Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Lifestyle » Kolme neljästä nuoresta arvioi omat työllisyysmahdollisuutensa hyviksi

Kolme neljästä nuoresta arvioi omat työllisyysmahdollisuutensa hyviksi

Tiedote.
Julkaistu: 29.11.2012 klo 11:00
Julkaisija: VMP

Henkilöstöpalvelualan yritys VMP Groupin teettämä Nuoret ja työelämä 2012 -tutkimus osoittaa, että

 

  • Nuoret arvioivat omat työllistymismahdollisuutensa yleisesti ottaen melko hyviksi.
  • Vain joka toinen nuori valmistautuu ennalta työhaastatteluun.
  • Joka kymmenes nuori on lintsannut joskus töistä.
  • Kansainvälinen työympäristö ei kiinnosta nuoria, tärkeämpiä ovat mielenkiintoinen työnkuva, vakaa ja varma työpaikka sekä palkka.

Nuoret arvioivat henkilöstöpalveluyritys VMP Groupin Taloustutkimuksella teettämässä tutkimuksessa omat työllistymismahdollisuutensa yleisesti ottaen melko hyviksi. Lähes kolme neljästä (72 %) on optimisteja. Pessimistejä on alle kymmenesosa (7 %). Nyt jo työelämässä olevat ja opiskelijat pitävät näkymiään parempina kuin työttömät.

Taloustutkimus selvitti henkilöstöpalveluyritys VMP Groupin toimeksiannosta 710 nuoren ajatuksia ja kokemuksia työelämästä Taloustutkimuksen Internet-paneelissa 15.–17.10.2012. Vastaajista kolme neljästä opiskeli vielä ja vain joka seitsemäs oli jo työelämässä. 7 prosenttia luokitteli itsensä työttömäksi. Valtaosalla oli kuitenkin kokemuksia työelämästä, joka toisella varsinaisen palkkatyön kautta.

 

Työnhakutaidot hyvin hanskassa

Nuorista yhdeksän kymmenestä (88 %) on saanut ohjeistusta työhakemuksen ja CV:n laadintaan. 96 % nuorista tietää, mikä on CV.  70 % vastaajista arvioi, että suoriutuu työhakemuksen kirjoittamisesta erittäin tai melko hyvin. 

Nuorten kokemukset työhaastatteluista ovat pääosin myönteisiä tai neutraaleja. Työhaastatteluun on osallistunut 74 % vastaajista. Heistä 71 % arvioi menestyneensä haastattelussa hyvin. Joka toinen valmistautuu haastatteluun etukäteen. Nuoret miettivät mahdollisia kysymyksiä (88 %), omia vahvuuksia (74 %) ja pukeutumista (71 %) sekä tutustuvat ennakolta yritykseen (60 %). Suurin osa on saanut ystävällisen tai neutraalin vastaanoton, ikäviä kokemuksia on parilla prosentilla.

  

Työ löytyy todennäköisimmin netin kautta

Nuorten ensimmäinen työpaikka löytyy yleisimmin tuttavan tai sukulaisen kautta (40 %). Netin työnhakupalvelu ja soitto tai käynti yritykseen ovat toiseksi tyypillisimmät kanavat (36 %). Nuoret uskovat, että tulevaisuudessa tärkein työnhaun kanava ovat netin työnhakupalvelut (53 %). Suoraan kontaktointiin luottaisi joka seitsemäs (15 %) ja tuttavien sekä sukulaisten apuun joka kahdeksas (13 %). Vain 7 % uskoo, että avoin hakemus suoraan yritykseen voisi olla tärkein kanava.

Hieman useampi kuin joka toinen (56 %) uskoo löytävänsä tai on jo löytänyt omaan koulutukseen tai kiinnostukseen sopivan työpaikan omalta asuinalueelta. Mitä isommalla paikkakunnalla asuu ja mitä eteläisemmässä Suomessa sitä todennäköisempänä tätä pidetään.

 

Työtovereilla, perehdytyksellä ja palautteella merkitystä työssä viihtymiseen

Ensimmäiset työkokemukset olivat nuorilla pääasiallisesti myönteisiä: kahdelle kolmesta (68 %) ne olivat odotusten mukaisia ja viidenneksellä (19 %) jopa odotukset ylittäviä. Vajaalle kymmenesosalle ensimmäinen työkokemus oli kuitenkin jonkin asteinen pettymys.

– On hienoa huomata, että työtoverit kohtelevat nuoria hyvin, sillä tutkimuksessa negatiivisia kokemuksia on vain muutamalla prosentilla. Toisaalta tutkimuksessa nousee esiin perehdyttämisen merkitys, sillä joka toinen työelämään pettyneistä koki jääneensä vaille perehdytystä ja ohjeistusta työtehtäviinsä liittyen, toteaa VMP Groupin toimitusjohtaja Heimo Hakkarainen.

Suurin osa nuorista (74 %) oli saanut työstään palautetta, mutta joka viides oli jäänyt sitä vaille. Myös palautteen saaminen korreloi selvästi sen kanssa, oltiinko työhän kokemuksena tyytyväisiä. Tyytymättömistä peräti kolmannes ei ollut saanut palautetta työstään.

 

Töistä myöhästynyt joka kolmas

Joka kolmas (69 %) on joskus myöhästynyt töistä ja joka kymmenes (9 %) sanoo lintsanneensa eli olleensa pois työstä ilman asianmukaista syytä. Kumpikin oli tyypillisempää yli 20-vuotiaiden kuin alle 20-vuotiaiden keskuudessa, mutta tämä selittynee pitemmällä työuralla, johon on ehtinyt mahtua jo monenlaista.

Tytöt lintsaavat hiukan poikia enemmän, 15 % yli 20-vuotiasta tytöistä kertoi lintsanneensa töistä.

 

Mielenkiintoiset työtehtävät ja vakaa työpaikka kiinnostavat

Nuoret odottavat työltä ennen kaikkea, että työnkuva on itselle mieluinen. Valittavana oli yhdeksän tekijää, jotka tuli laittaa tärkeysjärjestykseen. Itselle mielenkiintoisen työnkuvan sijoitti kolmen tärkeimmän ominaisuuden joukkoon peräti 83 % vastaajista. Seuraavaksi tärkeimmäksi koettiin vakaa ja varma työpaikka (69 %).  Kolmanneksi tärkeimmäksi nousi hyvä palkka (57 %). 

Listan vähiten tärkeimpiä ominaisuuksia olivat kansainvälinen työympäristö, jota piti vähiten tärkeänä 42 % vastaajista, työnantajan tarjoama koulutus (19 %) ja mahdollisuus vaikuttaa omaan ansiotasoon (9 %). Ääripäiden väliin sijoittuivat tasapaino työ- ja vapaa-ajan välillä, työnantajan vastuullisuus sekä kehittymis- ja etenemismahdollisuudet.

– On yllättävää, että kansainvälistä työympäristöä ei koeta tärkeäksi. Tosiasia on kuitenkin se, että yhä useampi työpaikka on entistä globaalimpi ja työmarkkinat tulevat entisestään kansainvälistymään. Kielitaito on arvokas ja monessa paikoin jo välttämätön taito, toteaa VMP Groupin toimitusjohtaja Heimo Hakkarainen.

 

Vuokratyö mahdollista tulevaisuudessa

Työelämästä kokemusta omaavista lähes joka viidennellä (18 %) on kokemusta työskentelystä henkilöstövuokrausyrityksen palveluksessa. Tyypillisimmin näitä kokemuksia on Helsinki-Uudenmaan ja Länsi-Suomen nuorilla ja yli 20-vuotiailla.

Henkilöstövuokrausyrityksissä työskennelleistä 44 % kuvailee kokemusta erittäin tai melko hyväksi. Joka viidennellä kokemukset ovat huonoja.

Kaksi kolmesta (67 %) voisi kuvitella työskentelevänsä jossain vaiheessa elämäänsä osa-aikaisena tai vuokrasuhteessa. Tytöistä poikia useampi kokee tämän mahdolliseksi. Ammattitutkinnon suorittaneista harvempi (48 %) näkee tämän itselleen todennäköisenä.

Nuorista kolmannes (31 %) uskoo työelämän olevan 10 vuoden kuluttua nykyistä parempi ja hieman harvempi (26 %) arvioi kehityksen menevän huonompaan suuntaan. Korkeakoulututkinnon suorittaneista muita useampi näkee työelämän kehityksen negatiivisena (40 %).

 

Lisätiedot:

Tutkimusjohtaja Merja Tuominen, Taloustutkimus Oy, p. (02) 284 8010, merja.tuominen@taloustutkimus.fi

Toimitusjohtaja Heimo Hakkarainen, VMP Group, p. 040 307 5001, heimo.hakkarainen@vmp.fi

Liitetiedostot

VMP Group on Suomen suurimpiin kuuluva ja palvelualueverkostoltaan valtakunnan laajin henkilöstöpalvelualan konserni. Ketjun liikevaihto vuonna 2011 oli 109 miljoonaa euroa. VMP tarjoaa asiakkailleen monipuolisen valikoiman yrityksen liiketoimintaa tukevia ratkaisuja, joihin kuuluvat henkilöstövuokraus- ja rekrytointi-, ulkoistus- ja koulutuspalvelut sekä ulkomaalaisten ammattilaisten välittämiseen erikoistunut kansainvälinen rekrytointi. Vuonna 1988 perustettu konserni on suomalaisessa yksityisomistuksessa, ja se haluaa olla mukana kehittämässä työelämän tuottavuutta vastuullisesti kaikilla markkina-alueillaan. VMP Group toimii franchising-periaatteella noin 50 paikkakunnalla Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Konsernilla on ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden välittämiseen erikoistunut toimisto Romaniassa. Vuonna 2011 VMP työllisti lähes 14 000 työntekijää 4 000 asiakasyritykseen. VMP on EK:n alaisen Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsen.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs