Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » HSL esittää kunnille lukuisia joukkoliikenteen pienrakennushankkeita

HSL Helsingin seudun liikenne

HSL esittää kunnille lukuisia joukkoliikenteen pienrakennushankkeita

Tiedote.
Julkaistu: 15.03.2012 klo 16:31
Julkaisija: HSL Helsingin seudun liikenne

HSL:n hallitus esittää jäsenkunnilleen vuosittain joukkoliikenteen turvaamiseksi tarvittavien seuraavien väylien, pysäkkien, kääntöpaikkojen, terminaalien, asemien, laituripaikkojen ja muun joukkoliikenteen tarvitseman infran rakennushankkeita.

Kunnat vastaavat alueellaan olevien terminaalien, pysäkkien ja kääntöpaikkojen rakentamisesta, varustelusta ja ylläpidosta.  HSL puolestaan vastaa pysäkkikilpien ja muun pysäkki-informaation asentamisesta pysäkeille ja terminaaleihin sekä joukkoliikennettä koskevasta sähköisestä pysäkki-informaatiosta ja sen suunnittelusta.

Ohessa tiivistelmä HSL:n hallituksen 13.3. jäsenkunnilleen tekemistä rakennushanke-esityksistä vuosille 2013 - 2015:

 HELSINKI

 •  Sähköinen informaatio
  Helsinki vastaa näyttölaitteiden asennuksessa tarvittavien lupien ja laitteiden vaatiman sähköistyksen asennuksesta alueensa pysäkeillä, terminaaleissa ja muissa kohteissa. HSL vastaa pysäkki- ym. näyttötaulujen hankinta-, käyttö- ja huoltokustannuksista sekä yhteisten järjestelmien ylläpidosta.
 • Pysäkit ja kääntöpaikat
  HSL esittää suunniteltavaksi, korjattavaksi ja rakennettavaksi Helsingin bussiliikenteen ongelmakohteet. Varaudutaan raitiovaunu- ja bussipysäkkien korjaamiseen ja rakentamiseen. Toteutetaan Raitiolinja 8:n kehittämisohjelmassa esitetyt Perhonkadun ja Caloniuksenkadun pysäkkien sekä Kyläsaarenkadun ja Toukoniityn pysäkkien yhdistämiset.
 • Pysäkkikatokset
  HSL esittää pysäkkikatosten siirtoihin ja uusien asentamiseen rahavarausta.
 • Liittymät ja katujärjestelyt, joukkoliikenteen sujuvoittaminen ja turvallisuustoimenpiteet
  HSL esittää vuodelle 2013 varattavaksi 2 500 000 euroa joukkoliikenteen sujuvoittamiseen Helsingin kaupungin rakennusviraston vuoden 2013 määrärahakehyksen mukaisesti. Toteutetaan Jokerin kehittämisohjelman 2011 mukaiset pysäkkirakentamiset sekä Jokeri 2:n vaatimat toimenpiteet. Maalataan ja merkitään ajorataan tihennetysti uudelleen kaikki bussikaistat ja tarkistetaan portaalien merkinnät vuosittain. Toteutetaan maalaamalla risteys-ruudukoita niihin liittymiin, jotka ajetaan toistuvasti tukkoon. Toteutetaan raitioverkolle uusi kaksisuuntainen raideyhteys Kustaa Vaasan tieltä Hämeentielle pohjoisen suuntaan. Varaudutaan raitioliikenteen sujuvuutta, luotettavuutta ja turvallisuutta parantaviin kaistamaalaus- ja reunakivijärjestelyihin.
 • Valo-ohjauksen kehittäminen paikannuksen perusteella
  HSL käy asiasta neuvotteluja Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ja Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen kanssa.
 • Kunnossapito 
  Varaudutaan tehostettuun talvikunnossapitoon joukkoliikenteen terminaalien, kääntöpaikkojen, väylien ja pysäkkien osalta. Parannetaan liukkauden torjuntaa ja ajoratojen leveyden säilyttämistä. Pysäkki- ja terminaalijärjestelyt ovat tärkeä osa joukkoliikennepalveluja. Niiden kunnossa- ja puhtaanapitoon esitetään varattavaksi nykyistä enemmän resursseja, jotta töhryjen poisto näkyvimmiltä paikoilta on mahdollista hoitaa säännöllisesti ja riittävän nopeasti.
 • Kuljettajien sosiaalitilat
  Toteutetaan linja-auton kuljettajille WC-tilat Puistolanraitille, Merihakaan, Ratamestarinkadulle, Katajaharjuun ja Ala-Malmille. HSL maksaa tiloista vuokraa ja vuokraa ne edelleen linja-autoliikennöitsijöille. Lisäksi esitetään raitiovaununkuljettajille WC Arabian päätepysäkille talonrakennushankkeen yhteydessä sekä Eläintarhan päätepysäkille.

 ESPOO

 •  Sähköinen informaatio
  Vuonna 2013 - 2015 toteutetaan terveyskeskuksiin ja koulukeskuksiin uusia näyttölaitteita yhteisesti erikseen sovittavalla aikataululla. HSL esittää, että Espoon kaupunki hakee asennusluvat Axentian patterikäyttöisten aikataulunäyttöjen hankkimiseksi keskeisille vaihtopysäkeille Espoon keskukseen, Suomenojalle ja Matinkylään. Tapiolan ja Matinkylän metroasemien liityntäterminaaleihin tulee toteuttaa rakennushankkeiden yhteydessä ja rahoituksella korkeatasoiset sähköiset matkustaja- kuljettajainformaatiojärjestelmät.
 • Pysäkit 
  Toteutetaan Jokerin kehittämisohjelman 2011 mukaiset pysäkkirakentamiset Turuntiellä, Tapiolassa ja Otaniemessä. Esitetään korjattavaksi, rakennettavaksi ja parannettavaksi Rajaportti-pysäkki ja Tillintien pysäkkipari.
 • Pysäkkikatokset
  Peruskorjataan 40 - 60 pysäkkiä vuosittain. Peruskunnostus kohdistuu joukkoliikenteen kannalta keskeisten väylien pysäkkikatoksiin. Peruskunnostusmäärärahaa käytetään teräskatoksien siirtoon ja lasikatoksien sähköistämiseen. Lisäksi hankitaan uusia katoksia rakennettaville pysäkeille.
 • Kääntöpaikat 
  HSL esittää korjattavaksi Latokasken kääntöpaikkaa.
 • Joukkoliikenteen turvallisuushankkeet 
  Synkronoidaan Leppävaaran aseman valaistus Liikenneviraston alueen valaistuksen kanssa. Hankitaan kameroita Leppävaaran aseman bussilaitureille 11 – 16 ja 21- 25, jotka kytketään Liikenneviraston järjestelmään vuonna 2013.
 • Liittymät ja katujärjestelyt, joukkoliikenteen sujuvoittaminen
  Maalataan ja merkitään ajorataan tihennetysti uudelleen kaikki bussikaistat ja tarkistetaan portaalien merkinnät vuosittain. Lisäksi toteutetaan pysäytysviivat keskeisille pysäkeille. Toteutetaan maalaamalla risteysruudukoita niihin liittymiin, jotka ajetaan toistuvasti tukkoon. Toteutetaan Jokeri-linjan sujuvoittaminen 2011 laaditun kehittämisohjelman mukaisesti. Parannetaan Kalevalantien ja Koivuviidantien liittymän välityskykyä helpottamalla Koivuviidantieltä Kalevalantielle kääntymistä. Parannetaan Kuunkadun eteläisen ja pohjoisen liittymäjärjestelyitä. Espoon joukkoliikenteen luotettavuuden kehittämisohjelma sisältää bussiliikenteen infrastruktuurin sujuvoittamistoimenpiteitä Espoon katu- ja tieverkolle. Selvityksen perusteella on valittu keskeiset parantamiskohteet, jotka esitetään toteutettavaksi suunnitelmakaudella 2013 – 2015.
 • Valo-ohjauksen kehittäminen paikannuksen perusteella
  HSL käynnistää vuonna 2012 Espoon liikennevaloetuisuuksien tavoitemäärittelyn, jossa määritellään joukkoliikenteen liikennevaloetuisuuksien tarpeet Espoon tie- ja katuverkolla. HSL hankkii ja asennuttaa vuoden 2014 - 2015 aikana paikannuslaitteet sopimusliikenteen busseihin. Paikannusta voidaan käyttää liikennevaloetuisuuksien hallintaan. Toteutetaan joukkoliikenteen valoetuisuudet Lintuvaarantiellä, Nihtisillassa, Espoontiellä ja Kirkkokadulla.
 • Muut sujuvoittamistoimenpiteet tieverkossa 
  HSL esittää, että Espoon kaupunki toteuttaa ”Turuntie-kaduksi” käynnistyneessä projektissa etupainotteisesti joukkoliikenteen sujuvuushankkeet välillä Viherlaakso – Leppävaara suunnitelmakaudella 2013 – 2015. Toteutetaan Kehä I:llä eritasoliittymä Kalevalantien liittymässä suunnitelmakaudella 2013 - 2015. Toteutetaan Tapiolan metroaseman rakentamisen yhteydessä sujuvoittamistoimenpiteet ja joukkoliikenteen valoetuisuudet Tapiolan metroaseman ympäröivässä katuverkossa. Karhusaarentien ja Otaniementien liittymä rakennetaan 2+2 -kaistaiseksi kiertoliittymäksi. Toteutetaan kiertoliittymään joukkoliikenne-etuudet.
 • Kunnossapito 
  Varaudutaan tehostettuun talvikunnossapitoon joukkoliikenteen terminaalien, kääntöpaikkojen, väylien ja pysäkkien osalta. Parannetaan liukkauden torjuntaa ja ajoratojen leveyden säilyttämistä.
 • Kuljettajien sosiaalitilat
  Toteutetaan kuljettaja-wc:n rakentaminen Serenan tai Siikaniemen kääntöpaikalle. HSL esittää lisäksi, että Espoon kaupunki varaa määrärahan kalusteiden uusimiseksi Otaniemen taukotiloissa. Jatketaan peruskorjausohjelmaa Espoon kuljettajatiloille.

 VANTAA

 •  Aikataulunäytöt
  Vantaan hankittaviksi esitetään Myyrmäen terminaalin kunnostuksen yhteydessä 3 kpl isoja LED-näyttöä ja Myyrmäen laitureille 6 kpl LED-näyttöjä. HSL:n hankittaviksi jäävät vanhojen näyttöjen uusinta ja 30 kpl patterinäyttöjä.
 • Pysäkkikatokset 
  Pysäkkikatosten uusiminen ja peruskorjaus noin 20 pysäkille.
 • Kääntöpaikat 
  HSL esittää Keimolanmäen kääntöpaikan rakentamista kadun rakentamisen yhteydessä sekä samaan kääntöpaikkaan varauksen mahdollisesti tulevalle kuljettajien sosiaalitilalle. HSL esittää myös Katriinan sairaalan kääntöpaikan suunnittelun aloittamista. Lisäksi tulevassa asemakaavasuunnittelussa tulee huomioida Ylästön kääntöpaikka ja sinne mahdollinen kuljettajien sosiaalitila. 
 • Pysäkit
  HSL esittää rakennettavaksi Peijaksen sairaalaan esteetöntä pysäkkiä sekä Kuussillantiellä Rajatie -nimisen pysäkin parannusta.
 • Joukkoliikenteen turvallisuushankkeet 
  Vantaankosken ja Pääradan asemilla siirrytään nykyistä vahvempaan liityntäliikenteeseen syksyllä. Vantaan lähijuna-asemista on tehty kehittämisselvitys, jossa on noussut esille paljon erilaisia ja eritasoisia parantamis- ja kehittämiskohteita 2013 ja 2014 aikana.
 • Liittymät ja katujärjestelyt sekä joukkoliikenteen sujuvoittaminen 
  HSL käynnistää keväällä 2012 Vantaan joukkoliikenteen luotettavuuden kehittämisohjelman. Selvityksen perusteella valitaan keskeiset parantamiskohteet, jotka esitetään toteutettavaksi suunnitelmakaudella 2013 – 2016. HSL esittää seuraavien katuyhteyksien avaamista tai parantamista: -Vanha Tuusulantien ja Tapaninkyläntien risteyksen Jokeri 2 liikennettä varten, Pitkäsiima – Sipoontie katuyhteyden rakentamista, Tuiskutie -yhteys Himalajantieltä Tuusulantielle. HSL esittää myös liikennevalo-ohjauksen kehittämistä paikannuksen perusteella.
 • Kunnossapito
  Varaudutaan tehostettuun talvikunnossapitoon joukkoliikenteen terminaalien, kääntöpaikkojen, väylien ja pysäkkien osalta. Parannetaan liukkauden torjuntaa ja ajoratojen leveyden säilyttämistä.
 • Kuljettajien sosiaalitilat
  Kuljettajien sosiaalitiloilla taataan häiriötön joukkoliikenteen toiminta Vantaalla. Vuodelle 2013 HSL esittää käyttöönotettaviksi seuraavat tilat: Jokeri 2:n päätepysäkille taukotila Raappavuorentielle, Martinlaakson aseman taukotila, Myyrmäen taukotilan kunnostus.

 KIRKKONUMMI

 •  Staattinen informaatio
  Asennetaan vuosina 2012 - 2013 Kirkkonummen keskustan, Ravalsin, Lindalin ja Gesterbyn peruskorjattavien pysäkkien uusille katoksille ohitusaikataulut ja linjakartat. Pysäkeille ei toistaiseksi asenneta pysäkin nimeä, lyhyt numeroa tai linjanumeroita tulevan linjanumeroinnin uudistuksen johdosta. Toteutetaan HSL:ssa keväällä 2012 laadittavan pysäkki-informaation kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet aikatauluinformaatiossa vuosina 2013 - 2015.
 • Sähköinen informaatio
  Vuonna 2013 - 2015 toteutetaan terveyskeskukseen ja kuntakeskuksen koulukeskuksiin tai läheisille pysäkeille uusia näyttölaitteita yhteisesti erikseen sovittavalla aikataululla.
 • Kirkkonummen matkakeskus 
  Toteutetaan Kirkkonummen matkakeskukseen matkustajien odotustilat, bussien pikapysäköinti ja kuljettajien sosiaalitilat.
 • Pysäkit
  Peruskorjataan Ravalsin, Lindalin ja Gesterbyn keskeiset pysäkit.
 • Pysäkkikatokset
  HSL esittää, että Kirkkonummen kunta käynnistää tarjouskilpailun mainosrahoitteisten pysäkkikatosten hankkimiseksi joukkoliikenteen kannalta keskeisten väylien pysäkeille tai vaihtoehtoisesti toteuttaa pysäkkikatosten rakentamista yhteisesti Ely-keskuksen kanssa. Peruskorjataan tai uusitaan 10 - 20 pysäkkikatosta vuosittain. Peruskunnostus kohdistuu joukkoliikenteen kannalta keskeisten väylien pysäkkikatoksiin. Vuonna 2013 esitetään uusittavaksi Ravalsin, Lindalin ja Gesterbyn keskeisten pysäkkien katokset. Lisäksi hankitaan uusia katoksia rakennettaville pysäkeille.
 • Joukkoliikenteen turvallisuushankkeet
  Jatketaan pysähtymispaikkojen merkitsemistä linja-automerkeillä Ely-keskuksen luvalla.
 • Liittymät ja katujärjestelyt, joukkoliikenteen sujuvoittaminen 
  Maalataan ja merkitään tihennetysti uudelleen kaikki bussikaistat ja tarkistetaan portaalien merkinnät vuosittain. Maalataan risteysruudukoita niihin liittymiin, jotka ajetaan toistuvasti tukkoon.
 • Kunnossapito
  Varaudutaan tehostettuun talvikunnossapitoon joukkoliikenteen terminaalien, kääntöpaikkojen, väylien ja pysäkkien osalta. Parannetaan liukkauden torjuntaa ja ajoratojen leveyden säilyttämistä.
 • Kuljettajien sosiaalitilat
  Toteutetaan kuljettajien taukotilan tai kuljettaja-wc:n rakentaminen matkakeskukseen. Kuljettajatilojen järjestäminen siirtyy HSL:lle HSL:n kilpailuttaessa liikenteen hoidon. HSL tilaa palvelun Kirkkonummen kunnalta.

 KERAVA

 •  Staattinen informaatio 
  Staattinen informaatio sisältää terminaalien ja pysäkkien linjakilvityksen sekä pysäkkikohtaisten aikataulujen, linjakarttojen, yhdistelmäaikataulujulisteiden, yksittäisten terminaalijulisteiden ja muun pysäkeille tai terminaaleihin asennettavaksi tarkoitetun tiedotus- ja julisteaineiston asentamisen ja ylläpidon. Lisäksi tulee varautua kilvityksen kunnossapitoon ja uusintaan ilkivallan johdosta. Keravan linjastosuunnitelman muutoksista vuodelle 2013 linjakilpimuutoksia. Lisäksi informaation parantamiseksi tarvitaan asemille kartta- ja infotelineitä ja pysäkeille lisää roskakoreja.
 • Sähköinen informaatio 
  Kerava vastaa näyttölaitteiden asennuksessa tarvittavien lupien ja laitteiden vaatiman sähköistyksen asennuksesta alueensa pysäkeillä, terminaaleissa ja muissa kohteissa. HSL vastaa pysäkki- ym. näyttötaulujen hankinta-, käyttö- ja huoltokustannuksista sekä yhteisten järjestelmien ylläpidosta. HSL esittää, että Keravan kaupungin alueelle rakennetaan pysäkkikohtaisia patterikäyttöisiä aikataulunäyttöjä sekä keskeisille vaihtopysäkeille korkeatasoisia sähköisiä informaatiojärjestelmiä.
 • Pysäkkikatokset
  Pysäkkikatosten uusiminen ja peruskorjaus 5 pysäkille vuosittain. Peruskunnostus kohdistuu joukkoliikenteen kannalta keskeisten väylien pysäkkikatoksiin.  
 • Kääntöpaikat  
  Kytömaantien kääntöpaikan kunnostus.
 • Pysäkit
  HSL esittää Ratatien kääntöpaikalle uutta katosta.
 • Katujen kunnossapito
  Varaudutaan tehostettuun talvikunnossapitoon joukkoliikenteen terminaalien, kääntöpaikkojen, väylien ja pysäkkien osalta. 

 SIPOO

 •  Staattinen informaatio
  Asennetaan vuosina 2013 - 2015 50 pysäkille ohitusaikataulut Nikkilän keskustaan ja Söderkullaan. Pysäkeille ei toistaiseksi asenneta pysäkin nimeä, lyhytnumeroa tai linjanumeroita tulevan linjanumeroinnin uudistuksen johdosta.
 • Sähköinen informaatio
  Vuonna 2013 - 2015 toteutetaan terveyskeskukseen ja kuntakeskuksen koulukeskuksiin tai läheisille pysäkeille uusia näyttölaitteita yhteisesti erikseen sovittavalla aikataululla.
 • Sipoon matkakeskus 
  Toteutetaan Sipoon matkakeskuksen siirto Isolle kylätielle kuntakeskuksen kohdalle rakennettavalla katuterminaalilla. Katetaan pysäkkien odotusalue matkustajille, toteutetaan sähköinen matkustajainformaatio ja rakennetaan kuljettajille sosiaalitilat. Bussien seisonta-alueet toteutetaan lämmityksellä liukkauden torjumiseksi. Katuterminaalin rakentaminen on rahoitettavissa nykyisen matkakeskustontin myyntituloilla.
 • Pysäkit 
  Toteutetaan joukkoliikenteen aluehankkeena Nikkilän ja Söderkullan keskeisten vaihtopysäkkien parantaminen.
 • Pysäkkikatokset
  HSL esittää, että Sipoon kunta käynnistää tarjouskilpailun mainosrahoitteisten pysäkkikatosten hankkimiseksi joukkoliikenteen kannalta keskeisten väylien pysäkeille tai vaihtoehtoisesti toteuttaa pysäkkikatosten rakentamista yhteisesti Ely-keskuksen kanssa. Peruskorjataan 10 - 20 pysäkkiä vuosittain. Lisäksi hankitaan uusia katoksia rakennettaville pysäkeille.
 • Kääntöpaikat
  Varaudutaan kääntöpaikkojen parantamiseen HSL-liikenteen alkaessa. 
 • Joukkoliikenteen turvallisuushankkeet 
  Jatketaan pysähtymispaikkojen merkitsemistä linja-automerkeillä Ely-keskuksen luvalla.
 • Liittymät ja katujärjestelyt, joukkoliikenteen sujuvoittaminen 
  Maalataan ja merkitään tihennetysti uudelleen kaikki bussikaistat ja tarkistetaan portaalien merkinnät vuosittain. Maalataan risteysruudukoita niihin liittymiin, jotka ajetaan toistuvasti tukkoon.
 • Kunnossapito 
  Varaudutaan tehostettuun talvikunnossapitoon joukkoliikenteen terminaalien, kääntöpaikkojen, väylien ja pysäkkien osalta.
 • Kuljettajien sosiaalitilat
  Rakennetaan kuljettaja-wc Isolle kyläntielle katuterminaalina rakennettavaan matkakeskukseen. Kuljettajatilojen järjestäminen yhdessä kunnan kanssa siirtyy HSL:lle HSL:n kilpailuttaessa liikenteen hoidon.

Lisätietoja:

osaston johtaja Reijo Mäkinen p. 040 595 0201 tai ryhmäpäällikkö Sami Aherva p. 050 559 1929

HSL Helsingin seudun liikenne vastaa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen suunnittelusta ja tilaamisesta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on 350 työntekijää ja liikevaihto on runsaat 520 milj. euroa vuodessa. HSL:n järjestämässä liikenteessä tehdään vuosittain 320 miljoonaa matkaa, mikä on noin 60 % kaikista Suomen joukkoliikennematkoista.Yhteystietoja medialle http://www.hsl.fi/FI/Sivut/media.aspx.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs