Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Posti verkställer sina 5-dagars samhällsomfattande tjänster i Åbo skärgård

Posti Group

Posti verkställer sina 5-dagars samhällsomfattande tjänster i Åbo skärgård

Pressmeddelande.
Publicerad: 03.10.2016 kl. 13:00
Utgivare: Posti Group

Posti verkställer femdagarsutdelningen av samhällsomfattande brev i Åbo skärgård i enlighet med Högsta förvaltningsdomstolens beslut som grundar sig på den nuvarande postlagen. HFD:s beslut ökar märkbart Postis utdelningskostnader. Utdelningen av ett brev i Åbo skärgård kan nu i praktiken kosta upp till 200-500 euro.

Från och med denna måndag ordnar Posti femdagarsutdelning av samhällsomfattande brev även till de öar i Åbo skärgård till vilka det inte finns daglig schemalagd trafik med förbindelsefartyg.

Ändringen grundar sig på det beslut HFD fattade på våren och enligt vilket Posti måste dela ut samhällsomfattande brev fem vardagar i veckan till ön Bockholm i Houtskär även om det inte skulle vara möjligt med förbindelsefartyg.

Enligt Postis utdelningschef Juhani Vuola trafikerar man dagligen till de flesta öarna och femdagarsutdelningen har redan utförts fram till dags dato.

Julkortets utdelningskostnader blir hundratals euro

Posti köper nu extra transporter av förbindelsefartygen till de här öarna.

- Vi respekterar domstolens beslut och vi delar ut samhällsomfattande brev fem dagar i veckan, även till den yttre skärgården. HFD:s beslut innebär betydande extra kostnader för oss. Vi har räknat ut att priset för ett brev eller kort kan vara upp till 200-500 euro, bedömer Vuola.

Enligt Vuola ligger kostnaderna för ett brev inte på en nationalekonomiskt hållbar grund. Han frågar vem som skulle kunna tänka sig att skicka ett julkort om frimärket skulle kosta till exempel 200 euro.

I praktiken är det Postis kunder som betalar för de förluster som skärgårdsutdelningen ger upphov till eftersom Posti, i egenskap av ett offentligt bolag, fungerar helt utan statsstöd.

HFD:s beslut om femdagarsutdelning gäller endast samhällsomfattande brev, dvs. brev och kort som har betalats med frimärke. Femdagarsskyldigheten rör inte övriga brev, dagstidningar, tidskrifter eller paket.

- Cirka 40 samhällsomfattande brev delas årligen ut till hushållen och av dem utgörs en tredjedel av julkort.

NTM-centralen diskriminerar Posti, övriga logistikbolag får transportera gratis

Posti måste betala förbindelsefartygens extra kostnader för post, eftersom NTM-centralen i Egentliga Finland har beslutat att förbindelsefartygen inte kan transportera post om det inte på fartygen finns passagerare eller fraktgods.

Post anser att NTM-centralens riktlinjer är diskriminerande gentemot Posti, eftersom de övriga transportföretagens, det vill säga Postis konkurrenters, försändelser transporteras gratis.

- Myndighetens verksamhet är diskriminerande och oetisk. Posti är den enda distributören som måste betala förbindelsefartygen för transporterna, i motsats till de andra fraktföretagen som får transportera sitt fraktgods gratis. Utdelningen av brev och fraktgods omfattas i Finland helt av marknadsbaserad och fri konkurrens, påminner Vuola.

Vuola betonar, att en stor del av Postis dagliga utdelning, såsom tidningar och varuleveranser, utgör frakt i enlighet med lagen om vägbefordringsavtal. Enligt Vuola borde dessa försändelser levereras till öarna enligt samma villkor som övriga transportföretags försändelser.

- Varför måste vi betala för utdelning av fraktgods, när ingen annan behöver göra det?

Vuola påminner om att en jämlik behandling av dem som använder sig av förbindelsefartygens tjänster skulle kunna genomföras genom att återinföra serviceavgifter som tidigare alla betalade.

- Statsekonomiskt sett är det motiverat att man debiterar en skälig avgift för förbindelsefartygens tjänster. Detta skulle vara en enhetlig och jämlik lösning. Nu är Posti den enda aktören som måste betala ett marknadsbaserat pris när privata utdelningsoperatörer erhåller gratis tjänster.

Reformen av postlagen pågår

Inom kommunikationsministeriet pågår nu en reform av den nuvarande postlagen på vars ordalydelse HFD:s beslut grundar sig. Utdelningsskyldigheten vad gäller samhällsomfattande brev hör enligt HFD:s tolkning samman med förbindelsefartygens trafikering utan att man tar hänsyn till om förbindelsefartygen i verkligheten står till det postföretags förfogande som är skyldigt att utföra samhällsomfattande tjänster.

Posti anser att utdelningen till undantagshushåll borde förnyas i den nya lagen. I och med att Postis utdelningsmängder minskar och befolkningen alltmer flyttar till tillväxtcentrum håller Postis skyldighet att ordna daglig postgång även till svårframkomliga hushåll i skärgården och i ödemarksområden på att bli orimlig.

Posti söker fortfarande aktivt efter nya lösningsmodeller för att kunna genomföra en effektiv och flexibel utdelning i skärgården.

Mer information:
Postis MediaDesk, tfn 020 452 3366 (mån–fre kl. 9.00–16.30)

Bilagor

Posti Group är ditt främsta val när det gäller tjänster för post, logistik och näthandel. Vi ser till att handeln och vardagen förlöper smidigt i nio länder. Omsättningen år 2015 var 1 650 miljoner euro. Vi betjänar våra kunder i Finland under namnet Posti och i andra länder under namnet Itella, med cirka 22 000 medarbetare. Alla våra tjänster i Finland är koldioxidneutrala. www.posti.com.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs