Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Minister Paula Risikko: Nya kommunallagen förbättrar samkommunernas utgiftsdisciplin

Valtiovarainministeriö

Minister Paula Risikko: Nya kommunallagen förbättrar samkommunernas utgiftsdisciplin

Tiedote.
Julkaistu: 14.01.2015 klo 10:10
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Kommunalekonomin kan enligt trafik- och kommunminister Paula Risikko inte längre enbart betraktas ur enskilda kommuners perspektiv, utan samkommunernas och hela kommunkoncernens ekonomiska läge får en allt mera framträdande roll.

Den nya kommunallagen förbättrar den föregripande kontrollen av kommunalekonomin i och med att skyldigheten att täcka underskott skärps.

Minister Risikko talade åt kommunala representanter vid finansministeriets framtidens kommun –turné i Åbo den 14 januari. Hon poängterade att staten och kommunerna bär ett gemensamt ansvar för kommunalekonomin.

Skyldigheten att täcka underskott utsträcks att omfatta även samkommuner

Enskilda kommuners ekonomiska uthållighet förstärks tack vare en skärpning av skyldigheten att täcka underskott. Skyldigheten utvidgas att omfatta även samkommuner; i dagsläget gäller den endast för kommunerna. Underskottet i kommunens och samkommunens balansräkning ska täckas inom högst fyra år från att bokslutet fastställts.

Risikko poängterar att den nya lagen förbättrar ekonomin framför allt inom samkommuner för social- och hälsovården. Det är enligt Risikko av avgörande betydelse att den nya skyldigheten att täcka underskott också gäller de nya sote-samkommunerna.

− De kommunala beslutsfattarna har i åratal våndats över de bristfälliga reglerna för skötseln av ekonomin. Den skyldighet att täcka underskott som nu trätt i kraft, liksom även sote-rambudgeten som är under beredning, medför efterlängtad disciplin även i fråga om sote-utgifterna, sade Risikko.

Kriterierna för kommunernas utvärderingsförfarande ändras också så att man i fortsättningen ska kunna utvärdera hela kommunkoncernens ekonomiska läge. Bestämmelserna som gäller samkommunernas utvärderingsförfarande är helt nya.

− I framtiden ska det inte längre vara möjligt att överföra underskott i samkommunernas balansräkningar. Om underskottet inte täcks inom utsatt tid kan förutom enskilda kommuner även samkommuner bli föremål för utvärderingsförfarandet, konstaterade Risikko.

Förfrågningar:

Antti Häkkänen, specialmedarbetare, tfn 040 7057134
Jani Pitkäniemi, finansråd, tfn 02955 30494

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs