Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Rapporten om bestämmelser om skadeersättning i foder-, gödselpreparat- och utsädeshandelslagstiftningen klar

Maa- ja metsätalousministeriö

Rapporten om bestämmelser om skadeersättning i foder-, gödselpreparat- och utsädeshandelslagstiftningen klar

Pressmeddelande.
Publicerad: 01.04.2016 kl. 14:14
Utgivare: Maa- ja metsätalousministeriö

Arbetsgruppen som utrett frågor kring bestämmelserna om skadeersättning i foder-, gödselpreparat- och utsädeshandelslagstiftningen överlämnade i dag sin rapport till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Arbetsgruppens uppgift var att undersöka hur aktuella de gällande bestämmelserna om skadeersättning i foder-, gödselpreparat- och utsädeshandelslagstiftningen är, hur nödvändigt regleringssättet är och hur det möter kraven i dagens omvärld. En ytterligare uppgift var att tydliggöra bestämmelserna om skadeersättning. Utgångsläget var att minimera riskerna för salmonella och bevara den höga kvaliteten på livsmedelssäkerheten.

Enligt arbetsgruppens förslag ska bestämmelserna om strikt ansvar bli kvar i lagarna. Strikt ansvar innebär skadeståndsansvar oberoende av skadevållarens uppsåt eller oaktsamhet. Det föreslås att i bestämmelserna tas in en möjlighet att jämka skadeståndet enligt skadeståndslagen. Ytterligare ska begreppet mottagare av skadeersättning specificeras och bestämmelsernas tvingande natur skrivas in i lagarna.

I arbetsgruppen satt representanter för jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, finansministeriet, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Svenska lantbrukproducenternas centralförbund SLC, Finansbranschens Centralförbund, Livsmedelsindustriförbundet, Siemenkauppiaitten Yhdistys, Biolaitosyhdistys och Vattenverksföreningen.  Gruppen anlitade också andra experter inom foder-, utsädes- och gödselmedelssektorer. MTK, SLC, Biolaitosyhdistys och Vattenverksföreningen reserverade sig mot rapporten.

Mer information:
Hannu Miettinen, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 162 478
Timo Rämänen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 197 
Tanja Viljanen, regeringsråd, tfn 0295 162 353 (fr.o.m. 4.4.)
fornamn.efternamn@mmm.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs