Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Metsälainsäädännön uudistukset heikentävät tutkijoiden mukaan metsäluonnon monimuotoisuutta

Suomen luonnonsuojeluliitto

Metsälainsäädännön uudistukset heikentävät tutkijoiden mukaan metsäluonnon monimuotoisuutta

Tiedote.
Julkaistu: 21.12.2012 klo 09:57
Julkaisija: Suomen luonnonsuojeluliitto

Tapion, Metsäntutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijat luovuttivat tällä viikolla maa- ja metsätalousministeriölle arvionsa metsälain ja metsätuholain uudistuksien vaikutuksista. Arvion mukaan esitetyt uudistukset heikentävät kokonaisuutena metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista verrattuna voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Keskeisimmät heikennykset koskevat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä sekä metsätuholakiehdotukseen sisältyvää vahingoittuneita havupuita koskevaa korjuuvelvoitetta. Velvoite heikentäisi mahdollisuuksia lisätä lahopuun määrää monimuotoisuuden kannalta tärkeillä kohteilla.

"Vaikutusten arvioinnin havainnot ovat niitä samoja syitä, joiden takia Luonnonsuojeluliitto jätti eriävät mielipiteet lakiesityksiin. Metsäluonnon monimuotoisuus heikkenee, ja ehdotetut muutokset lainsäädäntöön vain pahentaisivat tilannetta", lakityöryhmiin osallistunut Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Sini Eräjää harmittelee.

Eräjää kummastelee, ettei maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa huomioitu tutkijoiden arvion selvää viestiä lakiesityksien negatiivisesta kokonaisvaikutuksesta luonnon monimuotoisuudelle: "Maa- ja metsätalousministeriö ei näytä ottavan vaikutusten arvioinnin tuloksia vakavasti. Lakiesityksien puutteet on ministeriön ja eduskunnan jatkokäsittelyssä korjattava, niin ettei metsäluonnon monimuotoisuuden tilaa entisestään heikennetä."

Tutkijat kiinnittivät huomiota myös siihen, ettei metsälakiehdotuksessa oteta lainkaan huomioon voimakkaassa kasvussa olevan energiapuun korjuun vaikutuksia. Tutkimustulosten perusteella sillä voi olla vaikutuksia vesistöihin, lahopuusta riippuvaisiin lajeihin ja metsätalouden kasvihuonekaasutaseeseen. Lakiehdotus ei sisällä toimia, joilla energiapuun korjuun haitalliset vaikutukset vältettäisiin tai minimoitaisiin.

Lisäksi tutkijat arvioivat metsälakiehdotuksen kiristävän metsien uudistamisvelvoitetta ja selvästi heikentävän metsien luontaisen uudistamisen käytettävyyttä. Muutokset tekisivät metsän eri-ikäisrakenteisesta eli jatkuvasta kasvattamisesta hankalaa.

"Nämä ovat ristiriidassa lakimuutoksen tavoitteiden kanssa. Tavoitteena oli vähentää yksityiskohtaista hakkuiden sääntelyä ja mahdollistaa erilaisten metsänkasvatusmenetelmien käyttö aiempaa paremmin", Eräjää sanoo.

 

Kuva lehdistön käyttöön:

  • Kuvan yhteyteen tieto: "Kuva: SLL"
  • Mahdollinen kuvateksti: Metsälain uudistus heikentäisi mahdollisuuksia lisätä lahopuun määrää monimuotoisuuden kannalta tärkeillä kohteilla.

Lisätiedot:

Liitetiedostot

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs