Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Vaarallisia aineita kuljettavalla yrityksellä pitää olla turvallisuusneuvonantaja

Trafi

Vaarallisia aineita kuljettavalla yrityksellä pitää olla turvallisuusneuvonantaja

Tiedote.
Julkaistu: 14.09.2011 klo 14:14
Julkaisija: Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi muistuttaa, että vaarallisia aineita kuljettavan toiminnanharjoittajan pitää nimetä yritykseensä yksi tai useampi turvallisuusneuvonantaja. Turvallisuusneuvonantajalla tulee olla voimassaoleva todistus hyväksytysti suoritetusta Trafin järjestämästä turvallisuusneuvontajakokeesta. Todistus on voimassa 5 vuotta.

Yrityksen selvitettävä, tarvitseeko turvallisuusneuvonantajaa

Velvollisuus nimetä turvallisuusneuvonantaja koskee yritystä, joka harjoittaa

  • vaarallisen aineen pakkaamista,
  • säiliöiden ja astioiden täyttämistä,
  • kuormaamista,
  • lähettämistä,
  • kuljettamista,
  • kuorman purkamista,
  • kuljetuksessa tarvittavien kuljetusasiakirjojen täyttämistä tai
  • muuta kuljetukseen liittyvää toimintaa, jolla on vaikutusta kuljetuksen turvallisuuteen.


Lain mukaan yrityksen on itse selvitettävä asetuksen määräysten perusteella, pitääkö yritykseen nimetä turvallisuusneuvonantaja (Asetus vaarallisten aineiden maantiekuljetusten turvallisuusneuvonantajasta 27.3.2002/274). Vaatimus koskee myös vastaavaa toimintaa harjoittavaa yhdistystä, julkishallinnon organisaatiota ja joskus myös yksityistä henkilöä tai henkilöryhmää.

Turvallisuusneuvonantaja voi olla yrityksen ulkopuolinen henkilö

Turvallisuusneuvonantajaksi nimettävältä tulee olla kirjallinen suostumus tehtävään ja hänen pitää tuntea kyseisen yrityksen toiminta. Tehtävään voidaan nimetä yrityksen työntekijä, johtaja tai omistaja taikka yrityksen ulkopuolinen henkilö. Neuvonantajalla tulee kuitenkin olla tosiasialliset edellytykset hoitaa hänelle säädetyt tehtävät.

Turvallisuusneuvonantaja varmistaa mahdollisimman turvalliset kuljetukset

Turvallisuusneuvonantajan tehtävänä on esimerkiksi selvittää keinoja, joiden avulla yrityksen vaarallisten aineiden kuljetukset suoritetaan mahdollisimman turvallisesti. Lisäksi tehtäviin kuuluu seurata vaarallisten aineiden kuljetusta koskevien säännösten ja määräysten noudattamista ja antaa vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia neuvoja. Hän huolehtii myös siitä, että vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvästä toiminnasta laaditaan yritykselle vuosikertomus, joka on säilytettävä viisi vuotta.

Turvallisuusneuvonantajakoe on uusittava säännöllisesti

Turvallisuusneuvonantajana toimivalla henkilöllä tulee olla voimassaoleva todistus kokeesta, jolla osoitetaan henkilöllä olevan tehtävissä tarvittava, kyseessä olevaa kuljetusmuotoa koskeva asiantuntemus vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvästä lainsäädännöstä.

Turvallisuusneuvonantajan todistus on voimassa viisi vuotta ja se uudistetaan suorittamalla hyväksytysti täydennyskoe todistuksen viimeisen voimassaolovuoden aikana. Turvallisuusneuvonantajan kokeessa voi suorittaa vain tiettyä luokkaa, kuten esimerkiksi luokan 1 aineita koskevan kokeen, tai kaikkia luokkia koskevan kokeen.

Koulutus turvallisuusneuvonantajan koetta varten voidaan hankkia joko itseopiskeluna tai osallistumalla 2-3 päivän pituiseen valmentavaan koulutukseen. Tutkinnossa käytettävä materiaali on lakikokelma ”Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä” tai ”Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä”. Koulutuksia voi kysellä esimerkiksi ADR-kouluttajilta.

Tutkintotilaisuuksien ajankohdat ja ilmoittautumisohjeet tutkintoihin löytyvät Trafin nettisivuilta www.trafi.fi/turvallisuusneuvonantaja. Tutkintotilaisuuksia järjestetään säännöllisin väliajoin eri puolella maata. Seuraavat tutkinnot ovat 14.10.2011 Helsingissä, 31.10.2011 Jyväskylässä, 25.11.2011 Jalasjärvellä ja 2.12.2011 Helsingissä.

Trafin tilastojen mukaan turvallisuusneuvonantajien määrä on tasaisesti laskenut viimeisten vuosien kuluessa. Vuoden 2010 lopussa oli voimassa 944 turvallisuusneuvonantajan tutkintoa.

Lisätietoja

ylitarkastaja Pekka Rahkola, puh. 020 618 7127, pekka.rahkola(at)trafi.fi
yksikönpäällikkö Ari Herrala, puh. 020 618 5561, ari.herrala(at)trafi.fi

Trafin internetsivut: www.trafi.fi/turvallisuusneuvonantaja

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta, edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä ja vastaa liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä. www.trafi.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs