Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Midsommaren närmar sig – se upp i trafiken

Liikennevirasto

Midsommaren närmar sig – se upp i trafiken

Pressmeddelande.
Publicerad: 15.06.2015 kl. 12:28
Utgivare: Liikennevirasto

Det är skäl att vara förberedd på trafikstockningar i trafiken under veckoslutet, eftersom trafiken på många vägar är livligare än under normala veckoslut. Det lönar sig därför att kolla upp rutter, vägarbeten och väderförhållanden på förhand.

Största delen av midsommarfirarna ger sig i väg på torsdag 18.6 och ännu i viss mån på fredag 19.6. Trafiken inför midsommaren är livlig på torsdagen mellan klockan 11 och 20, ställvis ännu senare. Under rusningstiden kan det bildas köer på många håll och hastigheterna kan vara 10–40 km/h lägre än normalt. Returtrafiken infaller på söndag 21.6 och är som livligast kl. 10-21.

-          Trafiken är på många vägar, särskilt på de större riksvägarna, livligare än under ett normalt sommarveckoslut, säger trafikcentralschef Mika Jaatinen vid Trafikverket.

På grund av de stora trafikmängderna kan olyckor och mindre trafikstörningar eller utmanade väderförhållanden leda till ännu svårare trafikstockningar än vad som förväntats. Även om det är omöjligt att förutspå väderförhållandena eller trafiken med säkerhet, kan man med lite framförhållning undvika att resan tar onödigt länge.

-          Det lönar sig att kolla väderprognoserna på förhand och ta reda på vilken rutt man ska välja om man vill undvika trafikstockningar. Ta också på förhand reda på eventuella vägarbeten och leta vid behov upp en ersättande rutt. Många andra rör sig på vägarna under de förväntade rusningstiderna. Därför är den kortaste rutten inte nödvändigtvis den snabbaste, säger ledande sakkunnig Jussi Pohjonen vid Trafi.

Säkerheten framför allt

Polisen övervakar och tryggar midsommartrafiken både till lands och till sjöss. Det som man särskilt övervakar i midsommartrafiken är körhastigheterna, omkörningarna och avståndet till bilen framför. Till sjöss övervakar man förarens skick och båtens säkerhetsutrustningar. Bär helst alltid flytväst när du är i båten.

-          Jämfört med normala veckoslut har rattfylleri traditionellt varit vanligt under hela midsommarhelgen. Polisen har som mål att på förhand förhindra rattfylleri och  rattfylleriolyckor med hjälp av synlig övervakning, säger polisinspektör Timo Ajaste vid Polisstyrelsen.

Polisen påminner om att man ska reservera tillräckligt med tid för att semesterresan ska löpa tryggt och smidigt. Under längre resor är det särskilt viktigt att föraren är utvilad och koncentrerar sig på körandet. Det är viktigt att hålla tillräckligt avstånd och undvika onödiga omkörningar i rusningstrafik.

Vägarbeten kan störa trafiken

Även om vägarbeten vanligen avbryts till midsommaren, kan man inte avlägsna alla hinder som stör trafiken. På områden där vägarbeten stör trafiken kan hastighetsbegränsningen ha sänkts, körfält gjorts smalare eller till och med stängts av. Trafiken kan också ha styrts till en omväg. Inom Helsingforsregionen (Helsingfors–Esbo–Vanda) pågår vägarbeten i korsningen mellan Ring III och riksväg 7 och dess omgivning, på Ring III i Flygstationsvägens anslutning, på Västerleden (stamväg 51) i Finno anslutning, på Åboleden (riksväg 1) i Esbo på sträckan Domsby anslutning – Ring II:s anslutning, på Tusbyleden (riksväg 45) på sträckan Ring I:s anslutning – Ring III:s anslutning samt i korsningen mellan riksvägarna 4 och 7 (Lahtisleden-Borgåleden).

Andra vägarbeten på de livligast trafikerade huvudvägarna i södra Finland som eventuellt stör trafiken är bl.a. broarbete i Ikalis på riksväg 3 Tammerfors–Vasa, vägbelysningsarbete i Orivesi på riksväg 9 mellan Tammerfors och Jyväskylä, vägförbättringsarbete på riksväg 5 i S:t Michel samt vägförbättrings- och broarbeten på riksväg 7 mellan Kotka och Fredrikshamn. Köerna till färjorna i Åbo skärgård är långa under hela midsommaren. Noggranna uppgifter om pågående vägarbeten och andra störningar finns på Trafikverkets tjänst Trafikläget.

Beakta vädret

Under midsommaren lönar det sig att vara beredd på varierande väderförhållanden. Det lönar sig att kontrollera gällande varningar innan man ger sig ut för att fira midsommar, särskilt till sjöss, för att inte överraskas av vädret. Enligt Meteorologiska institutet hör lokala regnskurar till det typiska midsommarvädret, även om i medeltal varannan eller var tredje midsommar har uppehållsväder. Lokala regn- och åskskurar är möjliga också under midsommaren. Noggrannare väderprognoser och varningar finns på adressen www.ilmatieteenlaitos.fi.

 

Ytterligare information:

Trafikverket: Mika Jaatinen, tfn 029 534 3649, mika.jaatinen@liikennevirasto.fi

Polisen: Timo Ajaste, tfn 0295 481755, timo.ajaste@poliisi.fi

Trafi: Jussi Pohjonen, tfn 029 5345 310, jussi.pohjonen@trafi.fi

Meteorologiska institutet: Eija Vallinheimo, tfn 029 539 2231

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

 

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs