Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Joukkoliikenteen asiakkaille tärkein palvelutekijä on luotettavuus

HSL Helsingin seudun liikenne

Joukkoliikenteen asiakkaille tärkein palvelutekijä on luotettavuus

Tiedote.
Julkaistu: 17.04.2012 klo 10:29
Julkaisija: HSL Helsingin seudun liikenne

HSL:n selvityksen mukaan keinoja Helsingin seudun joukkoliikenteen luotettavuuden parantamiseksi on runsaasti tarjolla. Liikennöinnin täsmällisyyttä ja säännöllisyyttä tavoitellaan lähivuosina muun muassa ottamalla käyttöön ns. runkobussilinjat ja ajantasauspysäkit ongelmallisille bussilinjoille. Raitioliikenteessä tavoitteena on kuljettajarahastuksen lopettaminen. Matkustajille välitetään entistä tarkempaa tilannetietoa lisäämällä reaaliaikaista informaatiota. Liikennevaloetuudet ovat edelleen pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen luotettavuuden keskeinen kehityskohde. Myös liikennöitsijöille on tarjottava kannustimia, jotka kannustavat luotettavuuden parantamiseen.

Luotettavuus on tärkein matkustajien arvostama joukkoliikenteen palvelutason osatekijä. Joukkoliikenteen kehittämisohjelmassa luotettavuuden oleellisimmat tekijät on kuvattu teeseinä. Teesit sisältävät listauksen keskeisimmistä toimenpiteistä luotettavuuden parantamiseksi.

Luotettavuuden teesit

• Infrasuunnitelmat toteutukseen -teesin tavoitteena on pyrkiä järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti joukkoliikenteen pienten ja keskisuurten toimenpiteiden käytännön toteutukseen. Tärkeimpinä toimenpiteinä ovat kuntien joukkoliikennetoimenpiteiden vuosibudjettien perustaminen ja kuntakohtaisten yhteistoimintamallien käyttöönotto. Infrastruktuuritoimenpiteet määritellään tarkemmin kuntakohtaisissa suunnitelmissa.

• Liikennevaloetuudet vähentävät matka-aikojen vaihtelua, jolloin bussiliikenteen säännöllisyys paranee. Säännöllisyyden paraneminen ei yksinään vielä nopeuta joukkoliikennettä. Joukkoliikenteen nopeuttamista varten etuudet on laajennettava kaikkiin liikennevaloristeyksiin.

• Luotettavuutta on korostettava linjasto- ja aikataulusuunnittelussa liikenteen nopeuden ja tehokkuuden rinnalla entistä enemmän. Kehitteillä olevaa luotettavuusindeksiä voidaan käyttää suunnittelua ohjaavana työkaluna. Toimenpiteeksi esitetään myös ajantasauspysäkkien lisäämistä. Etuajassa ajaminen on matkustajan kannalta vaunun myöhästymistä isompi ongelma, koska matkustajan täytyy varautua saapumaan pysäkille tarpeettoman aikaisin.

• Käytännön suunnittelu- ja operointiyhteistyötä on tiivistettävä liikennöitsijöiden kanssa tavoitteena aito kumppanuus. Sopimuskannustimia on yksinkertaistettava ja ohjattava luotettavuudenkehittämiseen yksiselitteisesti mitattavin luotettavuuskriteerein.

• Matkustajapalveluita on tehostettava liikennöinnin näkökulmasta. Pääasiallinen toimenpide matka-aikojen yhtenäistämiseksi ja nopeuttamiseksi on kuljettajarahastuksesta luopuminen raitiovaunuissa ja valituilla runkobussilinjoilla. Matkustajille on tarjottava reaaliaikaista ja luotettavaa informaatiota. Esimerkiksi reaaliaikaiset saapumisaikaennusteet parantavat koettua luotettavuutta: odotusaika koetaan usein lyhyemmäksi, kun odotusajan pituus on tiedossa. Vaihdollisella matkalla olevat matkustajat sekä matkustajat, joilla on useampia reittivalintamahdollisuuksia, voivat hyötyä pystyessään valitsemaan toisen reittivaihtoehdon.

• Mittavan lippu- ja informaatiojärjestemähankkeen onnistunut toteuttaminen on edellytys lähes kaikkien muiden tavoitteiden ja toimenpiteiden onnistumiselle. Järjestelmän on tarjottava luotettavat ja monipuoliset sovellukset mm. aikataulusuunnittelun tueksi, liikennevaloetuuksien toteuttamiseen, liikennöinnin laadun mittaamiseen ja matkustajainfopalveluihin.

Lisätietoja:
raportti: Joukkoliikenteen luotettavuuden kehittämisohjelma 
kehittämisryhmän päällikkö Kerkko Vanhanen, puh. 040 596 8296

HSL Helsingin seudun liikenne vastaa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen suunnittelusta ja tilaamisesta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on 350 työntekijää ja liikevaihto on runsaat 520 milj. euroa vuodessa. HSL:n järjestämässä liikenteessä tehdään vuosittain 320 miljoonaa matkaa, mikä on noin 60 % kaikista Suomen joukkoliikennematkoista.Yhteystietoja medialle http://www.hsl.fi/FI/Sivut/media.aspx.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs