Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Potilastietojen sähköinen säilyttäminen Kelan Potilastiedon arkistossa

Kansallisarkisto

Potilastietojen sähköinen säilyttäminen Kelan Potilastiedon arkistossa

Tiedote.
Julkaistu: 25.09.2015 klo 13:30
Julkaisija: Kansallisarkisto

Terveydenhuollon toimintayksiköiden ja itsenäisesti ammattiaan harjoittavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden on liityttävä Kansaneläkelaitoksen toteuttaman valtakunnallisen Potilastiedon arkiston (aik. eArkisto) käyttäjiksi siirtymäsäännösten mukaisesti, edellyttää Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu laki (159/2007, jäljempänä asiakastietolaki). Kansaneläkelaitos vastaa siitä, että Potilastiedon arkistoon pysyvään säilytykseen määrätyt potilastiedot säilyvät alkuperäisinä, eheinä, luotettavina ja käytettävinä, eikä näitä asiakirjoja enää tarvitse säilyttää paperilla tai mikrofilmillä.

Ennen Potilastiedon arkistoon liittymistä muodostuneiden potilastietojen sähköinen säilyttäminen

Vanhat potilastiedot, jotka on tallennettu paikalliseen potilastietojärjestelmään ennen sen liittämistä valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon, voidaan asiakastietolain 15.2 §:n perusteella niin ikään tallentaa valtakunnalliseen arkistointipalveluun. Potilastiedon arkistoon liittymisen jälkeen potilastietojärjestelmiin syntyneiden asiakirjojen arkistointi valtakunnalliseen arkistoon yhtenäisillä rakenteilla laajenee vaiheistusasetuksen (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista 165/2012) mukaisesti. Lakia sovelletaan julkisten ja yksityisten sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelunantajien järjestäessä taikka toteuttaessa sosiaalihuoltoa tai terveydenhuoltoa (2 §, soveltamisala).

Arkistolaitos on päätöksellään 6.7.2015 (AL/12013/07.01.01.03.02/2011) määrännyt arkistolain (831/1994) 8 §:n nojalla kaikki Kelan Potilastiedon arkistoon siirrettävät vanhat potilastiedot (so. ennen Potilastiedon arkistoon liittymistä muodostuneet potilastiedot) säilytettäviksi toistaiseksi pysyvästi yksinomaan sähköisessä muodossa. Näitä potilastietoja, jotka voidaan siirtää Kelan Potilastiedon arkistoon, ei tulosteta paperille tai mikrofilmille terveydenhuollon toimintayksiköiden tai itsenäisesti ammattiaan harjoittavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tietojärjestelmistä.

Vanhat potilastiedot, jotka siirretään Kelan Potilastiedon arkistoon, voidaan hävittää kun tiedon siirtyminen ja sen laatu on varmistettu.

Menettelyt koskien niitä potilastietoja, joita ei siirretä Potilastiedon arkistoon

Arkistolaitoksen päätös 16.2.2009 (AL/14372/07.01.01.03.01/2008), joka sisältyy sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen potilasasiakirjoista (298/2009) liitteeseen ja voimaantulopykälään 26 §, sekä Valtionarkiston päätös 14.4.1989 jäävät edelleen voimaan kaiken sen terveydenhuollon toimintayksiköiden ja itsenäisesti ammattiaan harjoittavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tietojärjestelmissä tai aluejärjestelmissä olevan potilastiedon (paperi-, mikrofilmi-, sähköisessä tai muussa muodossa) osalta, jota ei siirretä Kelan Potilastiedon arkistoon.

Arkistolaitoksen päätös 16.2.2009 ulottuu 1.5.1999 jälkeen syntyneisiin potilastietoihin. Ennen 1.5.1999 kertyneisiin tai ennen 1.5.1999 kuolleita potilaita koskeviin potilastietoihin sovelletaan kunnallisessa ja yksityisessä sekä vankeinhoitolaitoksen terveydenhuollossa Valtionarkiston päätöstä 14.4.1989 kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä, Osa 2, Terveydenhuollon asiakirjat.

Terveydenhuollon toimintayksiköiden tai itsenäisesti ammattiaan harjoittavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tietojärjestelmissä tai aluejärjestelmissä sähköisessä muodossa olevia potilastietoja ei tule hävittää ennen kuin on varmistettu, voidaanko ne siirtää Kelan Potilastiedon arkistoon.


Lisätietoja antavat:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
kehittämispäällikkö Riitta Konttinen, riitta.konttinen[@]thl.fi puh. 029 524 7178

Kansallisarkisto
Kehittämispäällikkö Raili Oittinen, raili.oittinen[@]narc.fi, puh 029 533 7073 tai 0500 438262

Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, edistää tutkimusta sekä ohjata, kehittää ja tutkia arkistotointa.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs