Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Turvallisesti talviliikenteeseen

Trafi

Turvallisesti talviliikenteeseen

Tiedote.
Julkaistu: 07.11.2012 klo 09:04
Julkaisija: Trafi

Liikkuva poliisi, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Ilmatieteen laitos haluavat kiinnittää huomiota siihen, miten talviliikenne saadaan sujumaan turvallisesti. Mitä voimme tehdä, ettei ensi talvena tulisi ketjukolareita? Miten huonot kelit ennakoidaan? Sujuuko liikenne rautateillä edellisvuosia paremmin? Mitä laivamatkustajan on huomioitava talvella?

Talvikelit vaativat jokaiselta ajoneuvon kuljettajalta ennakointia talveen valmistautuessa, yksittäistä matkaa suunniteltaessa ja ennen kaikkea liikenteessä. Poliisi ja Trafi kehottavat autoilijoita valmistautumaan oikein talvikeleihin. – Auton renkaiden on oltava hyvässä kunnossa ja ilmanpaineet oikeat, ja auto on puhdistettava kunnolla lumesta ja jäästä ennen ajoon lähtöä, Jussi Pohjonen liikkuvasta poliisista sanoo. – On myös muistettava, että auton ja ikkunoiden puhdistaminen vie aikansa, johtava asiantuntija Inkeri Parkkari Trafista jatkaa. Ennen matkaan lähtöä kannattaa seurata sääennusteita ja voimassa olevia varoituksia. Talvikeleillä on varattava riittävästi aikaa matkantekoon ja otettava vaihtelevat olosuhteet huomioon omassa ajotavassa. – Hyvällä ajanhallinnalla vältetään turha kiire ja sen aiheuttamat riskit, Parkkari painottaa.

Erityisesti talven liukkailla korostuu se, että turvallinen liikenne on yhteispeliä – niin eri ajoneuvojen kuljettajien, matkustajien kuin kevyen liikenteen väylillä liikkuvienkin. Aikuisten tulisi myös toimia aina hyvänä esimerkkinä lapsille liikenteessä. 

– Onnettomuuksien määrä vaihtelee paljon vuodesta toiseen talven sääolojen mukaan. Tyypillisenä onnettomuuspäivänä sataa lunta ja lämpötila on alhainen. Tuolloin myös pöllyävä lumi heikentää merkittävästi näkyvyyttä, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ilkka Juga toteaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan hankalan sään aiheuttaa monesti matalapaine, joka liikkuu Suomen yli tai eteläpuolitse. Tällaiset säätilanteet ovat kuitenkin useimmiten hyvin ennustettavissa. Vaikeimpia ovat paikalliset lumisateet: esimerkiksi rannikon läheisyydessä avoimen meren aiheuttamat lumisateet voivat aiheuttaa pääkaupunkiseudulla suuria ongelmia liikenteelle.

Talvi tuo muistettavaa myös matkustajille

Kovat talvikelit vaikuttavat niin teillä, merillä, raiteilla kuin ilmassakin matkustaviin. Talviautoilijan tulisi varata autoon mukaan riittävän lämpimät vaatteet siltä varalta, että matkanteko katkeaa yllättäen. – Eli pipot mukaan, Parkkari muistuttaa. Lento- tai junamatkalle suuntaavan kannattaa muistaa, että sääolosuhteet saattavat vaikuttaa aikatauluihin. Huonolla säällä on niin ikään tärkeää varata riittävästi aikaa siirtymiseen lentokentälle, Parkkari painottaa.

Syys- ja talvimyrskyt saattavat myös näkyä matkustajalaivojen myöhästymisinä tai vuorojen perumisina. – Aikataulujaan harmittelevan matkustajan on hyvä muistaa, että kaikki päätökset tehdään aina turvallisuusnäkökulmasta, erityisasiantuntija Esa Pasanen Trafista muistuttaa. Talvella matkustavan kannattaa varata mukaan riittävän lämpimät vaatteet ja miettiä, onko välttämätöntä mennä laivan kannelle huonon sään vallitessa. Myös laivan hätäpoistumisreitit olisi hyvä selvittää etukäteen. Mahdollisissa hätätilanteissa laivan henkilökunta ohjaa pelastusvälineiden käyttöä.

Kunnossapidon laatu varmistetaan tiukoin kriteerein

Liikennevirasto on varautunut tulevaan talveen muun muassa suunnitelmallisella kunnossapidolla. Maanteiden kunnossapidossa urakoitsijan rooli päivittäisessä toiminnassa on avainasemassa. – Sovittu laatu- ja palvelutaso on tärkeää varmistaa, teiden kunnossapidon asiantuntija Olli Penttinen Liikennevirastosta sanoo. Säiden vaihtelun lisääntyessä myös huonojen kelien määrä lisääntyy. Jokaisen autoilijan on muistettava, että auraukset ja muut kunnossapitotehtävät ottavat aina oman aikansa.

Myös rautateillä tiukat laatu- ja turvallisuuskriteerit ovat tärkeitä. – Kunnossapitotyöt tehdään aina liikenteen ehdoilla mahdollisimman häiriöttömän junaliikenteen takaamiseksi. Tämän onnistumiseksi sujuva yhteistyö liikennöitsijöiden ja liikenteen ohjauksen kanssa on tässä tärkeää, radanpitoyksikön päällikkö Matti Levomäki Liikennevirastosta kertoo.

Merillä liikennerajoituksia asetetaan satamiin jääpeitteen paksuuden mukaan. – Satamien liikennerajoituksilla varmistetaan ensisijaisesti alusliikenteen turvallisuus, talvimerenkulun ylitarkastaja Jukka Väisänen Liikennevirastosta jatkaa. Ensi talvena käytössä on viisi perinteistä ja kaksi monitoimimurtajaa. Myös talvimerenkulku on monen osapuolen yhteispeliä: satamien, varustamojen, teollisuuden, rahtaajien, murtajien, luotsien ja VTS-keskuksien.

 

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos:
meteorologi Ilkka Juga, p.029 539 3440
voimassa olevat varoitukset: http://ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset
http://twitter.com/meteorologit sekä #talvikelit

Liikkuva poliisi:
viestintäpäällikkö, ylikonstaapeli Jussi Pohjonen, p. 071 878 2052
http://www.facebook.com/SuomenLiikkuvapoliisi

Liikennevirasto:
Olli Penttinen
, teiden kunnossapito, p. 020 637 3582
Jukka Väisänen, talvimerenkulku, p. 020 637 3326
Matti Levomäki, ratojen kunnossapito, p. 020 637 3893
talviolosuhteet: www.liikennevirasto.fi/talvihoito

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi:
johtava asiantuntija Inkeri Parkkari, p. 029 534 7089
erityisasiantuntija Esa Pasanen, p. 029 534 7061
http://twitter.com/trafi_finland sekä #talvikelit

Kooste tilaisuudesta on katsottavissa myöhemmin myös osoitteessa www.youtube.com/liikennevirasto 

 

Tryggt i vintertrafiken

Rörliga polisen, Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket Trafi och Meteorologiska institutet vill fästa uppmärksamhet vid hur vintertrafiken fås att löpa tryggt. Vad kan vi göra för att undvika kedjekrockar i vinter? Hur kan dåligt väglag förutses? Löper trafiken på järnvägarna bättre än under tidigare år? Vad ska båtpassagerare beakta på vintern?

Väglaget vintertid kräver förutseende av trafikanterna: då man vidtar förberedelserna inför vintersäsongen, vid planeringen av en enskild resa och framför allt i trafiken. Polisen och Trafi uppmanar trafikanterna att förbereda sig rätt för vinterväglaget. – Däcken ska vara i gott skick och lufttrycken de rätta, dessutom ska bilen putsas ordentligt från snö och is innan man ger sig i väg, säger Jussi Pohjonen vid rörliga polisen. – Man ska också komma ihåg att det tar tid att putsa bilen och skrapa fönstren, fortsätter ledande sakkunnig Inkeri Parkkari vid Trafi. Det lönar sig att följa med väderprognoserna och gällande varningar före resan. Vid vinterväglag ska man reservera tillräckligt med tid för resan och beakta de varierande förhållandena i det egna körsättet. – Med bra tidshantering kan man undvika onödig brådska och de risker som den medför, betonar Parkkari.

En trygg trafik är ett samspel mellan olika fordonsförare, passagerare och dem som rör sig på gång- och cykelvägarna. Detta betonas särskilt vid halt väglag. Vuxna borde också alltid föregå med gott exempel för barnen i trafiken.

– Antalet olyckor varierar mycket från år till år beroende på väderförhållandena. Under en typisk olycksdag snöar det och temperaturen är låg. I dessa förhållanden yr snön omkring och försämrar sikten betydligt, konstaterar Meteorologiska institutets meteorolog Ilkka Juga. Enligt Meteorologiska institutet orsakas det besvärliga vädret ofta av lågtryck som drar över Finland eller söder om kusten. Sådana väderförhållanden är dock oftast lätta att förutse. Svårast är det att förutse lokala snöfall: till exempel kan snöfall nära kusten som orsakas av öppet hav medföra stora problem för trafiken inom huvudstadsregionen.

Mycket att tänka på vintertid också för passagerare

Besvärligt vinterföre inverkar på passagerare såväl på vägarna, till sjöss, på järnvägarna som i luften. Vinterbilister borde ta med tillräckligt varma kläder ifall resan får ett plötsligt slut. – Ta mössorna med, påminner Parkkari. De som ska åka med flyg eller tåg bör komma ihåg att väderförhållandena kan inverka på tidtabellerna. Vid dåligt väder är det också viktigt att reservera tillräckligt med tid för att ta sig till flygplatsen, betonar Parkkari.

Höst- och vinterstormarna kan också innebära förseningar eller indragna turer för passagerarbåtarna. – Passagerare som blir irriterade av ändrade tidtabeller bör komma ihåg att alla beslut fattas med tanke på säkerheten, påminner specialsakkunnig Esa Pasanen vid Trafi. Den som reser vintertid ska ta med tillräckligt varma kläder och fundera på om det är nödvändigt att gå ut på däck när vädret är dåligt. Det vore också bra att ta reda på fartygets nödutgångar på förhand. I eventuella nödsituationer visar fartygets personal hur räddningsutrustningen används.

Drifts- och underhållskvaliteten säkras med stränga kriterier

Trafikverket har förberett sig för den kommande vintern med bland annat planmässig drift och underhåll. I fråga om drift och underhåll av landsvägarna spelar entreprenörerna en nyckelroll i den dagliga verksamheten. – Det är viktigt att säkerställa den överenskomna kvalitets- och servicenivån, säger Olli Penttinen, sakkunnig inom drift och underhåll av vägar vid Trafikverket. De allt mer växlande väderleksförhållandena ökar också det dåliga väglaget. Varje bilist bör komma ihåg att plogningarna och övriga drifts- och underhållsåtgärder tar sin tid.

Också på järnvägarna är det viktigt att kvalitets- och säkerhetskriterierna är stränga. –  Drifts- och underhållsarbetena görs alltid på trafikens villkor för att garantera en så störningsfri tågtrafik som möjligt. För att detta ska lyckas är det viktigt att samarbetet mellan trafikidkarna och trafikstyrningen är smidigt, berättar banhållningsenhetens chef Matti Levomäki vid Trafikverket.

Till sjöss utfärdas trafikbegränsningar för hamnarna enligt istäckets tjocklek. –  Med trafikbegränsningarna för hamnarna tryggas i första hand säkerheten för fartygstrafiken, fortsätter vintersjöfartens överinspektör Jukka Väisänen vid Trafikverket. I vinter är fem konventionella isbrytare och två kombiisbrytare i användning. Också vintersjöfarten är ett samarbete mellan flera aktörer, det vill säga hamnarna, rederierna, industrin, befraktarna, isbrytarna, lotsarna och VTS-centralerna.

 

Ytterligare information:

Meteorologiska institutet:
meteorolog Ilkka Juga, tfn 029 539 3440
gällande varningar: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar
http://twitter.com/meteorologit samt #talvikelit

Rörliga polisen:
Jussi Pohjonen, tfn 071 878 2052
http://www.facebook.com/SuomenLiikkuvapoliisi

Trafikverket:
Olli Penttinen, vägunderhåll, tfn 020 637 3582
Jukka Väisänen, vintersjöfart, tfn 020 637 3326
Matti Levomäki, banunderhåll, tfn 020 637 3893
vinterförhållanden: http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/s/underhall/vinterforhallanden

Trafiksäkerhetsverket Trafi:
ledande sakkunnig Inkeri Parkkari, tfn 029 534 7089
specialsakkunnig Esa Pasanen, tfn 029 534 7061
http://twitter.com/trafi_finland samt #talvikelit

 

Wintertime traffic safety

The National Traffic Police, the Finnish Transport Agency, the Finnish Transport Safety Agency Trafi and the Meteorological Institute want people to pay attention to wintertime traffic safety. What can be done this winter to achieve a safe and smooth flow of traffic? What can we do to avoid multiple-vehicle collisions? How can bad winter conditions be predicted? Will the railway traffic run more smoothly than in the last few years? What must ferry passengers take into account in winter?

Every driver must take the winter conditions into account when preparing for the winter, when planning every single journey and above all in traffic itself. The Police and Trafi urge drivers to take the precautions necessary for winter conditions. – The car tyres must be in good condition and have the correct air pressure. Drivers should also ensure that their car is clear of snow and ice before they set off to drive, says Jussi Pohjonen at the National Traffic Police. It is also important to keep in mind that it takes time to clear the car and car windows of snow and ice, continues Inkeri Parkkari, Chief Specialist at Trafi. Before setting off, it is worthwhile to follow the weather forecasts and the warnings in force. You should reserve enough time for journeys in winter conditions and you should always take the varying conditions into account in your own manner of driving. – Good time management can help to avoid unnecessary stress and the risks caused by it, says Parkkari.

Especially when roads are slippery, traffic safety is achieved through teamwork between the drivers of different vehicles, passengers, pedestrians and cyclists. Also, adults should always set a good example for children in the traffic.

– The number of accidents varies from one year to the next depending on the weather conditions. Typically, many accidents occur on such days when it is snowing and the temperature is low. Whirling snow also significantly restricts visibility, says Ilkka Juga, Meteorologist at the Finnish Meteorological Institute. According to the Finnish Meteorological Institute, difficult weather conditions are often caused by a low-pressure area moving over or south of Finland. Such weather conditions can normally be easily forecasted. Local snowfall is more difficult to forecast; for example sea-effect snowfall at the coast can cause serious problems for the traffic in the Helsinki metropolitan area.

Things passengers should keep in mind when travelling in winter

Severe winter conditions affect all passengers, regardless of whether they are travelling by road, sea, rail or air. Drivers should pack warm clothes in the car, in case the journey is suddenly interrupted. – Don't forget your woolly hats, says Parkkari. People planning to travel by plane or train should remember that the timetables may be affected by the weather. In bad weather it is also important to reserve enough time for the transfer to the airport, says Parkkari.

Autumn and winter storms may also result in cancelled or delayed passenger ferries. – Passengers who get annoyed by changed timetables should keep in mind that all decisions are always based on safety, says Esa Pasanen, Senior Specialist at Trafi. People travelling by ferry in winter should bring warm clothes and consider whether it is necessary to go out on deck in bad weather.  It is also a good idea to check the emergency escape routes on the ferry in advance. In case of an emergency, the ferry staff will give instructions on how to use the life-saving equipment. 

Strict criteria for ensuring maintenance quality

The Finnish Transport Agency's preparations for winter include methodical maintenance. In the maintenance of highways, the key position in the daily operations is held by the contractor. – It is important to assure that the agreed quality and level of service are achieved, says Olli Penttinen, Road Maintenance Specialist at the Finnish Transport Agency. Poor driving conditions occur more frequently due to the increasingly variable weather. Every driver must keep in mind that snow ploughing and other road maintenance takes its time.

The strict quality and safety criteria on the railways are also important. The maintenance work is always adjusted to the traffic in order to cause as few disturbances in the train traffic as possible. A prerequisite for this is smooth cooperation between the operators and traffic control, says Matti Levomäki, Head of Railway Infrastructure Management Unit at the Finnish Transport Agency.

In the ports, traffic restrictions are issued according to how thick the ice cover is. The traffic restrictions in the ports are primarily issued in order to ensure vessel traffic safety, says Jukka Väisänen, Senior Winter Navigation Specialist at the Finnish Transport Agency. Next winter five conventional and two multipurpose icebreakers will be used. Winter navigation is also teamwork between many parties; ports, shipping companies, industries, charterers, icebreakers, pilots and VTS centres.

 

Further information:

Finnish Meteorological Institute
Meteorologist Ilkka Juga, phone 029 539 3440
warnings in force: http://en.ilmatieteenlaitos.fi/warnings
http://twitter.com/meteorologit and #talvikelit

The National Traffic Police:
Jussi Pohjonen, phone 071 878 2052
http://www.facebook.com/SuomenLiikkuvapoliisi

Finnish Transport Agency
Olli Penttinen, road maintenance, phone 020 637 3582
Jukka Väisänen, winter navigation, phone 020 637 3326
Matti Levomäki, railway maintenance, phone 020 637 3893
winter conditions: http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/e/maintenance/winter_conditions

Finnish Transport Safety Agency Trafi:
Chief Specialist Inkeri Parkkari, phone 029 534 7089
Special Adviser Esa Pasanen, phone 029 534 7061
http://twitter.com/trafi_finland and #talvikelit 

 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta, edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä ja vastaa liikennejärjestelmän viranomaistehtävistä. www.trafi.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs