Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Trafi myönsi uudelle rautatieliikenteen harjoittajalle turvallisuustodistuksen

Trafi

Trafi myönsi uudelle rautatieliikenteen harjoittajalle turvallisuustodistuksen

Tiedote.
Julkaistu: 26.05.2011 klo 09:48
Julkaisija: Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt rautatieliikenteen harjoittamiseen vaadittavan turvallisuustodistuksen Proxion Train Oy:lle.

Suomi avasi rautateiden kansallisen tavaraliikenteen kilpailulle vuoden 2007 alussa, mutta vasta nyt ensimmäinen VR-Yhtymä Oy:n kilpailija on aloittamassa liikennöintiä. Turvallisuustodistus on voimassa viisi vuotta ja sen edellytyksiin kohdistuu jatkuvasti viranomaisen valvontaa. Trafissa on tällä hetkellä vireillä vielä toinen turvallisuustodistushakemus, joka mahdollisesti ratkeaa kesän aikana.

Turvallisuustodistuksen peruselementti on turvallisuusjohtamisjärjestelmä

Turvallisuustodistus on osoitus siitä, että rautatieliikenteen harjoittaja on ottanut käyttöön vaatimustenmukaisen turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja että se pystyy toimimalla turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä mukaisesti täyttämään sille asetetut vaatimukset riskien hallitsemiseksi ja kuljetuspalvelujen tarjoamiseksi rautatieverkolla turvallisesti. Pelkkä turvallisuusjohtamisjärjestelmän käyttöönottaminen ei riitä, vaan sitä tulee jatkuvasti myös ylläpitää ja kehittää.

Turvallisuustodistus koostuu kahdesta eri osasta: A-osasta ja B-osasta. A-osa koskee rautatieliikenteen harjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmää, joka hyväksytään todistuksen A-osa myönnettäessä. Turvallisuustodistuksen A-osa on voimassa koko EU:n alueella. Todistuksen B-osa, joka liittyy liikennöitävää rataverkkoa koskevien sääntöjen ja määräysten hallintaan sekä niiden noudattamiseen, on puolestaan jäsenvaltiokohtainen. Rautatieliikenteen harjoittaja voi hakea turvallisuustodistusta joko koko rataverkolle tai vain sille osalle, jolla se aikoo liikennöidä.

Turvallisuutta koskevat vaatimukset tulevat pääosin EU-lainsäädännöstä.

Proxion Train Oy:n liikennöinnin aloittaminen

Ennen kuin Proxion Train Oy voi aloittaa tavarakuljetukset rautateillä, se tarvitsee toimiluvan liikenne- ja viestintäministeriöltä. Lisäksi sen on tehtävä Liikenneviraston kanssa rataverkon käyttösopimus ja haettava siltä ratakapasiteetti.

Lisätietoja

yksikönpäällikkö Heidi Niemimuukko, puh. 020 618 6828, heidi.niemimuukko(at)trafi.fi
osastonjohtaja Yrjö Mäkelä, puh. 020 618 6825, yrjo.makela(at)trafi.fi
Lisätietoa turvallisuustodistuksesta ja sen myöntämisesta

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta, vastaa sen sääntely- ja valvontatehtävistä sekä edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä. www.trafi.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs