Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Hyvät käytännöt kiertoon – Trafin seminaari pureutuu eri liikennemuotojen turvallisuus- ja ympäristötietoihin

Trafi

Hyvät käytännöt kiertoon – Trafin seminaari pureutuu eri liikennemuotojen turvallisuus- ja ympäristötietoihin

Tiedote.
Julkaistu: 09.03.2011 klo 09:09
Julkaisija: Trafi

Pystyttäisiinkö tieliikenteessä tapahtuvia onnettomuuksia osittain välttämään, jos oppia otettaisiin muilta liikennemuodoilta, ilmailulta, merenkululta tai rautatieliikenteeltä? Muun muassa tämä kysymys on toiminut innoittajana neljässä selvityksessä, joita käsitellään tänään, keskiviikkona 9.3. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin järjestämässä seminaarissa.

Kolme selvityksistä on Trafin ja Liikenneviraston yhdessä teettämiä ja ne liittyvät tie- ja rautatieliikenteen, merenkulun sekä ilmailun turvallisuustavoitteiden, onnettomuustietojen, turvallisuusjohtamisen sekä ympäristöön liittyvien tietojen kartoittamiseen. Neljäs selvitys tarkastelee niitä tieliikenteen onnettomuuksia, joissa raskas ajoneuvo tai ammattiliikenne on ollut osallisena.

”Kaikilta neljältä selvitykseltä odotan ennen kaikkea ideoita turvallisuuskulttuuri-ajattelutavan kehittämiseksi ja vastuullisuuden lisäämiseksi liikenteessä”, linjaa Trafin tutkimusjohtaja Sami Mynttinen: ”Turvallisuuden parantamiseksi ja ympäristöystävällisyyden edistämiseksi liikennemuotojen hyviä käytäntöjä kannattaa vertailla keskenään.”

Tilastovertailusta ideoita myös liikenneturvallisuuden kehittämiseen

Eri liikennemuotojen onnettomuuksien tilastointi –selvityksessä kartoitettiin, millaista turvallisuustietoa eri liikennemuodoissa kerätään ja tilastoidaan. Selvityksen taustalla on ollut ajatus siitä, että rinnakkain vertailemalla voidaan mahdollisesti löytää ns. hyviä käytäntöjä, joista voidaan hyötyä eri liikennemuotojen turvallisuustyössä.

Tulosten perusteella tieliikennettä lukuunottamatta kaikissa muissa liikennemuodoissa on vakava loukkaantuminen määritelty joko säädöksissä tai kansainvälisissä sopimuksissa. Tieliikenteen turvallisuustyö pohjautuu kuitenkin visioon, jossa kuolemien lisäksi vakavien loukkaantumisten määrää tulee vähentää, vaikka näitä ei tällä hetkellä Suomessa tilastoida.

Vastaavasti ammattimaisen liikenteen ja muun liikenteen onnettomuudet voidaan tilastollisesti erottaa toisistaan niin ilmailussa, merenkulussa kuin rautatieliikenteessäkin. Poikkeuksen tässä tekee taas tieliikenne. Selvitys pyrkiikin antamaan tarkastelupohjaa myös sille, nousisiko yksityisen liikenteen ja ammattiliikenteen käsittelystä erikseen uusia keinoja liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Selvityksen teki Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus, VTT.

Liikenteen ympäristötiedon kerääminen ja käyttö vaihtelee liikennemuodoittain

Liikenteen ympäristötiedon tuotanto Suomessa -selvityksessä kartoitettiin Suomen liikennejärjestelmän ympäristötiedon tuottajia sekä kerättävää tietosisältöä. Lisäksi selvityksessä esitellään myös liikennejärjestelmän aiheuttamat ympäristövaikutukset ja -haitat sekä niihin keskeisesti liittyvät vaatimukset ja tavoitteet.

Tulosten perusteella ympäristötietoa kerätään ja käytetään hyvin eri tavalla eri liikennemuodoissa. Myös ympäristötavoitteet ovat vaikeasti yhteen sovitettavissa eri liikennemuodoissa.

Selvitys osoittaa, että liikenteen ympäristötiedon monimutkaisen verkon hallinta kokonaisuutena vaatii lisää jäsentelyä. Selvityksen raportti voi toimia ensimmäisenä askeleena kohti liikenteen ympäristötiedon tuotannon kokonaiskuvan ja kokonaisuuden hallintaa, toimien informaatiolähteenä, oppaana ja linkittäjänä varsinaisiin tietolähteisiin.

Selvityksen teki VTT.

Turvallisuujohtamisen esiselvitys ja raskaan tieliikenteen onnettomusanalyysit tekeillä

Seminaarissa esitellään myös kahta vielä valmistumassa olevaa tutkimusta:

Turvallisuuden johtaminen ja hallinta -selvityksessä kuvataan turvallisuuden johtamiseen ja hallintaan liittyvät järjestelmät. Lisäksi analysoidaan liikennemuotoriippumattomasti tyypillisiä ja parhaita käytäntöjä turvallisuuden johtamiseksi ja hallitsemiseksi. Tutkimustulosten analysointi on vielä kesken. Selvitys tehdään VTT:ssä.

Neljännessä selvityksessä kartoitetaan ammattimaisen maantieliikenteen (raskaan tavaraliikenteen, linja-autoliikenteen ja taksiliikenteen) liikenneonnettomuuksia. Aineistona ovat ne kuolemaan johtaneet onnettomuudet 2000-luvulla, joissa ammattiliikenne on ollut osallisena. Selvityksen tulokset toimivat taustamateriaalina tieliikenteen turvallisuuskulttuurin parantamiseen tähtääville hankkeille. Selvitys tehdään Turun Yliopiston psykologian laitoksella.

Kaksi ensin mainittua tutkimusraporttia löytyvät Trafin nettisivulta www.trafi.fi/tutkimukset. Kaksi jälkimmäistä raporttia on noudettavissa samasta paikasta 30.4.2011 mennessä.

Liikenteen turvallisuus- ja ympäristötiedon hallinta -seminaari Trafissa keskiviikkona 9.3. klo 13-16  osoitteessa Hakaniemenranta 6, 1 krs., monitoimitila.

Lisätietoja:

Eri liikennemuotojen onnettomuuksien tilastointi & Raskaan liikenteen onnettomuudet: tutkimusjohtaja Sami Mynttinen, sami.mynttinen(at)trafi.fi, puh. 020 618 5555

Liikenteen ympäristötiedon tuotanto Suomessa: ympäristöjohtaja Katja Lohko, katja.lohko(at)trafi.fi, puh. 020 618 6077

Turvallisuuden johtaminen ja hallinta: kehittämisjohtaja Taisto Tontti, taisto.tontti(at)trafi.fi, puh. 020 618 6843

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi vastaa liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä, kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta ja edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä. www.trafi.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs