Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Finnpilot Pilotage Oy:n tulos vuonna 2015

Finnpilot Pilotage Oy

Finnpilot Pilotage Oy:n tulos vuonna 2015

Tiedote.
Julkaistu: 20.04.2016 klo 15:04
Julkaisija: Finnpilot Pilotage Oy

Finnpilotin toiminta pystyttiin myös vuonna 2015 sopeuttamaan laskevaan luotsauskysyntään. Palvelutaso säilyi erinomaisena. Yksi euro luotsaukseen tuotti yhteiskunnalle yli kaksi takaisin.

Tilikauden 2015 liikevaihto oli 36,8 milj. euroa, joka oli täsmälleen sama kuin vuoden 2014 liikevaihto. Liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa (2014: 2,0 milj. euroa) ja tilikauden voitto 0,8 miljoonaa euroa (2014: 0,9 milj. euroa). Polttoaineen hinnan lasku ja valmisteverojen palautukset toivat yhtiölle merkittäviä kustannussäästöjä. Henkilöstökulujen ja käyttöomaisuuden poistojen noususta johtuen tilikauden liikevoitto kuitenkin aleni hieman edelliseen vuoteen verrattuna.

Luotsausmaksuja korotettiin vuoden 2015 alusta keskimäärin 2 %. Korotus tehtiin nostamalla luotsauksen aloitusmaksua kussakin aluskokoluokassa rannikolla 30 euroa ja Saimaalla 8 euroa.

Vuonna 2015 luotsattiin noin 24 000 kertaa ja lähes 460 000 merimailia. Luotsausten kappalemäärä laski 3,5 % vuodesta 2014. Luotsattujen merimailien määrä puolestaan laski 2,4 %. Kysynnän lasku on seurausta talouden heikosta suhdannetilanteesta, joka on vähentänyt meriliikenteen kuljetusmääriä. Finnpilotin laskennallinen markkinaosuus rannikon alusliikenteestä on vakiintunut noin 33 % tasolle.

Palvelutasotavoitteen mukaisten odotusaikojen puitteissa tehtiin 99,9 % (2014: 99,8 %) kaikista luotsauksista. Mobiilin toiminnanohjausjärjestelmä mPilotin kautta kerättiin suoraa asiakaspalautetta luotsauksen vastaanottaneiden alusten päälliköiltä. Asteikolla 1 – 7 luotsin palvelu ja yhtiön toiminta sai arvion 6,7 (n=1059).

Vuonna 2015 luotsauksella estettiin 35 vakavaa onnettomuutta, joiden yhteenlaskettu kustannus olisi voinut olla lähes 40 miljoonaa euroa. Luotsauksen vaikutus meriliikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen oli vuonna 2015 noin 60 miljoonan euron säästö asiakkaille ja yhteiskunnalle. Yksi euro luotsaukseen tuotti yhteiskunnalle yli kaksi takaisin.

Luotsauksen kokonaisvaikuttavuus on laskettu meriliikenteen sujuvuuteen vaikuttamisen ja meriliikenteen turvallisuuteen vaikuttamisen yhteissummana. Arviointi perustuu yhdessä Turun yliopiston kanssa tehtyyn tutkimukseen.

Finnpilotin verojalanjälki vuonna 2015 oli yhteensä 13,6 milj. euroa. Vuoden lopussa yhtiön palveluksessa oli 335 henkilöä (2014: 336) ja henkilöstön htv-keskiarvo vuoden aikana oli 320 (2014:320). Henkilöstön keski-ikä on 50 vuotta ja yli 90 % työntekijöistä on miehiä.

Vuonna 2015 käyttöönotettu uusi mobiili toiminnaohjausärjestelmä mPilot mahdollistaa luotsausprosessin reaaliaikaisen seurannan, luotsauslaskutuksen nopeutumisen ja suoran asiakaspalautteen keräämisen. Vuoden aikana saatettiin loppuun myös ainutlaatuinen luotsaustyön kuormitusta koskeva Yö väylällä -tutkimus, joka toteutettiin yhteistyössä alan liittojen ja Työterveyslaitoksen kanssa.

 Lisätiedot

toimitusjohtaja Matti Pajula, puh. 0400 449 493

Liitetiedostot


Finnpilot Pilotage Oy tarjoaa valtakunnallista luotsauspalvelua Suomen aluevesillä ja  Saimaalla. Yhtiön tehtävä on edistää meriliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä ennaltaehkäistä ympäristövahinkoja.

www.finnpilot.fi  Twitter: @finnpilot_ Facebook: FinnpilotPilotageLtd/

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs