Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » På Båtmässan 2016 visar myndigheterna hur man färdas tryggt till sjöss

Liikennevirasto

På Båtmässan 2016 visar myndigheterna hur man färdas tryggt till sjöss

Pressmeddelande.
Publicerad: 10.02.2016 kl. 10:46
Utgivare: Liikennevirasto

Kommer du ännu ihåg sjöräddningens alarmnummer? Vilka är sjöräddningsmyndigheterna? Har du uppdaterade sjökort och ett giltigt radiotillstånd?


Trafikverket, Helsingfors båtpolis, Gränsbevakningsväsendet, Tullen och Kommunikationsverket deltar igen i den traditionella Vene 16 Båtmässan den 12-21 februari i Helsingfors Mässcentrum, avdelning 7a41.

På myndigheternas gemensamma avdelning kan du uppdatera dina kunskaper och få tips om hur man färdas tryggt till sjöss. Där finns också det senaste numret av tidskriften Sjösäkerhet. Syftet med myndighetsavdelningen är att inför den kommande båtsäsongen samla aktuell och nyttig information för dem som rör sig till sjöss. Myndigheternas verksamhet och täta samarbete garanterar att båtförarna kan röra sig så tryggt som möjligt till havs.

Vi utmanar familjens yngsta att delta i en för skolbarn avsedd frågesport, där man samlar stämplar i mässpasset genom att svara på frågor om havet hos de olika aktörerna. Det ordnas också en teckningstävling, som du får närmare information om på avdelningen!

Öppettider, biljetter och program: www.venemessut.fi

Trafikverket ser till att det är tryggt att navigera i farlederna och på båtrutterna

Uppdaterade sjökort är förutsättningen för en trygg navigering. Trafikverkets sjökartläggning publicerar tryckta och elektroniska sjökort över Finlands havs- och insjöområden, och svarar för den kontinuerliga uppdateringen av sjökorten. Trafikverket underhåller merparten av de allmänna farlederna som finns utmärkta på sjökorten. Nu på våren publiceras nya upplagor av sjökortsserierna A (Viborg-Helsingfors) och M (Nyslott-Kuopio-Idensalmi). Sjökortsserierna innehåller en hel del ny och ändrad information bland annat om farleder och säkerhetsanordningar samt nya sjömätningsdata.  Läs mer

Avsikten är att det ska vara möjligt att röra sig på farlederna också under svåra förhållanden. Så här vintertid är isbrytningstjänsterna en synlig del av Trafikverkets verksamhet. Dessutom leder Trafikverket fartygstrafiken. Sjötrafikledningen gör det smidigt och framför allt säkert att röra sig till havs. Trafikverket tilldelades det högt värderade sjösäkerhetspriset Sea Sunday 2015.

På mässavdelningen kan du bekanta dig med sjökortsserierna och ge respons på sjökort, farleder och kanaler.


Polisen övervakar även vattenområden

Till polisens uppgifter på vattenområden hör upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, sjötrafikövervakning och övervakning av jakt och fiske. Med övervakningen strävas efter synlighet och problematiska fall beivras med låg tröskel. Informationen till allmänheten strävas att förbättras genom att medverka i massmedier och på olika tillställningar.

Polisen utför övervakning med varierande utrustning. Utrustningen enhetligas och utvecklas till att uppfylla framtidens utmaningar.


Kommunikationsverket beviljar båtförare radiotillstånd och certifikat

Användning av en maritim radiosändare, t.ex. en maritim VHF-telefon, förutsätter ett radiotillstånd och behörighetsbevis (certifikat). Läs mer om radiotillstånd för båtförare och sjöfart, behörighetsexamina och certifikat.

På Kommunikationsverkets monter kan man i år öva hur man gör ett VHF/DSC-nödlarm med en radiosimulator. På montern berättar vi också om MONITORi-tjänsten med nyttig information för båtförare, t.ex. om det mobila bredbandets funktion samt om tv-täckningen och radiokanalernas hörbarhet på ett visst område.

Kommunikationsverkets infosnuttar på finska även på programscenen i Purjehdussatama:
•    fre 12.2 kl. 15.00-15.30: MONITORi-palvelussa hyötytietoa myös veneilijöille
•    fre 19.2 kl. 17.30-18.00: VHF turvavälineenä, mitä muuta sillä voi tehdä?
•    sön 21.2 kl. 15.00-15.30: Henkilökohtaiset radiolähettimet hätä- ja paikannuskäyttöön

Tullen övervakar turistbåtar som är under temporärt tullfritt förfarande

En av uppgifterna för Tullens båtövervakning är att övervaka fritidsbåtar som är under temporärt tullfritt förfarande. Dessa fritidsbåtar är tredjelandsregistrerade båtar vars användare, importörer och vistelse i Finland omfattas av vissa restriktioner och krav.

Dessa båtar är förknippade med stora fiskala intressen, eftersom risken för att en båt registreras och blir permanent kvar i Finland utan att man betalar skatterna för den är relativt stor. Missbruk kan leda till skattepåföljder eller till brottsutredning. År 2015 gjorde Tullens båtövervakning begäranden om förundersökning för flera båtar. Skattepåföljderna för dessa fall uppgår sammanlagt till nästan en halv miljon euro.

Tullen har många olika lagstadgade uppgifter till sjöss. Tullen övervakar att importrestriktionerna för varor som förs in i landet iakttas. Många av de produkter som omfattas av restriktioner är farliga för liv och hälsa. Tullens båtpatruller övervakar också bränsleanvändningen genom att ta bränsleprov på distributionsstationer och från båtarnas bränsletankar. Tullen övervakar också sjötrafiken och är en av sjöräddningsmyndigheterna.

Tullens båtpatruller utför sina uppgifter i smidigt samarbete med andra myndigheter på vidsträckta områden i Finska viken och Skärgårdshavet samt på insjöarna, bl.a. på Saimen.

Gränsbevakningsväsendet vill trygga din säkerhet. Klarar du dig i en nödsituation?

Du visste väl att hjälpen inte kommer lika snabbt till sjöss som på land. Som Finlands ledande sjöräddningsmyndighet vill Gränsbevakningsväsendet öka medborgarnas medvetenhet om att vara förberedd för att vänta på hjälp till sjöss till exempel med rätt utrustning.

För sjöräddningen är det viktigt att man kan sända det första nödanropet och dessutom kommunicera med den nödställda samt att lokalisera denna.

En välinformerad sjöfarare eller båtförare känner till sjöräddningens alarmnummer och sparar det i sin telefon, så att han eller hon inte sedan i en nödsituation behöver leta efter det.

Sjöräddningens nya riksomfattande alarmnummer är 0294 1000
(från utlandet +358 294 1000) och de regionala direkta alarmnumren är:
•    Skärgårdshavet, Ålands hav, Bottenhavet, Bottniska viken
MRCC Åbo, direkt alarmnummer är 0294 1001
•    Finska viken,
MRSC Helsingfors, direkt alarmnummer är 0294 1002

Ytterligare information:

Trafikverket
Planeringschef Jarmo Mäkinen, tfn 0295 343 477, jarmo.makinen@trafikverket.fi

Helsingfors båtpolis
venepoliisi.helsinki@poliisi.fi

Gränsbevakningsväsendet
Kommunikationsassistent Marjo Peni, tfn 0295 421 333, viestintä@raja.fi

Tullen
tullöverinspektör Henrik Wahlroos, Chef för båtgruppen vid Helsingfors tull, koordinator för båtövervakning vid Tullens tullkontorsavdelning, tfn 040 332 6886
tullöverinspektör Lasse Ryyttäri, Tullen, bevakningsavdelningen, tfn 040 332 2425

Kommunikationsverket
Radionätsexpert Ari Caselius, tfn 0295 390 437
Kommunikationsexpert Sari Salmela, tfn 0295 390 429


 

Trafikverket:
www.trafikverket.fi
www.twitter.com/liikennevirasto
www.facebook.com/liikenneverkossa

Helsingfors båtpolis:
allmänna alarmnumret 112
http://www.poliisi.fi/helsinki
www.facebook.com/Helsinginpoliisilaitos
www.twitter.com/HelsinkiPoliisi

Gränsbevakningsväsendet:
www.facebook.com/rajavartiolaitos
www.twitter.com/rajavartijat
www.raja.fi

Tullen:
http://www.tulli.fi/sv

Kommunikationsverket:
http://www.viestintavirasto.fi/sv
www.twitter.com/viest_virasto

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs