Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Rautatieliikenne turvallisin liikennemuoto – tieliikenne peränpitäjä

Trafi

Rautatieliikenne turvallisin liikennemuoto – tieliikenne peränpitäjä

Tiedote.
Julkaistu: 22.01.2016 klo 10:10
Julkaisija: Trafi

Tieliikenteen turvallisuustavoite karkaamassa saavuttamattomiin

Suomen tieliikenteessä menehtyi viime vuonna noin 260 ihmistä, mikä on noin 30 kuolemaa enemmän kuin edellisvuonna. Liikennekuolemien määrä palasi siis vuosien 2012–2013 tasolle yhden ennätyksellisen hyvän vuoden jälkeen. Erityisesti henkilöauton käyttäjiä kuoli enemmän kuin vuonna 2014. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemat sen sijaan näyttävät vähentyneen. Myös poliisin tilastoimien loukkaantumisten määrä jatkoi ennakkotietojen perusteella vähenemistään edellisvuosien tapaan.

EU on asettanut liikenneturvallisuustavoitteeksi tieliikennekuolemien määrän puolittamisen vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta. Tämän pohjalta Suomessa on asetettu tavoitteeksi, että vuonna 2020 tieliikenteessä kuolee enintään 136 henkilöä.  Jotta vuoden 2020 tavoitetta lähestyttäisiin tasaisesti, kuolemia olisi pitänyt olla noin viisikymmentä vähemmän vuonna 2015. ”Tieliikenteen turvallisuustyötä täytyy tehostaa ja kehittää, jotta tavoite ei karkaisi saavuttamattomiin ja Suomi pysyisi muun Länsi-Euroopan tasolla”, sanoo Trafin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.

Suomen junaturvallisuus on lähellä Euroopan kärkeä

Rautateiden turvallisuus säilyi vuonna 2015 Suomessa hyvänä. Junaliikenteen suistumis- ja törmäysonnettomuuksien junakilometreihin suhteutetulla määrällä mitattuna Suomen junaturvallisuus on lähellä Euroopan kärkeä. Rautateiden matkustajia tai henkilökuntaa ei ole viime vuosina menehtynyt rautatieonnettomuuksissa. Sen sijaan tasoristeysonnettomuuksissa tapahtui enemmän vakavia henkilövahinkoja kuin vuosina 2010–2014, mutta muuten rautatieturvallisuus kehittyi pääosin positiiviseen suuntaan. 

”Vuosittaiset vakavat vaaratilanteet rautateillä osoittavat kuitenkin, että rautatieturvallisuuden suhteen ei voida tuudittautua hyvänolon tunteeseen,” huomauttaa Trafin raideliikennejohtaja Yrjö Mäkelä. ”Kolme keskeistä ongelma-aluetta rautatieturvallisuudessa ovat edelleen tasoristeysonnettomuuksien ja luvatta radalla liikkuneiden henkilöiden allejääntien suuri määrä sekä mm. ratatöiden yhteydessä tapahtuvat lukuisat vaaratilanteet.”

Ilmailun turvallisuustaso on pysynyt aikaisempien vuosien tasolla

Kaupallisen ilmailun vuosi 2015 oli kansainvälisesti historian turvallisin, kuoleman johtaneiden onnettomuuksien lukumäärällä mitattuna. Suomessa ilmailun turvallisuustaso on pysynyt aikaisempien vuosien tasolla. ”Saavutettu turvallisuustaso ei kuitenkaan ole tae tilanteen pysyvyydestä myös jatkossa, vaan turvallisuustyön tulee jatkua korkealla tasolla, joka päivä”, sanoo Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu. ”Viime vuonna harrasteilmailun turvallisuus palasi edellisvuosien onnettomuuksien jälkeen hyvälle tasolle. Lisäksi harrasteilmailun osalta saavutettiin hienoja tuloksia yhdessä toimijoiden kanssa totutetun harrasteilmailuprojektin myötä.”

Merenkulun turvallisuus edelleen hyvällä tasolla

Merenkulun turvallisuuden tila Suomen aluevesillä ja suomalaisilla aluksilla on viime vuosina ollut hyvä ja vakaa. Suomalaisten alusten osuus Suomen aluevesillä tapahtuneista onnettomuuksista on laskenut eikä ihmishenkiä ole menetetty. Muita vakavia merionnettomuuksia on alueella sattunut vähän.

”Merenkulun turvallisuutta parannetaan yhä tiiviimmällä viranomaisyhteistyöllä”, toteaa Trafin merenkulkujohtaja Tuomas Routa. ”Yhdistämällä eri viranomaisten tiedot ja analyysit merenkulun turvallisuudesta, saadaan riskien arviointi aiempaa kattavammaksi ja luotettavammaksi.”

Vuoden 2015 veneilykausi alkoi turvallisuuden kannalta hyvissä merkeissä.  Kylmän alkukesän vuoksi veneillessä menehtyneiden määrään oli aiempaa pienempi. Veneilyn pidemmän aikavälin turvallisuustrendi on ollut myönteinen ja suomalaisten veneilytaidot ovat pääsääntöisesti hyvällä mallilla.

Turvallisuuden parantamisen kannalta tiedon vaikuttavuus tulee olemaan entistä oleellisemmassa osassa liikennejärjestelmän turvallisuuden edistämisessä ”Automaatio lisääntyy koko liikennejärjestelmässä ja se tuo mukanaan uusia työkaluja turvallisuustyöhön. Uutena uhkana tulevaisuutena tulee olemaan kyberturvallisuuteen liittyvät asiat” kertoo tietojohtaja Juha Kenraali.

Lisätietoja

Liikenteen turvallisuus- ja ympäristökatsaukset 2015

tieliikennejohtaja Marko Sillanpää, marko.sillanpaa@trafi.fi, p. 029 5345 210. Twitterissä https://twitter.com/MarkoSillanp

raideliikennejohtaja Yrjö Mäkelä, yrjo.makela@trafi.fi, p. 029 5346 825. Twitterissä https://twitter.com/YrjoMakela

ilmailujohtaja Pekka Henttu, pekka.henttu@trafi.fi, p. 029 5346 031. Twitterissä https://twitter.com/PekkaHenttu

merenkulkujohtaja Tuomas Routa, tuomas.routa@trafi.fi, p. 029 5346 456. Twitterissä https://twitter.com/TuomasRouta

tietojohtaja Juha Kenraali, juha.kenraali@trafi.fi, p. 029 5347 162. Twitterissä https://twitter.com/JuhaKenraali

 

Trafi on liikenteen viranomainen ja liikennealan vahva asiantuntija, joka toimii rohkeasti vastuullisen liikenteen puolesta. www.trafi.fi, twitter.com/Trafi_Finlandfacebook.com/Trafi.Finland, instagram.com/trafi_finland/

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs