Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Merellisten vieraslajien leviäminen estetään uuden painolastivesiyleissopimuksen avulla

Trafi

Merellisten vieraslajien leviäminen estetään uuden painolastivesiyleissopimuksen avulla

Tiedote.
Julkaistu: 26.02.2015 klo 10:21
Julkaisija: Trafi

Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMOssa on jo kymmenen vuotta sitten, vuonna 2004 hyväksytty painolastivesiyleissopimus. Sopimus tulee kansainvälisesti voimaan kuitenkin vasta 12 kuukautta sen jälkeen, kun 30 maata, jotka edustavat vähintään 35 prosenttia maailman kauppalaivaston tonnistosta, on sen ratifioinut.

Trafin tämän hetken arvion mukaan sopimus tulee voimaan vuoden 2016 aikana. Sopimuksella ehkäistään alusten painolastivesien mukana leviävien vieraiden eläin- ja kasvilajien ja taudinaiheuttajien kulkeutumista uusiin elinympäristöihin.

Trafi valvoo painolastivesiyleissopimuksen noudattamista, kuten muitakin alusten päästöjä ilmaan tai veteen. Lisäksi Trafi myöntää hakemuksesta riskinarvioinnin perusteella vapautuksia painolastiveden käsittelylaitteistojen käytöstä aluksille, jotka liikkuvat tiettyjen satamien tai paikkojen välillä.

Alan toimijat keskustelivat sopimuksesta, sen tavoitteista ja laitteistojen jälkiasennuksen haasteista

Trafi järjesti eilen 25.2.2015 yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön, ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen ja Suomen varustamoyhdistyksen kanssa merenkulun toimijoille infotilaisuuden, jossa käsiteltiin painolastivesiyleissopimuksen sisältöä ja Suomen liittymistä sopimukseen. Seminaarissa kuultiin myös varustamoiden, laitevalmistajien ja luokituslaitoksen näkemyksiä.

”Trafissa meille on tärkeätä pitää alan toimijat tietoisina siitä, millaista uutta merenkulun sääntelyä on tulossa ja millaisia sekä toiminnallisia että taloudellisia vaikutuksia sillä on elinkeinoon, ja laajemminkin koko suomalaiseen yhteiskuntaan” toteaa merenkulkujohtaja Tuomas Routa.

Tilaisuuteen osallistui noin 80 alan toimijaa liikenne- ja ympäristöhallinnosta, varustamoista, luokituslaitoksista ja laaja-alaisesti teollisuudesta. Myös Viron ympäristöministeriö ja varustamot olivat edustettuina.

Alusten on oltava varustettuja käsittelylaitteistoilla vuoden 2016 jälkeen

Painolastivesiyleissopimus sisältää aluksia koskevia määräyksiä painolastiveden hallinnasta. Sopimuksessa on myös säännöt painolastiveden käsittelystä ja vaihtamisesta.

Yleissopimuksen tultua voimaan, Trafin arvion mukaan vuonna 2016, kaikilla ulkomaanliikenteen aluksilla on oltava käsittelylaitteisto asennettuna asennusaikataulun mukaisesti.

Painolastiveden mukana kulkeutuu tuhansia eläin- ja kasvilajeja vieraisiin ympäristöihin

Ilman lastia kulkevat alukset tarvitsevat merikelpoisuutensa säilyttääkseen painolastivettä, joka pumpataan mereen lastaussatamassa. Näin maailmalla siirretään vuosittain 3–4 miljardia tonnia painolastivettä satamasta toiseen. Painolastiveden ja sedimenttien mukana kulkeutuu kuitenkin tuhansia eläin- ja kasvilajeja ja taudinaiheuttajia vieraisiin ympäristöihin, joissa ne voivat syrjäyttää alkuperäisiä lajeja, järkyttää alueen ekologiaa ja aiheuttaa niin terveydellisiä kuin taloudellisiakin haittoja. IMOn arvion mukaan näiden tulokaslajien aiheuttamat taloudelliset vahingot ovat vuosittain kymmeniä miljardeja euroja.

Infotilaisuuden aineistot http://www.trafi.fi/tietopalvelut/julkaisut/tilaisuuksien_aineistot/painolastivesiyleissopimus

Lisätietoja

johtava asiantuntija Anita Mäkinen, 029 5346 590, anita.makinen@trafi.fi, twitterissä @AnitaMakinen

ylitarkastaja Ville-Veikko Intovuori, 029 5346 642, ville-veikko.intovuori@trafi.fi

Trafi on liikenteen viranomainen ja liikennealan vahva asiantuntija, joka toimii rohkeasti vastuullisen liikenteen puolesta. www.trafi.fi, twitter.com/Trafi_Finlandfacebook.com/Trafi.Finland

 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs