Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Trafi siirtyi uuteen tapaan hankkia ja toteuttaa suuria tietojärjestelmiä

Trafi

Trafi siirtyi uuteen tapaan hankkia ja toteuttaa suuria tietojärjestelmiä

Tiedote.
Julkaistu: 12.11.2012 klo 12:22
Julkaisija: Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin merellisiin järjestelmiin keskittyvä järjestelmäkokonaisuus on  ensimmäisiä valtionhallinnon puhtaasti ketteriin menetelmiin pohjautuvia kilpailutuksia.  Se tehtiin valtion hankintayhtiö Hanselin puitesopimusten puitteissa ns. kevennetyllä kilpailutukselle ja Hansel oli mukana kehittämässä uuden tyyppisen kilpailutuksen tarjouspyyntöasiakirjoja.

Ketterä kilpailutus korostaa toimittajan osaamisen laatua ja yhteistyötä projektissa

Hankintaprosessiin sisältyi  tekninen vuoropuhelu puitesopimustoimittajien kanssa sekä läpinäkyvä tarjousasiakirjojen laadinta siten, että toimittajat saivat kommentoida sekä itse tarjouspyyntöä ja sen liitteitä, ml. toimitussopimus, ennen tarjouspyynnön lähettämistä. 

Hinnan painoarvo oli vain 40 % ja laadullinen, ketteriin menetelmiin liittyvän osaamisen ja toimintamallien painoarvo oli yhteensä 60 %.  Hinnan painoarvoa vähentää vielä se, että kaikkien toimittajien osalta hinta-arvion pohjana oli sama henkilötyömäärä, joten projektin laajuuden aliarviointi ei ollut mahdollista. Lisäksi henkilöiden osaamisvaatimukset oli tarkasti määritelty ja ne olivat myös osa laadullista arviointia, joten myöskään ns. edullisempien asiantuntijoiden käyttö hinnan saamiseksi keinotekoisen alas ei ollut mahdollista.

Kaikki Hanselin 10 puitesopimustoimittajaa tekivät tarjouksen.  Tarjouskilpailun voitti Solita Oy. Toimituksen kokonaishinta-arvio on 2,7 miljoonaa euroa.

Ketterän järjestelmätoteutuksen lähtökohtana on erittäin tiivis yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä. Hallinto, päätöksenteon viiveet ja näkemyserot on eliminoitu sillä, että toteuttajatiimi työskentelee täyspäiväisesti yhteisissä tiloissa projektissa mukana olevien Trafin toiminnan asiantuntijoiden kanssa. Näin vastaukset  toteutusvaihtoehtojen valintaan ja asioiden priorisointiin saadaan välittömästi, ja asiat etenevät viiveettä.

Ketterät menetelmät soveltuvat hyvin laajempiin kokonaisuuksiin

Perinteisesti Trafin järjestelmiä on kehitetty ensin määrittelemällä ne tarkkaan ja sen jälkeen kilpailuttamalla kehitysprojektit näiden määrittelyiden perusteella. Voittanut toimittaja on sen jälkeen toteuttanut järjestelmää kilpailutuksen määrittelyiden pohjalta. 

Näin toimittaessa kehitystyön aikana on aina havaittu runsaasti muutos- ja kehitystarpeita, joita ei alkuperäisessä määrittelyprojektissa ollut ilmennyt.  Tämä on johtanut siihen, että alkuperäisestä projektitoimituksesta onkin tullut muutoshallintaprojekti, ja alkuperäiset aikataulut venyvät ja kustannukset kasvavat.

Onnistuminen projektissa kiinnostaa myös kansalaisia

Yksi ensimmäisiä projektissa toteutettavia osia on kansallinen venerekisteri, josta vastuu siirtyy Trafille 1.1.2014. Projektissa kehitettävät palvelumallit ja prosessit koskevat siis niitä kansalaisia, joilla on rekisteröintivelvollisuuden piiriin kuuluvia veneitä. Trafi kerää asiasta kansalaisten näkemyksiä mm. alan messuilla vuoden 2013 aikana.

Trafi vastaa Suomen liikennejärjestelmän rekisteröintien ja lupien käsittelystä. Lähes kaikkien maalla, ilmassa ja vedessä kulkevien rekisteröintiä vaativien kulkuneuvojen rekisteritiedot ja niiden kuljettamiseen tarvittavat luvat on tallennettu Trafin tietojärjestelmiin.  Olipa kyseessä sitten veturin tai moottoripyörän rekisteritieto,  lentolupakirja tai ajokortti, niin tiedot niistä löytyvä t Trafin järjestelmistä.  Trafin järjestelmissä käsitellään useita miljoonia tietoja vuosittain ja niistä luovutetaan tietoja yli 100 miljoonaa kertaa vuodessa.

 

Lisätietoja:
osastonjohtaja Mikko Vuorikoski, puh. 029 534 7000, mikko.vuorikoski(at)trafi.fi
ylijohtaja Olli Lindroos, puh. 029 534 5400, olli.lindroos(at)trafi.fi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta, edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä ja vastaa liikennejärjestelmän viranomaistehtävistä. www.trafi.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs