Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Helsingin seudun joukkoliikenne Euroopan huippua

HSL Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun joukkoliikenne Euroopan huippua

Tiedote.
Julkaistu: 23.05.2012 klo 10:10
Julkaisija: HSL Helsingin seudun liikenne

HSL-alue sijoittui jo kolmannen kerran peräkkäin kärkeen kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa, jossa selvitetään asukkaiden tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen.

Helsingin seudulla 81 prosenttia kyselyyn vastanneista on tyytyväisiä alueen joukkoliikennepalveluihin. Tulos kasvoi viime vuodesta kolme prosenttiyksikköä. Toiseksi sijoittui Tukholma (77 %) ja kolmanneksi sekä Oslo että Wien (69 %). Genevessä joukkoliikenteeseen on tyytyväisiä 60 prosenttia asukkaista. Viimeiseksi jääneellä Kööpenhaminalla tyytyväisten asukkaiden osuus on 56 prosenttia.

"Asukkaiden tyytyväisyys HSL:n tarjoamaan joukkoliikenteeseen on kasvanut määrätietoisen kehittämisen myötä, sanoo BEST-tutkimuksen puheenjohtaja ja HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Tutkimuksessa selvitetään asukkaiden tyytyväisyyttä seuraaviin osa-alueisiin: kokonaistyytyväisyys, tarjonta, luotettavuus, informaatio, henkilöstö, turvallisuus, mukavuus, rahalle saatu vastine, sosiaalinen merkitys ja joukkoliikenneuskollisuus. Helsingin seudun asukkaiden tyytyväisyys joukkoliikenteeseen kasvoi liki kaikilla osa-alueilla, laskua ei tapahtunut missään.

HSL-alueella paras tarjonta ja edullisimmat hinnat
Joukkoliikenteen tarjonta koetaan Helsingin seudulla paremmaksi kuin muissa BEST-kaupungeissa (73 % tyytyväisiä, muut keskimäärin 62 %). Yhden tilaajan malli on helpottanut suunnittelua, ja joukkoliikenne toimii nyt paremmin myös kuntarajojen yli.

Tyytyväisyys joukkoliikenteen luotettavuuteen on Helsingin seudulla korkeampi kuin muissa pohjoismaisissa BEST-kaupungeissa ja palasi hyvälle tasolle (65 prosenttia tyytyväisiä) kahden aiemman vuoden haastavien talviolosuhteiden aiheuttaman notkahduksen jälkeen.

Helsingin seudun joukkoliikenteen arvioidaan antavan eniten vastinetta rahalle (58 % tyytyväisiä, muut keskimäärin 33 %). Lisäksi joukkoliikenteen lippujen hintoja pidetään meillä kohtuullisina useammin kuin muissa kaupungeissa. Tyytyväisyys hintoihin on selvästi kasvanut useana vuonna peräkkäin.

Yhä useampi on tyytyväinen myös matkan suunnittelun helppouteen. Tyytyväisyys matkan suunnittelun on meillä selvästi korkeampi kuin muissa BEST-kaupungeissa, missä näkyy Reittioppaan suosio. Helsingin seudulla verkossa toimiva reittihaku on ollut käytössä pidempään kuin muissa kaupungeissa.

Turvallisuudentunne parantunut
Tyytyväisyydessä turvallisuuteen Helsingin seutu sijoittuu keski-vaiheille muihin BEST-kaupunkeihin verrattuna. Tyytyväisyys turvallisuuteen sekä asemilla että liikennevälineissä on kuitenkin lisääntynyt viime vuodesta. Myös tyytyväisyys matkustusmukavuuteen on noussut viime vuodesta ja oli Helsingin seudulla BEST-kaupunkien keskitasoa.

Helsinki jää kuitenkin muiden kaupunkien keskiarvon alapuolelle tyytyväisyydessä tiedottamiseen pysäkeillä ja asemilla. Samoin henkilöstön neuvontakyky arvioidaan Helsingin seudulla heikommaksi kuin muissa BEST-kaupungeissa.

Helsinki mukana vuodesta 2000
BEST-tutkimuksen tavoitteena on selvittää asukkaiden tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen ja sitä kautta antaa lisää tietoa aiheista, joita kehittämällä voidaan lisätä joukkoliikenteen käyttöä. Vuosittain toistuvaan prosessiin kuuluu maaliskuussa tehtävä tutkimus, jossa selvitetään mukana olevien kaupunkien joukkoliikenteen vahvuudet ja heikkoudet. Tulosten vertailukelpoisuus varmistetaan toteuttamalla puhelinhaastattelut kaikissa kaupungeissa samanaikaisesti ja samansisältöisinä.

Helsinki on ollut mukana kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa (Benchmarking European Service of public Transport) vuodesta 2000 alkaen. Vuonna 2012 tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan kuusi kaupunkia: Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, Geneve ja Wien. Lisäksi Göteborg liittyi tänä vuonna BEST-verkostoon. HSL on BEST-tutkimuksen puheenjohtajana 2011-2012.

LIITE: Kalvosarja Best-tutkimuksesta

Lisätiedot: BEST-tutkimuksen varapuheenjohtaja, ryhmäpäällikkö Antti Vuorela, antti.vuorela@hsl.fi, p. 0405044582

Liitetiedostot

HSL Helsingin seudun liikenne vastaa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen suunnittelusta ja tilaamisesta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on 350 työntekijää, ja liikevaihto on runsaat 520 milj. euroa vuodessa. HSL:n järjestämässä liikenteessä tehdään vuosittain 320 miljoonaa matkaa, mikä on noin 60 % kaikista Suomen joukkoliikennematkoista. Yhteystietoja medialle: http://www.hsl.fi/FI/Sivut/media.aspx.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs