Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Raahen syvälaituriurakka vastaanotettu

Raahen satama

Raahen syvälaituriurakka vastaanotettu

Julkaistu: 25.01.2010 klo 15:14
Julkaisija: Raahen satama

Raahen sataman syvälaituriurakka vastaanotettiin tammikuun alussa. Uusi laituri on 359 metriä pit- kä ja sen kulkusyvyys on 10,0 metriä. Vesisyvyys laiturissa on 11,51 metriä ja laituriin voidaan ottaa yhtä aikaa kaksi isoa irtolastilaivaa.

Raahen sataman syvälaituriurakka vastaanotettiin tammikuun alussa. Uusi laituri on 359 metriä pit-
kä ja sen kulkusyvyys on 10,0 metriä. Vesisyvyys laiturissa on 11,51 metriä ja laituriin voidaan ot-
taa yhtä aikaa kaksi isoa irtolastilaivaa.

Laituri on tarkoitettu irtolastien käsittelyyn, mutta siinä voidaan käsitellä myös muita lasteja. Laitu-
rille rakennetaan myöhemmin irtolastien käsittelyjärjestelmä.
 
Laituri rakennettiin teräsbetonisista elementeistä, jotka valettiin paikan päällä laiturin taustakentällä.
Elementtejä valmistettiin ja asennettiin yhteensä 88 kpl. Raskaimmat elementit painoivat 200 ton-
nia.

Elementtien, laiturin reunamuurin rakentamiseen ja  laiturin vedenalaisten eroosiosuojalaattojen va-
lamiseen käytettiin betonia noin 10 000 m3 ja runsaat 1 500 000 kiloa terästä. Laiturikentän täyttä-
miseen käytettiin erikokoista kivilouhetta ja mursketta yhteensä noin 175 000 m3. Syvälaiturin ra-
kentamiskustannukset kunnallisteknisine töineen ovat yhteensä noin 7 miljoonaa euroa. Hankkeen
työllistävä vaikutus oli yhteensä 40 henkilötyövuotta.

Laiturin rakennusurakoitsijana toimi H&P Infra Oy Hämeenlinnasta. H&P Infra Oy on hämeenlin-
nalainen rakennusalan yritys ja se on toteuttanut monia erittäin vaativia yhdyskuntarakentamisen
kohteita. Yrityksen erityisosaamista ovat vaativien pohjarakennuskohteiden toteuttaminen normaa-
lien rakennuskohteiden lisäksi. Hankkeita yrityksellä on käynnissä tällä hetkellä parikymmentä ym-
päri Suomea.

Rakennusurakan loppuvaiheessa koettiin pakkasjakso, joka hieman hidasti töiden valmistumista.
Sääolosuhteista johtuen osa laiturin viimeistelytöistä siirtyykin lämpimämpään ajankohtaan alku-
kesään.


Raahen 10,0 metrin kulkusyvyinen väylä käyttöön

Raahen 10,0 metrin kulkusyvyisen väylän ja satama-altaan vahvistamisasiakirjat on allekirjoitettu
Väylävirastossa 14.1.2010. Uusi väylä otetaan käyttöön 20.1.2010.

Raahen syväsatamahankkeeseen liittyvät meriväylän ja satama-altaan ruoppaukset toteutettiin yh-
teistyössä Merenkulkulaitoksen kanssa. Työt valmistuivat marraskuun alussa 2009. Tämän hank-
keen työllistävä vaikutus oli 120 henkilötyövuotta. Urakoitsijana ruoppausurakassa oli Terramare
Oy.

Ruoppausurakan rakentamiskustannukset olivat yhteensä 41 miljoonaa euroa, josta Merenkulkulai-
toksen osuus oli 16 miljoonaa euroa ja Raahen kaupungin osuus 25 miljoonaa euroa.  Tämä hanke
oli historian suurin rakennushanke Raahen kaupungille.

Raahen kaupunki on saanut oman vastuualueensa ruoppauskustannuksiin Euroopan aluekehitysra-
haston (EAKR) rahoitusta ja työllisyysperusteista avustusta Pohjois- Pohjanmaan työ-ja elinkeino-
keskukselta yhteensä lähes viisi miljoonaa euroa.

Lisätietoja asiasta antavat:
Raahen kaupunki, liikelaitokset: Johtaja Hannu Pyykönen, puh 044 43 93 500
Raahen satama: Satamajohtaja Kaarlo Heikkinen, puh: 044 43 93 930, kaarlo.heikkinen@raahe.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs