkaistu: 28.08.2015 klo 11:52
Julkaisija: VR Group

  • VR Groups omsättning och resultat sjönk under det andra årskvartalet. 
  • Perioden var utmanande för fjärrtrafikens passagerartrafik, eftersom passagerarantalet sjönk särskilt på grund av ökad priskonkurrens. 
  • Sommarens priskampanj ökade på passagerarantalet i och med att tågresor såldes till rabatterade priser.
  • För att öka på tågresorna tänker VR fortsätta sänka priserna på tågbiljetter.
  • Även tidtabellerna och rutterna ändras. 
  • Passagerartrafikens konkurrenskraft stärks genom att effektivera organisationen och genom funktionella ändringar. Målet är kostnadsinbesparingar på 50 miljoner euro.

Under det andra årskvartalet var VR Groups omsättning 305,9 (343,0) miljoner euro. Den jäm-förbara omsättningen sjönk med 8,5 procent. Under det andra kvartalet var VR Groups omsätt-ning 6,1 (14,3) miljoner euro. Den jämförbara omsättningen för hela året väntas sjunka och till följd av det väntas resultatet försvagas avsevärt jämfört med ifjol.

Passagerartrafikens omsättning minskade med 5,5 procent under det andra kvartalet och var 132,1 (139,7) miljoner euro. Omsättningen sjönk i synnerhet på grund av den kraftigt ökade priskonkurrensen inom den inhemska fjärrtrafiken. Passagerartrafikens rörelseförlust var 1,9 miljoner euro och sjönk jämfört med jämförelseperioden (+4,9). Antalet resor i fjärrtrafiken sjönk med 6,2 procent jämfört med ifjol. Till VR Groups kvartalöversikt >>

Man svarar på konkurrensen med sänkta priser och effektivare verksamhet

Tack vare sommarens kampanjpriser vände passagerarmängderna uppåt. För en del rutter såldes under juni och juli biljetter med rabatterade priser från fem euro. Kampanjernas inverkan på er-bjudanderutterna var betydande: passagerarmängderna ökade med 40 procent som mest, och genomsnittspriset sänktes med nästan 30 procent.

- Sommaren visade att finländarna vill åka tåg bara priset är rätt. För att öka på antalet tågresor måste vi sänka priserna bestående. Att lönsamt sänka på priserna förutsätter att vi skär ner på kostnaderna och förnyar vår verksamhet, konstaterar verkställande direktör Mikael Aro.

För att svara på konkurrensen effektiverar VR Group sin verksamhet. Förnyandet av tågmaterielen förnyas och användningen av materielen effektiveras genom att bearbeta tågens sammansättningar och vagnantal. Hälften av tågturerna körs i dagsläget med ett passagerarantal som är mindre än 20 procent av tågets platsantal.

Den gamla materielen ersätts med nyare materiel för att sänka på underhållskostnaderna. De gamla vagnarna är dyra att underhålla och serva och de kräver omfattande renoveringar.

Priserna och tjänsterna närmare kundernas förväntningar

Ändringarna i priserna och tjänsterna styrs av kundernas förväntningar och verksamhet.

- Enligt undersökningarna förväntar sig tågresenärerna tydligare prissättning av tågbiljetterna och fler tjänster på webben eller i den digitala miljön. Vi kommer även att ändra på tidtabeller och rutter för att mer effektivt kunna betjäna våra kunder, säger Maisa Romanainen direktör för passagerartrafikdivisionen.

Resenärerna använder allt oftare elektroniska kanaler och partner. Redan nu finns de vanligaste tågbiljetterna till salu på över 600 R-kiosker runt om i Finland. Över 80 procent av tågbiljetterna köps redan på andra ställen än på stationernas biljettförsäljning, i huvudsak på VR:s webbshop www.vr.fi eller via VR Mobil. Därför finns det ett behov av att minska på antalet biljettförsäljningsställen på stationerna och allt mer fokusera på att utveckla webbförsäljningen och mobil-tjänsterna.

Tågens tidtabeller och turer ändras

VR:s egna tidtabeller och rutter för fjärrtrafiken ändras stegvis. Tågturerna blir färre den 25 oktober på rutterna Åbo-Helsingfors, Tammerfors-Åbo, Seinäjoki-Vasa, Helsingfors-Uleåborg, Tammerfors-Jyväskylä, Jyväskylä-Kuopio och Nyslott-Parikkala. Alla tåg på rutten Åbo-Helsingfors stannar i fortsättningen i Alberga i stället för i Esbo. Alberga har goda förbindelser till HRT:s stadstrafik. Följande ändringar i tidtabellerna planeras för mars 2016 och detaljerna kring dem preciseras under slutet av året. Oktobers trafikförändringar >>

Kommunikationsministeriet köper både fjärrtrafik och Helsingforsregionens zontrafik för 40 miljoner euro i året. Staten planerar en minskning av tågtrafikinköpen med 12,3 miljoner euro. Under kommande höst förs förhandlingar om den tågtrafik kommunikationsministeriet köper och ändringarna bedöms träda i kraft i mars nästa år. Inköpstrafikens rutter >>

Målet är kostnadsinbesparingar på 50 miljoner

För att möjliggöra ändringen i trafik och tjänster samt för att förnya prissättningen inleder VR Group samarbetsförhandlingar som gäller passagerartrafikens organisation, tågtrafikens underhåll samt trafikproduktionen. Det finns även planer på att effektivera administrationen av Avecra som ansvarar för tågens restaurangtjänster.

Vid förhandlingarna behandlas effektiverande av kundtjänsten vilket kan leda till att biljettförsäljningen på en del stationer stängs. Som en del av kostnadsinbesparingarna effektiveras tågmaterielens underhåll. Dessutom minskar behovet på underhåll i och med den nya tågmaterielen och trafikförändringarna. På grund av dessa planer behövs det även färre lokförare än tidigare.

Cirka 2800 personer inom passagerartrafiken, tågunderhållet, trafikproduktionen och Avecra omfattas av de planerade ändringarna och samarbetsförhandlingarna. Förhandlingarna gäller inte passagerartrafikens närtrafik, VR-koncernens centraliserade administration, VR Track, VR Transpoint eller Pohjolan Liikenne Oy.

Under förhandlingarna behandlas arbetsgivarens planer och möjliga personalinverkningar och ändringsbehoven inom olika funktioner behandlas. Enligt preliminära beräkningar berör behovet av att minska arbetsuppgifter högst 570 personer.

VR Group genomför ändringarna med en ansvarsfull personalpolitik. Koncernen har ett utvidgat omställningsskydd som stöder den personal som utsätts för möjliga åtgärder och som säkerställer en jämlik behandling av personalen inom olika enheter och yrkesgrupper.

Förhandlingarna pågår högst tre månader varefter VR informerar om resultaten separat. Det är meningen att genomföra ändringarna under år 2015 och 2016.

VR Group är ett mångsidigt, miljövänligt och ansvarsfullt serviceföretag inom resande, logistik och infrastrukturbyggande. Koncernen har mer än 9 000 anställda. VR Group verkar i huvudsak i Finland, men också utomlands, i synnerhet i Ryssland och Sverige.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs