Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » VR Group: Järnvägslogistikens transportmängder ökade, fjärrtrafikens passagerarmängder minskade

VR Group

VR Group: Järnvägslogistikens transportmängder ökade, fjärrtrafikens passagerarmängder minskade

Pressmeddelande.
Publicerad: 03.11.2014 kl. 14:41
Utgivare: VR Group

  • Järnvägslogistikens transportmängder har fortsatt öka
  • Passagerarmängden minskade inom fjärrtrafiken
  • Infrastrukturens omsättning sjönk

Transporterade ton inom järnvägslogistiken ökade ytterligare under det tredje kvartalet. Transportmängderna minskade inom landsvägslogistiken. Logistikens omsättning var 105,1 (108,6) miljoner euro under kvartalet och sjönk med 3,2 procent jämfört med motsvarande period ifjol. Rörelsevinsten ökade jämfört med ifjol och var 7,2 (6,8) miljoner euro. Logistikens transportmängder ökade med 1,4 procent i förhållande till jämförelseperioden. Den transporterade mängden i ton var 10,2 (10,4) miljoner.

Från och med början av året har järnvägslogistikens transportmängder ökat med 4,2 procent. Ökning har skett både inrikes och inom trafiken österut. Tack vare stark utveckling väntas järnvägslogistikens marknadsandel av alla transporter ha ökat under 2014.

Färre resor inom fjärrtrafiken

Passagerartrafikens omsättning minskade med 2,1 procent under det andra kvartalet och var 138,7 (141,6) miljoner euro. Omsättningen minskade särskilt på grund av minskad försäljning inom fjärrtrafiken. Den ökande konkurrensen, det utmanande ekonomiska läget och situationen i Ryssland syns som mindre passagerarmängder och lägre genomsnittspris på biljetter trots lyckade kampanjer. Rubelns svaga kurs har påverkat trafiken mellan Finland och Ryssland, och passagerarmängderna minskade märkbart under det tredje kvartalet.

Inom tåg- och busstrafiken gjordes sammanlagt 25,0 (23,4) miljoner resor. Antalet resor steg med 6,6 procent jämfört med förra året: antalet resor inom landsvägstrafiken ökade med 29,4 procent tack vare nya linjer, men antalet resor inom tågtrafiken minskade med 1,4 procent. Passagerartrafikens rörelsevinst var 10,3 miljoner euro och sjönk tydligt jämfört med jämförelseperioden (13,5).

Orderstocken för infrastrukturen förblev bra

Infrastrukturens omsättning sjönk med 16,6 procent i förhållande till jämförelseperioden och var 93,1 (111,7) miljoner euro under kvartalet. Orderstocken förblev bra. Kvartalets rörelsevinst var 12,5 (15,0) miljoner euro.

Rörelsevinsten för hela året var på fjolårets nivå

Under det tredje kvartalet var VR-koncernens omsättning 348,9 (382,5) miljoner euro. Den jämförbara omsättningen sjönk med 7,0 procent. Också rörelseresultatet för kvartalet, 30,7 miljoner euro, sjönk från fjolårets jämförbara resultat (41,6). Under det tredje kvartalet var VR-koncernens resultat 24,0 (31,6) miljoner euro.

Den jämförbara rörelsevinsten för hela året förväntas stanna på samma nivå som ifjol och omsättningen förväntas minska. Osäkerheten i prognoserna beror särskilt på utvecklingen av passagerartrafikens försäljning inom fjärrtrafiken och den ekonomiska situationen i Ryssland.

VR Group är ett mångsidigt, miljövänligt och ansvarsfullt serviceföretag inom resande, logistik och infrastrukturbyggande. Koncernen har mer än 10 000 anställda. VR Group verkar i huvudsak i Finland, men också utomlands, i synnerhet i Ryssland och Sverige.

VR Groups nyhetsrum 

Kontaktuppgifter till VR:s kommunikationspersonal

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs