Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Humppilan ekologistiikka-alueeseen liittyvä toimijakartoitus valmistunut

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Humppilan ekologistiikka-alueeseen liittyvä toimijakartoitus valmistunut

Tiedote.
Julkaistu: 28.01.2014 klo 13:00
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Humppilaan on suunniteltu jo vuodesta 2007 alkaen kansainvälistä rahtitoimintaan erikoistunutta logistiikka-aluetta. HEA-alue ei kilpaile Suomen sisäisten toimijoiden kanssa vaan sen on tarkoitus toimia globaalina hubina Kiinan, Euroopan ja Pohjois-Amerikan välisessä liikenteessä. Humppilan valtteina ovat mm. valmis rata- ja tieverkosto, alueen kasvumahdollisuudet, turvallisuus, osaavan työvoiman saatavuus, suomalaisen yhteiskunnan toimivuus ja tonttimaan edullisuus. Humppilan ekolentokentän ja logistiikka-alueen suunnitelmat ovat edenneet ja toimijakartoitus on valmistunut. Syksyn aikana haastateltiin eri toimijoita, kuten Finpro, Finnair, Invest in Finland, Itella, Konecranes, Liikennevirasto, Nokia Solutions and Networks, Proxion Train, Tulli, Turun satama, VR Transpoint ja Vuosaaren satama.

Toimijakartoitus julkistetaan tiistaina 28.1.2014 klo 12 - 13 Hämeen ammattikorkeakoululla Forssassa pienessä auditoriossa 3. kerroksessa (Wahreninkatu 11, Forssa). Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen. Kutsu liitteenä.

Kartoituksen tavoitteena oli selvittää eri toimijoiden tarpeita ja toivomuksia liittyen maaliikennekeskukseen ja HEA-alueeseen. Kartoituksen toteutti Etocon Oy ja vastuuhenkilönä oli toimitusjohtaja Esko Tonteri. Tarpeiden ja toiveiden selvittämisen lisäksi kartoituksen tavoitteena oli tiedottaa eri intressitahoja maaliikennekeskuksen ja HEA:n (Humppila Eco Airport and Logistic Centre) tämän hetkisestä tilanteesta. Kanta-Hämeen vaihemaakuntakaava on vahvistettu Hämeen liitossa kesällä 2012, ja kaava on parhaillaan hyväksyttävänä Ympäristöministeriössä, josta sitä odotellaan valmistuvaksi alkukevään 2014 aikana.

- Suomen sijainti ja rooli logistiikka-alan globaalissa verkostossa tarvitsee uutta ajattelua ja tavoitteiden pohdintaa. Lukuisten toimijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa nousi vahvasti esille tarve uudenlaiselle yhteistyölle eri kuljetusmuotojen kesken. Lisäksi kävi selväksi, että syrjäinen sijaintimme edellyttää lentorahdin sisällyttämistä tuleviin isoihin logistiikkaratkaisuihin, jotta Suomen mukanaolo ja kilpailukyky uusilla isoilla markkinoilla voidaan turvata, kartoituksen tehneen Etocon Oy:n toimitusjohtaja Esko Tonteri toteaa.

Etocon Oy:n tekemän selvityksen mukaan tämänhetkisessä tilanteessa todennäköisimmät vaihtoehdot maaliikennekeskuksen ja HEA-alueen käyttäjiksi ja toimijoiksi ovat maailmanlaajuinen logistiikkatoimija, eurooppalainen logistiikkatoimija, kiinalainen logistiikkatoimija/lentoyhtiö ekä venäläinen logistiikkatoimija/lentoyhtiö.

Maaliikennekeskuksen ja HEA-alueen edistämisen kannalta merkittävin seikka on vaihemaakuntakaavapäätös. Päätöksen saamisen jälkeen on tarpeellista nopeasti luoda logistiikka-alueen hallinnointimalli niin, että keskustelut potentiaalisten käyttäjä- ja asiakasyritysten kanssa voidaan käynnistää yhtiöiden välisinä.

Selvityksen mukaan markkinointiponnisteluja voidaan jatkaa kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tähän on tehtyjen selvitysten perusteella olemassa hyvät edellytykset ja jatkomarkkinoijiksi on olemassa halukkuutta. Liiketoimintakonseptin ja ansaintaliiketoiminnan mallinnusta tulee viedä eteenpäin, jotta sisäisestä toiminnasta ja laitteistojen toimittamisesta kiinnostuneita yhtiöitä on mahdollisuus saada mukaan jatkokehitystyöhön. Samoin eri viranomaistahot voivat tulla mukaan omine kehittämisajatuksineen.

- Tämänhetkisessä taloustilanteessa ei uusien työpaikkojen syntymisen merkitystä voida liikaa korostaa. Maaliikennekeskuksella ja HEA-alueella on selvästi olemassa mahdollisuuksia uudenlaisten tehtävien, uuden työn ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen. Jatkokehittämisessä on tärkeää korostaa, että hankkeella etsitään uusia mahdollisuuksia eikä keneltäkään olla ottamassa mitään pois vaan päinvastoin tuomassa uutta potentiaalia vanhoillekin toimijoille, toimitusjohtaja Esko Tonteri Etocon Oy:stä muistuttaa.

Toimijakartoituksen toteuttaminen oli osa Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan yksikön hallinnoimaa MAALI - Forssan seudun maaliikennekeskus ja HEA -hanketta. Hankkeen tavoitteena on Forssan seudun saavutettavuuden ja logististen yhteyksien kehittäminen. Kesäkuussa 2013 alkanutta hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Forssan seudun kunnat, Hämeen liitto ja Hämeen ammattikorkeakoulu.

Lisätiedot:
Etocon Oy, toimitusjohtaja Esko Tonteri, p. 0500 482 320
Hämeen ammattikorkeakoulu, aluekehityspäällikkö Kirsi Sippola, p. 050 57 45 063

www.hamk.fi/maali

Liitetiedostot

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs