Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Nuoret kokevat mopoautot turvattomammiksi kuin iäkkäät

Trafi

Nuoret kokevat mopoautot turvattomammiksi kuin iäkkäät

Tiedote.
Julkaistu: 22.03.2011 klo 08:38
Julkaisija: Trafi

Tunne mopoautojen turvallisuudesta vaihtelee iän mukaan, selviää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin jatkotutkimuksesta mopoautojen käytöstä ja käyttäjistä. Alle 18-vuotiaista kolmannes suhtautui epäilevästi mopoautojen turvallisuuteen, kun niitä verrattiin tavallisiin henkiölöautoihin. Yli 65-vuotiaista taas 90 % piti mopoautoja yhtä turvallisina kuin henkilöautoja.

”Kysymys mopoautojen turvallisuudesta liittyy siihen missä ja miten niillä ajetaan. Tässä tutkimuksessa vastataan tähän vain osittain, joten lisätutkimuksia tarvitaan vielä”, toteaa Trafin tutkimusjohtaja Sami Mynttinen.

Mopoautojen onnettomuudet lisääntyneet mopoautojen määrää nopeammin

Tutkimuksen mukaan vuosien 2008–2009 aikana mopoautojen onnettomuudet ovat lisääntyneet huomattavasti voimakkaammin kuin mopoautojen lukumäärä. Poliisin tilaston mukaan vuonna 2009 mopoauto oli osallisena yli 160 onnettomuudessa, kun vuonna 2008 onnettomuuksia sattui noin 80.

Mopoauto-onnettomuuksien tyypeissä on eroja ajotaustan ja iän perusteella

Pelkällä mopokortilla ajavat, eri-ikäiset mopoautoilijat joutuvat huomattavasti muita useammin risteyskolareihin ja peräänajoihin, jotka liittyvät liikennetilanteiden hallintaan. Nämä onnettomuustyypit kattavat kaksi kolmasosaa ilmoitetuista onnettomuuksista. 

Muilla mopoautoilijoilla korostuvat ajoneuvon hallintaan liittyvät onnettomuudet, tieltä suistumiset ja toisten ajoneuvojen peräänajot mopoautoon.

Alle 18-vuotiailla kuskeilla liikennetilanteiden hallintaan liittyvät onnettomuudet, risteyskolarit ja peräänajot, ovat selvästi yleisempiä kuin vanhemmilla mopoautoilijoilla. Vanhemmille ikäryhmille sattuu puolestaan suhteellisesti selvästi enemmän peruutusonnettomuuksia, jotka liittyvät ajoneuvon hallintaan.

Tutkimuksen mukaan mopoauto ei olekaan vain nuorten ajopeli – alle 18-vuotiaita mopoautoilijoista oli tässä tutkimuksessa vain hieman yli puolet.

Mopoauton ajamiseen vaaditaan mopokortti, mutta osalla tutkimukseen vastanneista oli myös muita ajo-oikeuksia.

Länsisuomalaisten lemmikki - mopoautojen määrä kasvoi reilusti vuonna 2010

Mopoautojen määrä on kasvanut viime vuonna 38,8 % edelliseen vuoteen verrattuna ja niitä oli liikenteessä 4 261*. Kuitenkaan mopoautoja ei ole liikenteessä vielä kovinkaan paljon verrattuna esim. mopoihin, joita kulki teillä viime vuonna 258 241. Tutkimuksen tekijät arvioivatkin muiden Euroopan maiden kehitykseen pohjaten, että mopoautojen määrä Suomessa säilyy vielä pitkään suhteellisen vähäisenä.

Tutkimuksessa havaittiin, että erot mopoautojen määrissä eri alueiden ja kaupunkien välillä ovat suuret. Mopoautot ovatkin erityisesti länsisuomalaisten suosiossa. Eroja selittänee parhaiten ”mopoautokulttuurin” vahvuus eri paikkakunnilla, koska esimerkiksi varallisuuseroilla tai muilla liikkumismahdollisuuksilla voi tuskin selittää esimerkiksi Turun, Tampereen, Oulun ja Kuopion keskenään hyvin erilaisia mopoautotiheyksiä.

 

*Mopoautot eivät ole oma ajoneuvoluokkansa, vaan ne kuuluvat L6e-luokan ajoneuvoihin, joihin kuuluu mm. myös osa mönkijöistä. Tilastotiedot on poimittu merkin ja mallin mukaan Trafin ajoneuvorekisterin liikennekäytössä olleista ajoneuvoista 31.12.2010.

Mopoautot, osa 2 - jatkotutkimus mopoautojen käytöstä ja käyttäjistä –tutkimus julkaistaan tänään 22.3. Käännä pää –mopoturvallisuuskampanjan avaisseminaarissa Helsingissä. Tutkimus on luettavissa kokonaisuudessaan Trafin nettisivuilta osoitteesta www.trafi.fi/tutkimukset.

Tutkimus on jatkotutkimus syksyllä 2010 julkaistulle Trafin tutkimukselle Mopoautot liikenteessä - mopoauton käyttäjät ja ajamisen koettu turvallisuus. Molemmat tutkimukset ovat tehneet Seppo Lampinen ja Anna Saarlo YY-Optima Oy:stä.

 

Lisätietoja

kehityskoordinaattori Erno Aholammi, puh. 020 618 5460, erno.aholammi(at)trafi.fi

tutkimusjohtaja Sami Mynttinen, puh. 020 618 5555, sami.mynttinen(at)trafi.fi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi vastaa liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä, kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta ja edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä. www.trafi.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs