Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Suomen lentoliikenteen tulevaisuuden neljä skenaariota

Trafi

Suomen lentoliikenteen tulevaisuuden neljä skenaariota

Tiedote.
Julkaistu: 15.06.2012 klo 10:44
Julkaisija: Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tilaamassa tutkimuksessa kartoitettiin Suomen lentoliikenteen kannalta merkittäviä tekijöitä ja luotiin neljä erilaista tulevaisuuden skenaariota vuoteen 2025. Liikenteen turvallisuusviranomaisena Trafi vastaa ilmailun turvallisuus- ja ympäristöasioista.

Lentoliikenteen toimintaympäristö on nopeassa muutoksessa. Viime aikoina nähdyt lentoyhtiöiden kumppanuudet, fuusiot ja konkurssit kuvaavat meneillään olevaa lentoliikenteen murrosta. Voimakkaita muutostekijöitä sisältyy myös energia- ja ympäristökysymyksiin, talouden kehitykseen, yhteydenpitotapoihin ja matkailutrendeihin.

Näkökulmat blokkiutumisessa, ympäristössä, talouskukoistuksessa ja öljykriisissä

Hahmoteltujen skenaarioiden tavoitteena on nostaa esille lentoliikenteen vaihtoehtoisia maailmoja, jotka voivat poiketa nykyisestä huomattavastikin. Tutkimus kuvaa Suomen lentoliikenteen reagoimista erilaisiin kehityspolkuihin.

Globaalista maailmasta blokkeihin -skenaariossa toimitaan eri valtioista koostuvien ryhmittymien sisällä ja alueellista yhteistoimintaa korostaen nykyisen globaalin kehityssuunnan sijaan.

Eurooppa omalla reitillään -skenaariossa lentoliikenteen ympäristövaikutusten sääntely on Eurooppa keskeistä ja raja-arvot ovat tiukentuneet vähitellen.

Uudistuksilla talouskukoistukseen -skenaariota määrittää myönteinen talouskehitys ja fossiilisia polttoaineita korvaavien biopolttoaineiden käyttöönotto, joka pitää lentopetrolin hinnan matalana.

Öljykriisistä taloustaantumaan -skenaariossa öljyn saatavuudessa ilmenneet ongelmat ja öljyn korkea hinta heijastuvat talouskehitykseen, joka johtaa pitkä-aikaiseen taantumaan.

Globaalisti lentomatkustus kasvussa

Kansainvälisten ennusteiden mukaan globaali lentomatkustus kasvaa 2−3-kertaiseksi vuoteen 2025 mennessä. Alueelliset erot ovat suuret; kehittyvissä talouksissa, esimerkiksi Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, kasvu on erittäin voimakasta, kun taas kypsemmillä markkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kasvu on maltillisempaa. Suomen lentoliikenteen potentiaali on vielä osin realisoitumatta. Suomen elinkeinoelämän kannalta elintärkeät kansainväliset lentoyhteydet lisääntyvät ja lentomatkustamisen määrä kasvaa lukuun ottamatta tilanteita, joissa talouskasvu pysähtyy tai öljyn hinta nousee merkittävästi.

Skenaarioita vertailtaessa blokkiutumis- ja öljykriisiskenaarioissa kotimaan matkustus vähenee hieman, kahdessa muussa säilyvät ennallaan. Blokkiutumis- ja Eurooppa omalla reitillään –skenaarioissa keskeisenä on Euroopan liikenne.

Öljykriisiskenaariota lukuunottamatta kansainvälinen liikematkustus ja vapaa-ajan matkustus kasvaa tai pysyy ennallaan. Erityisesti kasvua on talouskukoistusskenaariossa.

Suomen sijainti korostaa lentoliikenteen tärkeyttä

Tutkimuksen mukaan voimakas tarve kansainväliseen yhteydenpitoon korostaa Suomen näkökulmasta lentoliikenteen tärkeyttä – riippumatta siitä onko painotus globaali vai Eurooppa-keskeinen. Suomen sijainnin vuoksi lentoliikennettä ei pitkillä etäisyyksillä voi tehokkaasti korvata muilla liikennemuodoilla. Euroopan ja muissa kansainvälisissä yhteyksissä Suomi on jatkossakin lentoliikenteen varassa, kun taas Keski-Euroopassa voidaan käyttää nopeita junayhteyksiä korvaamaan lentoyhteyksiä myös eri maiden välillä.

Etäyhteydet voivat korvata osan liikematkustuksesta, erityisesti jos lentomatkustamisesta tulee aiempaa kalliimpaa. Lisääntyvät suorat kansainväliset lentoyhteydet Suomen eri talousalueilta tuovat lentomatkustamisen useampien ulottuville aiempaa helpommin ja edullisemmin halpalentotarjonnan kasvaessa.

Eri liikennemuotojen yhteistyö tiivistyy

Matkaketjujen kautta lentoliikenteen skenaarioilla on vaikutusta myös muihin liikennemuotoihin ja koko liikennejärjestelmään. Energia- ympäristö- ja kustannussyistä sekä kapasiteettitekijöiden vuoksi lyhyitä lentomatkoja korvataan tulevaisuudessa muilla liikennemuodoilla ja eri liikennemuotojen yhteistyö tiivistyy.

Tutkimuksessa tunnistetut neljä tulevaisuuden skenaariota haastavat Trafin pohtimaan lentoliikenteen toimintaympäristön muutosten vaikutuksia turvallisuuteen ja  ympäristöön.

Trafin näkökulmasta on olennaista ymmärtää vallitseva tilanne sekä hahmottaa mahdollisia tulevaisuuden näkymiä, jotta se pystyy mukauttamaan toimintaansa toimintaympäristöä vastaavaksi. Tutkimuksen tuloksista on toivottavasti apua myös tulevassa Suomen lentoliikenteen strategiatyön valmistelussa.

Suomen lentoliikenne vuoteen 2025 – neljä skenaariota –tutkimus on luettavissa kokonaisuudessaan Trafin tutkimussivuilta osoitteesta www.trafi.fi/tutkimukset. Tutkimuksen toteutti Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

 

Lisätietoja:
ylijohtaja Pekka Henttu, puh. 020 618 6031, pekka.henttu(at)trafi.fi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta, edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä ja vastaa liikennejärjestelmän viranomaistehtävistä. www.trafi.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs