Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Entreprenadavtalet har undertecknats – förbättringen av landsväg 148 i Kerava inleds under midsommarveckan

Liikennevirasto

Entreprenadavtalet har undertecknats – förbättringen av landsväg 148 i Kerava inleds under midsommarveckan

Pressmeddelande.
Publicerad: 12.06.2015 kl. 12:15
Utgivare: Liikennevirasto

Entreprenadavtalet i projektet för att förbättra landsväg 148 i Kerava har undertecknats och arbetet påbörjas före midsommar. Målet med projektet  är att få bort trafikstockningarna på den hårt belastade landsvägen och anslutningarna till den.

Entreprenören Destia Oy vann anbudsförfarandet i förbättringsprojektet som samfinansieras av Trafikverket, Kervo stad och Sibbo kommun. Det förberedande byggnadsarbetet i projektområdet påbörjas 15.6.

På grund av byggnadsarbetet kommer trafikregleringarna i området att ändras i form av omvägar och ställvis sänkta hastighetsbegränsningar.  I begynnelseskedet ligger tyngdpunkten på korsningarna vid Alikeravantie och Lahdentie. Vid Alikeravanties korsning byggs en omväg, som tas i bruk sista veckan i juni.

Trafikanterna  uppmanas att ta ändringarna med ro och följa de sänkta hastighetsbegränsningarna för att trafiken ska löpa smidigt och säkert trots regleringarna. Det är av största vikt att man följer de sänkta hastighetsbegränsningarna också med tanke på byggarnas säkerhet.

Trafikregleringarna under arbetsskedet planeras noggrant och ordnas så att de orsakar så lite olägenheter för trafiken som möjligt. Vid planeringen av specialarrangemangen har man lagt särskild vikt vid att trafikens ska löpa smidigt och säkert samt att man ska behöva göra så få ändringar i regleringarna som möjligt under byggnadstiden.

Det informeras regelbundet om trafikregleringarna och hur arbetet framskrider på projektets webbsidor på adressen www.liikennevirasto.fi/mt148 och på projektets Facebook-sida, www.facebook.com/mt148.

Planerna preciseras ännu på två ställen

På grund av  faktorer gällande markanvändning som framkom först efter att planerna färdigställts, kommer man ännu under projektets gång att revidera planerna  i två av projektets  verkningsområden.

I området öster om motorvägsrampen som leder norrut till riksväg 4 har det funnits en stenåldersboplats vars omfattning uppdagades först efter att projektplanerna blev klara. Ytterligare utredningar ska göras innan man bygger den planerade hållplatsen på rampen.

Likaså ska man utreda hur bullerskyddet vid kricketplanen i Kervo ska byggas: i motsats till de ursprungliga planerna kommer bullerskyddet huvudsakligen att byggas på landsvägssidan, så att verksamheten på planen kan fortsätta så ostört som möjligt.

Nya extra körfält samt underfarter för gång- och cykeltrafik

I projektet landsväg 148 som nu dras igång förbättras vägsträckan mellan Savio planskilda anslutning och Lahdentie genom att man lägger till körfält på landsvägen och på anslutningarna till den. Vid Alikeravanties anslutning byggs underfarter för gång- och cykeltrafiken. Därtill byggs bullerskydd. Belysningen på vägsträckan och trafikljusen i alla anslutningar ska också förnyas.

Dessa åtgärder kommer inte bara att minska trafikstockningarna utan också att förbättra trafiksäkerheten särskilt för gång- och cykeltrafikens del.

Projektet i siffror:

  • Avsnittet som förbättras är  cirka 2,5 kilometer långt
  • Tre broar, varav två underfarter och en bro över vattendrag
  • Bullerskydd, cirka 1,2 km
  • Projektet samfinansieras av Kervo stad, Sibbo kommun och staten, kostnadsberäkningen uppgår till  18,5 miljoner euro
  • Byggarbetet påbörjas i juni 2015
  • Projektet står klart hösten 2016

Ytterligare uppgifter:
projektchef Riitta Parviainen, Trafikverket, tfn 0295 34 3034, riitta.parviainen(at)trafikverket.fi

I projektet förbättras landsväg 148 som leder från Tusby via Kervo till Sibbo genom att det läggs till körfält på landsvägen i Kervo samt på anslutningarna till den. Projektet genomförs som ett samfinansieringsprojekt mellan Trafikverket, Kervo stad och Sibbo kommun.  www.liikennevirasto.fi/mt148, www.facebook.com/mt148

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs