Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Mera ny vägbeläggning i sommar än någonsin under de senaste tio åren

Liikennevirasto

Mera ny vägbeläggning i sommar än någonsin under de senaste tio åren

Pressmeddelande.
Publicerad: 08.06.2016 kl. 12:30
Utgivare: Liikennevirasto

Sommaren 2016 beläggs uppskattningsvis 3 500 kilometer väg. De vägarbeten som stör trafiken mest finns i Nyland, Norra Savolax och Södra Österbotten. Via en ny kartapp, som ersätter vägarbetskartan på papper, kan väganvändarna kontrollera var i Finland vägarbeten är planerade.

Långa vägsträckor förbättras via finansiering med reparationsskuld

Vissa av sommarens vägarbeten är redan i full gång, men en del av de beläggningsentreprenader som NTM-centralerna har konkurrensutsatt är inte ännu avgjorda. Dessutom avgörs en del av vägarbetsobjekten först efter att vårens konditionsmätningar på vägnätet blir färdiga.

”Utifrån min erfarenhet uppskattar jag att vi sommaren 2016 belägger 3 500 kilometer väg eller cirka 500 kilometer mera än tidigare”, säger Juho Meriläinen, expert på underhåll av beläggningar på Trafikverket.

”Möjligheten att öka antalet kilometer beror delvis på det låga priset på bitumen, men även på paketet för reparationsskuld som regeringen beviljade. Paketet innebär en tilläggsfinansiering på cirka 30 miljoner euro för ny vägbeläggning i år. Totalt används i år cirka 150 miljoner euro för vägbeläggning, inbegripet finansieringen med reparationsskuld”, berättar Meriläinen.

För att ett vägarbete ska anses orsaka trafiken betydande olägenhet, ska dess sträckning vara över 15 kilometer och finnas på ett avsnitt med mycket trafik per dygn (över 6 000 fordon/dygn). Denna sommar finns sådana projekt i Norra Savolax och Södra Österbotten: På riksväg 5 finns hela tre vägarbeten som kan orsaka trafiken betydande olägenhet och på väg 18 ett sådant vägarbete.

Betydligt större arbeten, 20–40 kilometer långa, finns också på sommarens arbetslista, men de finns på ställen av vägnätet där trafiken i genomsnitt är ganska liten.

Även i Nyland finns vägarbeten som orsakar trafiken betydande olägenhet.

Sommarens vägarbeten gagnar väganvändarna i framtiden

”Denna sommar belägger vi mera väg, vilket i det långa loppet gynnar väganvändarna, men naturligtvis stör också det ökade antalet vägarbeten trafiken mera”, säger Jukka Karjalainen, direktör för Trafikverkets underhållsavdelning.

”På livligt trafikerade vägar försöker man utföra beläggningsarbetena så att de stör trafiken så lite som möjligt. Därför görs en del arbeten nattetid, när det är mindre trafik. Överallt kan man ändå inte arbeta på natten, eftersom kostnaderna, de anställdas ork samt säkerheten måste beaktas”, säger Karjalainen.

Karjalainen ger rådet att kontrollera var sommarens vägarbeten finns på Trafikverkets webbplats Trafikläget. Där finns aktuell information om störningar i vägtrafiken och pågående vägarbeten.

Kartapp ger förhandsinformation om vägarbeten

I kartappen finns för närvarande 2016 års beläggningsarbetsavsnitt, broreparationer samt små investeringsprojekt. Större projekt läggs till i appen före midsommaren och karttjänsten uppdateras under sommaren vartefter planerna för beläggningsentreprenader och investeringsprojekt preciseras.

”I denna karttjänst presenteras de väginvesterings- och underhållsprojekt som startas 2016 eller som redan pågår samt information om vägarbetenas lokalisering. När entreprenörerna inleder vägarbete på något avsnitt finns information om arbetsplatsen, dess störningar för trafiken och en uppskattning av hur länge arbetet kommer att pågå i tjänsten Trafikläget”, berättar projektchef Hanna-Mari Miettinen på Trafikverket. I den nya kartappen visas således hela årets underhållsobjekt, i tjänsten Trafikläget det aktuella läget för vägarbeten.

Ny kartapp om vägarbeten

Ytterligare information:

sommarens vägarbeten: expert på väghållning Juho Meriläinen, tfn 029 534 3564 eller fornamn.efternamn(at)liikennevirasto.fi

kartappen: projektchef Hanna-Mari Miettinen, tfn 029 534 3601 eller fornamn.efternamn(at)liikennevirasto.fi

 

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs