Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Trafikverkets publicerar sin första hållbarhetsredovisning

Liikennevirasto

Trafikverkets publicerar sin första hållbarhetsredovisning

Pressmeddelande.
Publicerad: 12.04.2016 kl. 09:00
Utgivare: Liikennevirasto

Samhällsansvar genomsyrar Trafikverkets verksamhet och beslutsfattande. I Trafikverkets första hållbarhetsredovisning Vägen till hållbarhet har man samlat temana, målen och åtgärderna för samhällsansvaret mellan samma pärmar.

Målet med hållbarhetsredovisningen är att på ett öppet och transparent sätt redogöra för de samhälleliga konsekvenserna av Trafikverkets verksamhet. Hållbarhetsredovisningen följer de internationella riktlinjerna GRI (G4), nivå Core.

- Hållbarhetsredovisningen har uppstått ur behovet att öka informationen om konsekvenserna av Trafikverkets verksamhet. Hållbarhetsarbetet har emellertid inte börjat från noll. Vi har nu velat samla all befintlig information till en överskådllig och lättillgänglig helhet, säger Trafikverkets samhällsansvarsexpert Katri Uimaniemi.

Trafikverkets samhällsansvar har sammanfattats i sex teman, som inbegrips i Trafikverkets strategi. Dessa är: kundinriktad verksamhet; bidra till och stöda samhällsförändringen; hållbar mobilitet, transport och trafikledshållning; ansvarsfull upphandling och ekonomi; säkerhet och personal.

Praktiska exempel synliggör hållbarhetsarbetet

Trafikverket ansvarar för att landsvägarna, järnvägarna och farlederna är säkra och i funktionsdugligt skick samt för en övergripande utveckling av hela trafiksystemet enligt kundernas behov. På grund av sin betydande roll som trafikledsförvaltare, har Trafikverkets beslutsfattande och verksamhet omfattande inverkan på välmåendet och tillväxten i samhället både nu och i framtiden.

- Eftersom det är vi som ansvarar för trafiksystemet i Finland, syns vår verksamhet i varje finländares vardag. Samhällsansvar och öppenhet är en integrerad del av vår verksamhet och vår lagstadgade uppgift. Genom hållbarhetsredovisningen vill vi lyfta fram konsekvenserna av vår verksamhet på ett transparent sätt, säger Trafikverkets generaldirektör Antti Vehviläinen.

I Trafikverkets hållbarhetsredovisnings redogörs för de ekonomiska och sociala konsekvenserna av verksamheten samt för miljökonsekvenserna. Rapporten behandlar de teman som Trafikverkets samhällsansvar omfattar med hjälp av praktiska fallstudier.

Ytterligare information:

Samhällsansvarsexpert Katri Uimaniemi, Trafikverket, tfn 0295 34 3982

Kommunikationsdirektör Miia Apukka, Trafikverket tfn 0295 34 3020

Trafikverkets samhällsansvar (på finska). Webbsidorna om samhällsansvar på svenska publiceras onsdagen 13.4.

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter.
www.trafikverket.fi 
www.facebook.com/liikenneverkossa
www.twitter.com/liikennevirasto

 

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs