Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Finländarna håller sig i hemknutarna under vintermånaderna

Liikennevirasto

Finländarna håller sig i hemknutarna under vintermånaderna

Pressmeddelande.
Publicerad: 18.01.2016 kl. 10:00
Utgivare: Liikennevirasto

Finländarnas mobilitet minskar under vintermånaderna. Resorna är också kortare och färre till antalet än under andra årstider. Uppgifterna framgår av den riksomfattande persontrafikundersökningen som görs med fem års mellanrum.

Antalet resor fördelas jämnare per månad än resornas längd i kilometer. På sommaren är resorna längre och koncentreras till fritiden, och på dessa resor utnyttjar man också inkvarteringstjänster. Antalet resor är störst på våren och hösten. Vårens och höstens långa resor är främst arbetsresor och resor för att uträtta ärenden. Vinterns långa stugresor till Lappland syns som en tydlig topp i statistiken.

Finländarna gör totalt cirka 100 miljoner över 100 kilometer långa inrikesresor per år.

På sommaren med cykel, på vintern till fots

Till vardags rör sig finländarna främst med bil. Nyttomotion idkas ändå året om; de som cyklar på sommaren övergår på vintern till att promenera eller åka kollektivt framför att använda bil. Medelålders och äldre cyklar sannolikt mindre på vintern, medan yngre fortsätter att cykla året om.

En ny undersökning i januari

Den riksomfattande persontrafikundersökningen ger viktig information om finländarnas mobilitetsvanor och förändringarna i dem under alla årstider. Den förra undersökningen gjordes 2010-2011 och i januari 2016 börjar en ny undersökningsperiod. Uppgifterna används för att förbättra mobilitetsmöjligheterna och trafiksäkerheten samt för strävandena att minska miljöolägenheterna av trafiken.

Undersökningen görs som en stickprovsundersökning, där man samlar uppgifter om 65 000 finländares mobilitet såväl riksomfattande som mera detaljerat inom många stadsregioner. De noggrannare undersökningarna görs i regionerna kring Helsingfors, Joensuu, Uleåborg, Riihimäki, Salo, Tammerfors och Åbo, i Päijänne-Tavastland samt i östra och västra Nyland. Deltagarna i undersökningen plockas från befolkningsregistret. Som metoder används utöver telefon och brev också webbaserade enkäter. Resultaten av undersökningen är tillgängliga i slutet av 2017. Trafikverket beställer undersökningen och TNS Gallup samlar in uppgifterna.

Ytterligare information:

Sakkunnig Tytti Viinikainen tfn 0295 34 3920.

Information om undersökningen: www.hlt.fi

Uppgifter om mobiliteten under olika årstider:

http://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/147702/Faktakortti_vuodenajat

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs