Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » HSL suunnittelee bussikaistojen automaattivalvonnan laajentamisesta

HSL Helsingin seudun liikenne

HSL suunnittelee bussikaistojen automaattivalvonnan laajentamisesta

Tiedote.
Julkaistu: 13.12.2011 klo 11:46
Julkaisija: HSL Helsingin seudun liikenne

Bussikaistojen automaattisen kameravalvonnan tulokset Mannerheimintien ja Runeberginkadun risteyksessä ovat olleet myönteisiä. HSL:n, poliisin, Taksiliiton ja Linja-autoliiton yhteisen pilotin aikana bussikaistan väärinkäyttö on vähentynyt. HSL suunnitteleekin valvonnan laajentamista noin 5-10 uuteen risteykseen.

Bussikaistat ovat keskeinen joukkoliikenteen sujuvuutta turvaava tekijä ruuhkautuneilla katuosuuksilla. Henkilöautojen luvaton ajo bussikaistoilla hidastaa bussiliikennettä ja heikentää matka-aikojen ennakoitavuutta. Bussikaistan luvaton käyttö pilottikohdassa aiheutti arviolta kahdeksalle bussille ruuhkatunnin aikana sen, että ne eivät ehdi vihreän valon aikana liittymään vaan jäävät noin 75 sekunniksi odottamaan seuraavaa vihreän valon vaihetta. Yhteiskuntataloudellisesti arvioituna vuoden aikana matkustajille syntyvä aikakustannushaitta kaistan väärinkäytöstä on noin 50 000 euroa. Lisäksi HSL:lle aiheutuva ylimääräinen liikennöintikustannus pidentyneistä matka-ajoista on arviolta 100 000 euroa vuodessa.

Suurin osa rikkeistä jää nyt sakottamatta

Pilotin aikana 50 euron suuruisia rikesakkoja on poliisin niukkojen sakotusresurssien vuoksi lähetetty autoilijoille vain kymmenesosa kaikista järjestelmän keräämistä sakotuskehotuksista. Automaattinen kameravalvontajärjestelmä voisi kuitenkin tuottaa kuukaudessa pelkästään ruuhkatuntiin keskittymällä 40 000 euroja sakkotuloa ja vuodessa varovaisestikin arvioiden useita satoja tuhansia euroja, jos rikkeet pystyttäisiin sakottamaan.

”Helsinki on esittänyt valtiolle, että kunnille annettaisiin oikeus sakottaa kameravalvonnalla todennettavista ylinopeuksista ja punaisia päin ajamisesta parantaakseen liikenneturvallisuutta alueillaan. HSL kannattaa esitystä kunnallisesta kameravalvonnasta. Kunnallisen kameravalvonnan tulisi käsittää myös bussikaistojen väärinkäytön valvonta. Tällöin joukkoliikenteestä vastaavalla organisaatiolla olisi omilla toimillaan mahdollisuus merkittävästi edistää joukkoliikenteen nopeutta ja luotettavuutta ja vähentää joukkoliikenteen häiriöherkkyyttä”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

On oletettavaa ja toivottavaa, että sakkojen summa jatkossa laskee, kun kuljettajien liikennekäyttäytyminen paranee saatujen sakkojen ansiosta. Sakkotulojen vähentyessä puolestaan yhteiskuntataloudelliset hyödyt kasvavat, kun joukkoliikenne nopeutuu ja joukkoliikenteen luotettavuus paranee. Laskelmien perusteella valvonta on kuitenkin hyvin kannattavaa riippumatta siitä, kuinka paljon sakotus vähentää bussikaistan väärinkäyttöä.

Järjestelmän hankintakustannukset asennuksineen ovat arviolta 20 000 - 30 000 euroa valvottavaa kaistaa kohden. Lisäksi tietoliikenneyhteyden ja kuvapalvelimen käyttökustannus sekä sakkoja käsittelevän virkamiehen palkkakustannus olisivat ensimmäisen vuoden osalta karkeasti arvioiden yhteensä noin 100 000 euroa yhtä kaistaa kohden.

Laajentumismahdollisuuksia Mannerheimintiellä

Mannerheimintien ja Runeberginkadun kameravalvontaa on perusteltua jatkaa toistaiseksi vuodella vuoden 2012 loppuun asti. HSL suunnittelee lisäksi kameravalvonnan laajentamista 5-10 risteykseen. Mahdollisuuksia ovat mm. Mannerheimintien käytävä kokonaisuudessaan tai keskeisimmät risteykset Helsingissä. Lisäksi yhdessä poliisin kanssa selvitetään mahdollisuuksia kehittää sakotustyöstä nykyistä sujuvampaa. Näiden rinnalla tehdään selvitys mahdollisuudesta lähettää bussikaistaa väärinkäyttäville autoilijoille ensimmäisen rikkeen yhteydessä sakon sijasta huomautus, jossa kerrotaan bussikaistan merkityksestä ja tarpeellisuudesta bussiliikenteen hoidolle.

Pilottihankkeeseen ovat osallistuneet rahoittajina HSL (60 %), Linja-autoliitto (20 %) ja Taksiliitto (20 %). Projektin keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat lisäksi olleet poliisi ja Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. Pilotin kokonaiskustannukset ovat noin 50 000 euroa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, p. 0505658884, suvi.rihtniemi@hsl.fi
Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p. 0405206710, ville.lehmuskoski@hsl.fi

HSL Helsingin seudun liikenne vastaa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen suunnittelusta ja tilaamisesta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on 350 työntekijää ja liikevaihto on runsaat 520 milj. euroa vuodessa. HSL:n järjestämässä liikenteessä tehdään vuosittain 320 miljoonaa matkaa, mikä on noin 60 % kaikista Suomen joukkoliikennematkoista.Yhteystietoja medialle http://www.hsl.fi/FI/Sivut/media.aspx.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs