Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Sametingets vallängd: Högsta förvaltningsdomstolen biföll cirka hälften av besvären

Korkein hallinto-oikeus

Sametingets vallängd: Högsta förvaltningsdomstolen biföll cirka hälften av besvären

Pressmeddelande.
Publicerad: 30.09.2015 kl. 09:05
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Högsta förvaltningsdomstolen mottog under tiden 24.8–17.9.2015 totalt 182 besvär från ändringssökande som överklagade sametingets styrelses beslut att inte uppta dem i vallängden för 2015. Högsta förvaltningsdomstolen biföll 93 av besvären.
Dessutom ansökte sametingets styrelse om återbrytande av vissa av sina egna beslut, med vilka tio personer upptagits i vallängden för 2011. Högsta förvaltningsdomstolen avslog styrelsens ansökan.


Högsta förvaltningsdomstolen hörde sametingets styrelse och ändringssökandena om besvären och behandlade dem därefter i exceptionellt brådskande ordning. Avgörandena gavs 30.9.2015.


Besluten postas till ändringssökandena och sametingets styrelse samt till valnämnden. Under onsdagen sänds besluten också per e-post till alla dem vilkas e-postadress finns hos högsta förvaltningsdomstolen. De vilkas besvär bifalls informeras också per telefon.


Rösträtt i sametingsvalet har samer som upptagits i vallängden eller som själva har yrkat att bli upptagna i den och visar upp ett beslut av högsta förvaltningsdomstolen om sin rösträtt.


I de ärenden där besvären bifalls, ålägger högsta förvaltningsdomstolen sametingets valnämnd att uppta ändringssökanden som röstberättigad i vallängden. Tidpunkten för sametingsvalet är 7.9–4.10.2015.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs