Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Tienvarsia kunnostamalla avattiin näkymiä Etelä-Savon ympäristöön

Tienvarsia kunnostamalla avattiin näkymiä Etelä-Savon ympäristöön

Julkaistu: 04.12.2008 klo 10:22
Julkaisija:

Etelä-Savon ympäristökeskus kunnosti vuonna 2008 Etelä-Savon tienvarsialueita Näkymiä ympäristöön -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kohentaa tienvarsien maisemakuvaa ja työllistää pitkäaikaistyöttömiä.

Etelä-Savon ympäristökeskus kunnosti vuonna 2008 Etelä-Savon tienvarsialueita Näkymiä ympäristöön -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kohentaa tienvarsien maisemakuvaa ja työllistää pitkäaikaistyöttömiä. Tähän mennessä on tienvarsien kunnostuksen lisäksi mm. korjattu rakennuksia, hoidettu perinnebiotooppeja ja torjuttu haitallisia vieraslajeja. Vuoden 2008 aikana ympäristötyöt työllistivät 22 henkilöä, joista suurin osa on ollut tyytyväinen töiden monipuolisuuteen ja haastavuuteen.

Hanketta rahoittavat Etelä-Savon TE-keskus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kautta ja Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiiri. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. alueen kunnat, työvoimatoimistot, Museovirasto sekä yksityiset henkilöt. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 980 900 euroa ja hanke jatkuu vuoden 2009 loppuun saakka.

Ympäristötöitä paiskittiin laajalla alueella

Hankkeessa on vuoden 2008 aikana tehty liikenneturvallisuus- ja maisemaraivauksia sekä kunnostettu levähdysalueita. Myös pienimuotoisia kunnostuksia tehtiin tiemaiseman kannalta tärkeisiin vanhoihin rakennuksiin, pääosin maakunnallisesti merkittäviksi inventoiduilla maisema-alueilla. Luonnonhoitotöinä kunnostettiin ja hoidettiin perinnebiotooppeja, luonnonsuojelualueita ja uhanalaisten eliöiden elinympäristöjä sekä torjuttiin haitallisia vierasperäisiä kasvilajeja.

Vuonna 2008 tehtyjä töitä:

  • liikenneturvallisuusraivausta noin 96 kilometrin matkalla
  • puuston poisto 29:sta kallioleikkauksesta
  • maisemaa parantavia toimenpiteitä 11,5 hehtaarin alueella
  • rakennusten kunnostuksia 15 rakennuksessa
  • perinnebiotooppien kunnostusta ja hoitoa 2,1 hehtaarin alueella
  • luonnonsuojelualueiden kunnostusta ja hoitoa 1,5 hehtaarin alueella
  • muinaismuistoalueiden hoitoa 1 hehtaarin alueella
  • vieraslajien torjuntaa 75 henkilötyöpäivää.

Mikkelissä töitä tehtiin VT5 välillä Sairila-Otava, KT62 välillä Mikkeli-Parkkila, Hirvensalmella Pappilanniemen luonnonsuojelualueella, Ristiinassa Suurlahdentien varrella ja Otavassa. Savonlinnan seudulla työt keskittyivät Rinkilästä Oraviin vievän 468-tien varrelle, Anttolan alueelle, Punkaharjulle, VT14 välille Savonlinna-Kallislahti ja tielle 435 välille Kallislahti-Pihlajalahti. Pieksämäen seudulla töitä tehtiin mm. Juva-Pieksämäki välisen 459-tien varrella, Naarajärvellä, Pohosjoentien varrella ja Pieksämäeltä Varkauteen vievällä valtatie 23:n osuudella, sekä KT72 Pieksämäen puoleisessa päässä.

Työntekijät tyytyväisiä töiden haastavuuteen

Vuonna 2008 projektiin palkattiin 22 työntekijää, kolme työnjohtajaa ja projektisihteeri. Projektiin kuului koulutusjakso, jonka aikana työntekijät suorittivat mm. työssä tarvittavat turvakortit. Työntekijät jakautuivat Etelä-Savon alueelle seuraavasti: Mikkeliin 6 henkilöä, Pieksämäelle 7 henkilöä ja Savonlinnaan 9 henkilöä. Työntekijöistä kaksi oli naisia. Vuodelle 2009 suunnitellaan 26 henkilön palkkaamista yhteistyössä alueellisten työvoimatoimistojen kanssa.

Työntekijöiltä kerätystä palautteesta käy ilmi, että he ovat olleet pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä hankkeeseen. Työt ovat olleet heidän mielestään monipuolisia ja haastavia. Koulutuksessa ja sitä seuranneessa työjaksossa työntekijät kokivat oppineensa sellaisia ammatillisia taitoja ja osaamista, joita he voivat hyödyntää myös hankkeen päättymisen jälkeenkin. Osassa saadusta palautteesta kaivattiin enemmän ohjausta ja koulutusta. Työporukkaan kuulumisella ja yhdessä tekemisellä ehkäistään myös sosiaalista syrjäytymistä. Hankkeen päättyessä pyritään edistämään työntekijöiden jatkotyöllistymistä. Myös hankkeen yhteistyöosapuolilta saatu palaute oli positiivista ja yhteistyön toivottiin jatkuvan tulevaisuudessakin.

Lisätietoja:

Rakennusmestari Harri Kaipainen, Etelä-Savon ympäristökeskus,
puh. 040 506 5262

Projektisihteeri/-suunnittelija Hanna Kemppainen,
Etelä-Savon ympäristökeskus, puh. 040 763 1525

Biologi Hanna Seitapuro, Etelä-Savon ympäristökeskus,
puh. 0400 241 739

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs