Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Sairaanhoitajaliiton lausunto sote-järjestämislaista

Suomen sairaanhoitajaliitto

Sairaanhoitajaliiton lausunto sote-järjestämislaista

Tiedote.
Julkaistu: 14.10.2014 klo 07:00
Julkaisija: Suomen sairaanhoitajaliitto

Sairaanhoitajaliitto pitää hyvänä, että lakiluonnos korostaa palveluita organisaatiolähtöisyyden sijaan. Liitto painottaa lausunnossaan henkilöstön roolia ja sitoutumista muutoksen läpiviemisessä.

Liikkeelle erikoissairaanhoidon tehtäväjaosta

Järjestämisvastuun siirtäminen sote-alueelle on hyvä ratkaisu. Sillä voidaan edistää palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja laatua.

- Pidämme tärkeänä, että uudistustyö aloitetaan erikoissairaanhoidon tehtäväjaon määrittelyllä, jotta tasa-arvoinen hoito toteutuu ja uusitun päivystysasetuksen mukainen osaaminen pystytään turvaamaan, puheenjohtaja Merja Merasto sanoo.

Vaikka tuotantovastuualueet muodostuvat kunnista ja kuntayhtymistä, palveluja tuottaviin organisaatioihin on tultava mukaan kolmannen sektorin ja yksityisiä palveluntarjoajia. Nämä monipuolistavat palveluvalikoimaa ja tuottavat työpaikkoja sote-alueelle.

Asiakaslähtöisyys edellyttää vahvaa johtamista ja osaamista

Terveydenhuollon toimijoiden tiivis yhteistyö ja vahva osaamisen johtaminen tukevat asiakas- ja potilaslähtöisyyttä sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

- On entistä tärkeämpää, että uusilla järjestämisvastuussa olevilla sote-alueilla sekä jokaisella tuotantovastuussa olevalla taholla on hoitotyön johtajia viemässä eteenpäin käytäntöjä, joilla varmistetaan hoitotyön osaaminen ja sen kehittäminen. Tämä on tärkeää, jotta hoidon yhdenvertainen saatavuus, asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet ja tuloksellinen moniammatillinen yhteistyö toteutuvat, Merasto sanoo.

Sairaanhoitajaliitto pitää välttämättömänä, että tutkimusnäyttöön perustuvat menetelmät ja käytännöt leviävät tasa-arvoisesti koko maahan. Kaikilla sote-alueilla tulee olla monitieteistä yliopistotasoista terveystutkimusta. Nyt tämä ei toteudu Uudellamaalla. Tämän vuoksi terveystieteen maisterikoulutus tulee aloittaa myös Helsingin yliopistossa.

Uudet tehokkaat palvelut

Liitto kannattaa tuottamisvastuun antamista kunnille tai kuntayhtymille. Laaja väestöpohja mahdollistaa monipuoliset ja tehokkaat palvelut.  Uudistuksessa tulee samalla varmistaa lähipalveluiden saatavuus ja saavutettavuus. Palveluiden tuottamisessa on tehtävä tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja uskallettava kehittää uusia palveluketjuja ja toimintatapoja.

- Myös jo hyviksi osoittautuneita toimintatapoja on syytä levittää. Esimerkiksi sairaanhoitajien laajennetuilla ja itsenäisillä tehtäväkuvilla on parannettu potilaiden hoitoon pääsyä, hoidon kustannustehokkuutta sekä helpotettu sairaanhoitaja- ja lääkärivajetta, Merasto muistuttaa.

Liite: Sairaanhoitajaliiton näkemykset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista 13.10.2014

Lisätietoja:
Merja Merasto, puheenjohtaja, Sairaanhoitajaliitto, merja.merasto@sairaanhoitajaliitto.fi, puh. 044 5290 046
Nina Hahtela, kehittämispäällikkö, Sairaanhoitajaliitto, nina.hahtela@sairaanhoitajaliitto.fi, puh. 010 321 3331

Suomen sairaanhoitajaliitto ry on merkittävä terveydenhuollon vaikuttaja sairaanhoitajia koskevissa asioissa. Tehtävänämme on kehittää hoitotyötä, antaa ammatillista tukea je edistää sairaanhoitajien asemaa asiantuntijoina. Sairaanhoitajaliittoon kuuluu lähes 50 000 hoitotyön ammattilaista. Joukossamme on sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, kätilöitä ja ensihoitajia (AMK).

Sairaanhoitajaliiton konserniin kuuluvat myös koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca Oy ja Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs