Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Pelastuslain uudistaminen lausuntokierrokselle

Sisäasiainministeriö

Pelastuslain uudistaminen lausuntokierrokselle

Julkaistu: 02.11.2009 klo 13:16
Julkaisija: Sisäasiainministeriö

Sisäasiainministeriö on tänään lähettänyt pelastuslain uudistamisehdotuksen laajalle lausuntokierrokselle. Kansalaiset voivat ottaa kantaa ehdotukseen otakantaa.fi -foorumilla. Tavoitteena on, että esitys uudeksi pelastuslaiksi annettaisiin eduskunnalle kevätkaudella 2010 ja uusi pelastuslaki tulisi voimaan vuoden 2011 alussa.

Sisäasiainministeriö on tänään lähettänyt pelastuslain uudistamisehdotuksen laajalle lausuntokierrokselle. Kansalaiset voivat ottaa kantaa ehdotukseen otakantaa.fi -foorumilla. Tavoitteena on, että esitys uudeksi pelastuslaiksi annettaisiin eduskunnalle kevätkaudella 2010 ja uusi pelastuslaki tulisi voimaan vuoden 2011 alussa.  

Tärkeimmät muutokset ehdotuksessa koskevat onnettomuuksien ehkäisyä ja väestönsuojien rakentamista.  

Onnettomuuksien ehkäisytoimia tehostetaan 

Onnettomuuksien ehkäisyssä siirryttäisiin määrällisistä palotarkastustavoitteista riskien arviointiin perustuvaan valvontaan. Tämä tarkoittaisi, että pelastuslaitokset tekisivät valvontasuunnitelman ja valvoisivat kohteita sen mukaisesti. Palotarkastukset muuttuisivat maksullisiksi.  

Ehdotuksen mukaan hoitolaitoksissa tulisi laatia poistumisturvallisuusselvitys nykyisen suppeamman turvallisuusselvityksen sijaan. Jos turvallisuudessa havaitaan puutteita, voitaisiin tilat tapauskohtaisesti määrätä suojattaviksi esimerkiksi automaattisella sammutuslaitteistolla. 

Ehdotuksessa korostetaan, että rakennusten omistajalla ja haltijalla on velvollisuus pitää rakennus ja sen ympäristö sellaisessa kunnossa, että tulipalon syttymisen ja tahallisen sytyttämisen vaara on vähäinen. Nuohoojan työturvallisuuden parantamiseksi ehdotetaan lakiin velvoitetta pitää rakennuksen tikkaat kunnossa. Nykyinen nuohousjärjestelmä pysyy ehdotuksen mukaan ennallaan, koska sen katsotaan turvaavan nuohouspalvelut erityisesti syrjäseuduilla.  

Palovaroittimia koskevaa sääntelyä tarkennettaisiin siten, että palvelu- ja tukiasunnoissa velvollisuus palovaroittimien asentamiseen olisi toiminnanharjoittajalla, ei asukkailla.  

Omatoimisesti pelastustoimenpiteisiin ryhtyneelle henkilölle pelastuslaitos maksaisi korvauksen pelastamisen yhteydessä turmeltuneista tai hävinneistä vaatteista, varusteista tai työvälineistä. Vastaavasti valtio suorittaisi tapaturmakorvauksen henkilölle, joka on loukkaantunut ryhtyessään omatoimisesti auttamaan onnettomuuden uhria. 

Väestönsuojien rakentamiseen muutoksia 

Väestönsuojien rakentamista koskevia säännöksiä ehdotetaan myös uudistettaviksi. Uusiin rakennuksiin väestönsuoja tulisi rakentaa vain, jos rakennus tai rakennusryhmä on kerrosalaltaan vähintään 800 neliömetriä. Teollisuuden osalta rakentamisvelvollisuuden raja nousisi 1500 neliömetriin. Nykyisin väestönsuoja tulee rakentaa 600 neliömetriä suurempiin rakennuksiin.  

Peruskorjattavien vanhojen rakennusten kohdalla väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta luovuttaisiin. Vanhojen väestönsuojien kunnostamista on puolestaan tarkoitus tehostaa rakennusten laajojen korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Yleisten väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta luovuttaisiin kokonaan.  

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle pelastuslaiksi on luettavissa sisäasiainministeriön verkkosivuilla: www.intermin.fi/suomi/pelastuslaki 

Kansalaiskeskustelu aiheesta jatkuu otakantaa.fi -foorumilla joulukuun alkuun asti: www.otakantaa.fi 

Lisätietoja: pelastusylijohtaja Pentti Partanen, (09) 160 42960 ja lainsäädäntöneuvos Mika Kättö (09) 160 42975

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs