Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Östra rampen från Ring I till Tavastehusleden stängs

Liikennevirasto

Östra rampen från Ring I till Tavastehusleden stängs

Pressmeddelande.
Publicerad: 24.03.2016 kl. 13:54
Utgivare: Liikennevirasto

Rampen som för trafiken österifrån leder från Ring I till Tavastehusleden i nordlig riktning stängs på tisdag kväll efter påsk på grund av ombyggnad. Trafiken leds om till Kårbölelänken och Kårbölevägen. Den tillfälliga rutten används åtminstone fram till november.


Dessutom stängs det nordligaste körfältet på bron över Tavastehusleden för trafiken i östlig riktning på Ringvägen nästa torsdag (31.3) efter morgonrusningen. Körfältet börjar förberedas för användning av trafiken i västlig riktning, eftersom bron som denna normalt använder rivs i april. Arbetena ingår i det omfattande ombyggnadsarbetet av Ring I, som pågår i området fram till hösten 2017.


Denna vecka började man riva gamla bullerskydd mellan Esbo stads gräns och Vichtisvägen, där vägen kommer att breddas med ytterligare körfält. Förra veckan började man avlägsna träd i området.

BAKGRUND
Den senaste grundliga förbättringen av Ring I påbörjades i mitten av mars. Inom projektet, som pågår till hösten 2017, fortsätter man att bygga tredje körfält från Vallberget till Vichtisvägen, förnya eller bredda ramperna i nordlig riktning på Tavastehusleden, reparera viadukterna över Vichtisvägen och Tavastehusleden samt bygga en ny överfart för fotgängare och cyklister över Vichtisvägen. Bullerskydden kommer att höjas och placeringen av busshållplatserna förbättras.


Det finns ingen omväg förbi byggarbetsplatsen, så för att slippa trafikstockningar är det är bäst att undvika morgon- och kvällsrusningen. Samåkning är också en god idé, liksom att använda kollektivtrafik i stället för bilen. Västmetron, som öppnas för trafik i augusti, kommer tillsammans med de många tågstationerna i närheten att erbjuda ett mångsidigt utbud av alternativ till bilresan längs Ring I.


Samtidigt pågår omfattande ändringsarbete i östra delen av Ring I vid Stensbölevägen och i väster vid Björnsövägen. Där byggs bl.a. en tunnel. Det först skedet av arbetet i Kägeludden pågår fram till slutet av 2018.


Ytterligare uppgifter:
• På webbsidan http://www.liikennevirasto.fi/web/sv/ring1 finns bl.a. planritningar, och sidan uppdateras regelbundet med aktuell information.
• På Ring I pågår som bäst också två andra byggprojekt: Ring I Stensbölevägen och www.espoo.fi/keha1keilaniemi
• På Facebook-kontot finns varje vecka information om veckans arbeten.
• Genom att anmäla dig till WhatsApp-sändlistan får du automatiskt information om ändrade trafikregleringar (på finska). Anmäl dig som mottagare på numret 045 8994412.
• Också Helsingfors stads byggnadskontors Twitter-konto informerar om de största förändringarna.
• Arbetsplatstelefonen (Graniittirakennus Kallio) 050 308 2156 tar emot respons om arbetet.
Vi leder projektet: Trafikverket - Jarmo Nirhamo, tfn 0295 343596, jarmo.nirhamo@trafikverket.fi,Helsingfors stad byggnadskontor - Jukka Tarkkala, tfn (09) 310 37302, jukka.tarkkala@hel.fi

Bilagor

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter.
www.trafikverket.fi 
www.facebook.com/liikenneverkossa
www.twitter.com/liikennevirasto

 

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs